Úvod Aktuality Traja prepustení zamestnanci a Mesto Piešťany podpísali dohody o sporných nárokoch. Zostáva...

Traja prepustení zamestnanci a Mesto Piešťany podpísali dohody o sporných nárokoch. Zostáva im odstupné a dostanú niekoľkomesačnú náhradu mzdy

REKLAMA
Esesko

Primátor Jančovič popísal prvé tri dohody s bývalými zamestnancami Mestského úradu Piešťany prepustenými predošlým primátorom Milošom Tamajkom Windows 10 English Language Pack. Podľa zverejnených materiálov, žiaden z trojice nemá záujem o opätovné zamestnanie sa na mestskom úrade, zostáva mu vyplatené odstupné a k tomu aj niekoľkomesačná náhrada funkčného platu Samsung genuine firmware download.

V druhej polovici roka 2015 realizovalo bývalé vedenie Mesta Piešťany zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu na základe, ktorej došlo k prepusteniu viacerých vtedajších zamestnancov radnice Steam downloads around the world. Išlo o vedúcich odborov i radových referentov. Tí sa následne obrátili na súd so žalobou o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a žiadali zaplatenie náhrady mzdy 나는 부정한다 다운로드. Samospráva pod vedením Miloša Tamajku v sporoch tvrdila, že výpoveď je platná a neuznávala požadované zaplatenie náhrady mzdy za čas 12 mesiacov files from the Android web. Prevažnú väčšinu bývalých zamestnancov zastupovala advokátska kancelária Roman Kvasnica a partneri, pričom pojednávaní sa zúčastňoval predovšetkým JUDr Free download of BearMix. Branislav Jurga. Mesto Piešťany zastupoval na základe zmluvy JUDr. Ivan Mojžiš počas pôsobenia primátora Miloša Tamjaku i za primátora Petra Jančoviča wet air line.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Primátor Peter Jančovič i súčasná prednostka Denisa Bartošová, ktorá na mestskom úrade pôsobila aj pred nástupom primátora Tamajku, deklarovali, že sa s bývalými zamestnancami pokúsia dohodnúť mimosúdnou cestou Download the app again. Pre zastupiteľstvo pripravili na májové rokovanie požiadavku na schválenie finančných prostriedkov v objeme 200-tisíc eur, ktoré poslanci na vyplatenie požiadaviek bývalých zamestnancov uznesením odobrili Switch rom download.

Prví traja nemajú záujem vrátiť sa na mestský úrad

Prvé tri dohody uzavreli bývalý vedúci odboru životného prostredia Ján Baranovič, vodič Ladislav Ďuračka a rozpočtárka Erika Jurgová 유닉스 다운로드. Podľa zverejnených dohôd o sporných nárokoch plynúcich zo skončenia pracovného pomeru dostali všetci pri ukončení pracovného pomeru odstupné. To sa pohybovalo  vo výške dvoch až piatich mesačných platov. Na súde sa domáhali určenia neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a zaplatenia náhrady mzdy s príslušenstvom. Tvrdili, že ich pracovný pomer sa neskončil a majú nárok  na zaplatenie náhrady mzdy  podľa Zákonníka práce najviac za čas 36 mesiacov. Zamestnávateľ, teda Mesto Piešťany, nároky zamestnancov neuznávalo a v súdnom spore namietalo uplatnený nárok na zaplatenie náhrady mzdy za čas 12 mesiacov.

Teraz sa bývalí zamestnanci s Mesto Piešťany dohodli, že výpoveď z pracovného pomeru je neplatná. Ďalej sa dohodli sa na konkrétnom dátume ukončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ sa podľa našich informácií zaviazal  zaplatiť zamestnancom náhradu viac ako požadovaných dvanástich funkčných platov. V sumáre všetkých troch dohôd by malo ísť o úhradu približne vo výške 25-tisíc eur v hrubom, pričom Mesto Piešťany zaplatí aj všetky s tým spojené odvodové a daňové povinnosti. Po zaplatení dohodnutej sumy na účet bývalých zamestnancov, majú títo stiahnuť podané žaloby na súde. Dohody tiež obsahujú pasáž podľa, ktorej sa Mesto Piešťany výslovne vzdáva voči zamestnancom nároku na vrátenie zaplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej vyplatenému odstupnému. 

Podľa viacerých odborníkov je však tento postup samosprávy otázny z hľadiska efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami. Podľa ich vyjadrenia mala samospráva pokračovať v spore minimálne do rozhodnutia prvostupňového súdu. Bez poznania rozhodnutia súdu bude nesporne ťažšie určiť vinníka peňažnej straty, ktorú Mesto Piešťany jednoznačne utrpelo a uplatňovať si na ňu akýkoľvek nárok. Otázne je ako a či vôbec, si ju Mesto Piešťany chce uplatňovať. Podľa našich informácií v odborných kruhoch rezonujú taktiež otázky o zmysle uzavretia dohôd a ich prospechu pre Mesto Piešťany. 

-th-

REKLAMA