Connect with us

Aktuality

V okrese platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Viete, ako sa správať?

Published

on

Reklama

Dlhotrvajúce horúce počasie spojené so suchom je v letných mesiacoch častou príčinou vzniku požiaru. Od poludnia 30. júna preto platí pre okresy Piešťany a Hlohovec čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyhlásilo ho Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.

Reklama

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní;
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní;
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Reklama

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané predovšetkým:
– fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
– používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

V prípade, že túto zákonom stanovenú povinnosť porušíte, okresné riaditeľstvo môže udeliť pokutu:
– fyzickej osobe do výšky 331 eur;
– právnickej osobe až do výšky 16 596 eur.

Zoznam okresných riaditeľstiev hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je každý deň aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sekcii dôležité oznamy.

-vv, zdroj: Prezídium hasičského a záchranného zboru; ilustr. foto: archív-

Populárne články