REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Takmer po piatich mesiacoch odkedy pracovníci piešťanského stavebného úradu spracovali územné rozhodnutie o výstavbe termálneho parku a hotela pri poliklinike, ho podpísal primátor Peter Jančovič 트위치 동영상 다운로드. V pondelok 13. januára bolo zverejnené na úradných tabuliach. Primátor váhal pre návrh dočasného parkovania v ochrannom pásme budúceho obchvatu Piešťan 엠씨더맥스 전집 다운로드. Do vydania rozhodnutia ho okrem investora tlačila aj časť poslancov. Primátor si rady, či rozhodnutie podpísať, alebo nie, pýtal na nadriadenom orgáne 이누야샤 완결편 게임 다운로드. Ako však celá vec ohľadom parkoviska dopadne, stále nie je úplne jasné. Rozhodnutie povoľuje parkovisko v ochrannom pásme obchvatu ako dočasné, ale stanovuje dvojročnú podmienku zmeny na trvalé Mamma Mia1 download.

Koncom septembra 2019 sa primátor Peter Jančovič na rokovaní mestského zastupiteľstva vyjadril, že si nemyslí, že stavať Therme park s dočasným parkoviskom je dobrý nápad Sandol Gothic download. „Pretože chcú ho stavať v oblasti, kde je projektovaný obchvat, čo je v územnom pláne a z toho dôvodu chceli dočasné parkovisko. Ja si nemyslím, že je správne, aby sa schvaľoval takýto veľký objekt, bez vyriešenia trvalého parkovania.“ Zástupca investora spoločnosti Z-Group Vlastimil Semela oponoval, že návrh riešiť parkovisko v súlade so všetkými normami a požiadavkami, ale ako dočasné, prišiel pri predošlých rokovaniach z piešťanského stavebného úradu 미래에셋 증권 hts 다운로드. Ochranné pásmo obchvatu má v územnom pláne sto metrov, v realite má však obchvat zaberať len niečo vyše desať metrov šírky. Nikto však momentálne nevie, kde bude presne osadený Download Android Studio 2.0.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Investor vlani v novembri deklaroval, že podľa vyjadrenia kraja, ktoré má k dispozícii, k realizácii zámeru obchvatu tak skoro nedôjde Kung Fu Panda 3. „Ak by raz v budúcnosti došlo k výstavbe, sme pripravení uvoľniť pre ňu miesto. Pôjde iba o vybudovanie oporných pilierov pre mostný objekt, čo nám uberie niekoľko parkovacích miest, ale naďalej sa tam bude môcť parkovať Download the dart editor. Chýbajúce miesta potom doplníme inde,“ povedal V. Semela.

Stavebný úrad síce vydal územné rozhodnutie, naďalej však požaduje trvalé parkovanie

Vo vydanom územnom rozhodnutí stavebný úrad uviedol, že všetky stavebné objekty, umiestnené v koridore preložky cesty II/499 a v cestnom ochrannom pásme sú povolené iba ako stavby dočasné 안드로이드 다중 다운로드. Ide predovšetkým o parkovisko a prípojku dažďovej kanalizácie a vonkajšej kanalizácie, pričom zadáva podmienku vyriešiť trvalé parkovisko respektíve nároky statickej dopravy so súvisiacimi stavebnými objektmi. Má sa tak udiať spracovaním projektovej dokumentácie, pričom následne má investor požiadať o vydanie zmeny aktuálneho rozhodnutia o umiestnení stavby v termíne do 31.1.2022.

Zástupca investora Vladimír Semela víta, že sa veci pohli a rozhodnutie bolo vydané. Podľa jeho slov je tu priestor na ďalšie rokovania. Na margo požiadavky stavebného úradu o riešenie statickej dopravy formou vybudovania parkoviska so statusom trvalé nevidí problém, ak Mesto Piešťany zabezpečí štúdiu, ktorá definuje kadiaľ presne povedie obchvat a tomu sa následne investor prispôsobí so svojim projektom.

Mesto Piešťany však zrejme takúto štúdiu nebude vedieť zabezpečiť, keďže realizácia obchvatu nie je v jeho kompetencii a zatiaľ nie je nič presnejšie stanovené. Navyše všetky úvahy sa riešili doteraz minimálne v dvoch variantoch. Podľa Z-Group ak nebude presne definované kadiaľ obchvat povedie, je spoločnosť stále pripravená zaviazať sa k prebudovaniu parkoviska a zmenám, keď bude jasný projekt obchvatu. Dovtedy by podľa V. Semelu malo byť parkovisko povolené ako dočasné, pričom takýto postup podľa jeho slov odporúča aj nadriadený orgán.

-th- Vizualizácie: Z-Group

REKLAMA