Connect with us

Aktuality

Zasadnutie mestského parlamentu trvalo skoro do polnoci

Published

on

Reklama

Prvé  zasadnutie mestského zastupiteľstva v Piešťanoch v tomto roku trvalo rekordne dlho – až deväť a pol hodiny. Poslanci vo štvrtok 12. februára  rozhodovali napríklad o tom, ako použiť rezervu na bazén, čo ďalej s tréningovou hokejovou halou a zahrnuli primátora aj mnohými otázkami počas interpelácií.

IMG_5002_resize

Reklama

Na verejné poslanecké rokovanie sa prišla pozrieť približne desiatka občanov, z nich asi polovica vystúpila so svojimi príspevkami. Ako prvá žiadala zástupkyňa deviatich stoviek rodičov a priateľov Základnej školy F.E. Scherera, aby sa mesto zaoberalo nutnosťou rekonštrukcie budovy. Vystupujúci po nej mal rovnakú tému, tentoraz však hovoril o materskej škole Valova a Detvianska. Ďalší diskutujúci Petr Veverka predniesol svoje námety o využití železničnej trate Piešťany-Vrbové pre cestovných ruch. Roman Galo zasa ocenil iniciatívu pri oživovaní prírodného kina a požiadal nové vedenie mesta, aby podobné občianske aktivity neblokovalo, ale aktívne podporilo. Obyvateľ Helsinskej ulice požiadal, aby mesto vybudovalo spevnený povrch na tejto komunikácii.

Jedným z najdiskutovanejších bodov  rokovania bolo zrušenie uznesení bývalého mestského zastupiteľstva o pokračovaní projektu Plaveckého centra Piešťany (letného kúpaliska v mestskom parku) a  s tým súvisiaci odpredaj akcií kúpeľov. Návrh na zastavenie prác, ktorý je podľa štúdie uskutočniteľnosti nerealizovateľný, bol predložený na decembrovom zastupiteľstve.

Reklama

Niektorí poslanci to pochopili ako červenú celému zámeru a apelovali na jeho zachovanie. Poslanec Tomáš Hudcovič vysvetlil, že súčasťou návrhu už v decembri bola aj požiadavka, aby mesto pripravilo ponuku pre prípadného investora, čo však do termínu zasadania  nestihlo a je potrebné na pracovnom stretnutí zadefinovať ako má byť ponuka realizovaná. Stihlo však pripraviť návrhy na rozdelenie viac ako 400 tisíc eur, ktoré boli odložené na záverečnú fázu projektovej dokumentácie a ako počiatočná investícia na výstavbu letného kúpaliska. Argumentom rozdelenia peňazí bolo práve zrušenie prác na projektovej dokumentácii v zmysle – ak nemáme projekt, nestaviame a položka v rozpočte nemá opodstatnenie.

IMG_5018_resize

Mestský úrad pôvodne navrhol rozdelenie peňazí takto: 27 450 eur  na projekty rozšírenia a rekonštrukciu materských škôl, na ktoré chce mesto žiadať dotácie od štátu, 100-tisíc na výstavbu parkoviska pri basketbalovej hale,  ktoré je podmienkou kolaudácie sponzorom postavenej haly, 88-tisíc na revitalizáciu potoka Dubová, za desaťtisíc sa mal pripraviť projekt cyklochodníka Bratislavská – Žilinská, ďalších stotisíc malo ísť na opravu lávky na Krajinskom moste a 78 500 € sa malo presunúť do položky rekonštrukcie materských a základných škôl.

Po búrlivých debatách nakoniec mestský parlament odhlasoval pozmenené riešenie. Poslanci premenovali rozpočtovú položku Výstavba letného kúpaliska na Plaváreň Piešťany. Prostriedky pôvodne určené na posledný stupeň projektovej dokumentácie v sume 27450 eur budú použité na projektové dokumentácie na rozšírenie a rekonštrukciu materských a základných škôl. Z 376 500 eur určených na výstavbu kúpaliska sa 40-tisíc použije na realizáciu parkoviska pri basketbalovej hale, 88-tisíc pôjde na rekonštrukciu Dubovej a cyklochodník. O sumu 100-tisíc eur bude navýšená rozpočtová položka na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste, čím je prichystaných celých 250000 eur rozpočtovaných na tento zámer.  Do položky na na rekonštrukciu materských a základných škol presunuli 78 500 eur.

Výstavbu parkoviska pri novovznikajúcej basketbalovej hale navrhol poslanecký klub Spoločne pre Piešťany dofinancovať aj z iných položiek rozpočtu. Desaťtisíc eur presunuli poslanci na tento účel  z  položky propagácia mesta (služby a materiál) a 50-tisíc z položky propagácia mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania, ktorá bola v minulosti použitá ako plošná dotácia pre Televíziu Karpaty.

Ďalšou horúcou témou bola tréningová hala pre hokejovú reprezentáciu do 21 rokov, na ktorú mesto dostalo od vlády milión eur. Viceprimátor Michal Hynek vysvetlil, že peniaze prijalo mesto ešte v roku 2012 a malo ich preinvestovať do konca tohto roku. Náklady na stavbu však túto sumu aj s prisľúbenými ďalšími 500-tisícmi, ktoré zatiaľ mesto nemá, vysoko prevyšujú a nie je jasné ani financovanie ďalšej prevádzky haly. Poslanec Andrej Klapica požiadal vedenie mesta, aby predložilo poslancom podrobné stanovisko, kde by boli napríklad všetky uznesenia MsZ a záväzky mesta v súvislosti s výstavbou haly, výsledky rokovaní, potreba haly z hľadiska hokejového klubu, Slovenského zväzu ľadového hokeja aj obyvateľov mesta, informácie o vlastníctve pozemkov, ďalších vyvolaných investíciách a ich financovaní, náklady na prevádzku a zdroje ich krytia.

Hlasovací maratón pokračoval ďalej, poslanci predložili aj niekoľko nových návrhov na uznesenie v rámci bodu Rôzne a zahrnuli primátora a vedenie mesta aj spŕškou otázok a dopytov v rámci Interpelácií. Ich pripomienky sa najčastejšie týkali chýbajúcich alebo neaktuálnych koncepcií a strategických dokumentov mesta. Viac sa im budeme venovať v ďalších článkoch.

(red) Foto: lt

Populárne články