Connect with us

Aktuality

Stromy na Nálepkovej spílili pre rekonštrukciu chodníka

Published

on

Reklama

Vo štvrtok 4. apríla sa na mestskom webe objavil oznam, že 5. apríla sa začína rekonštrukcia chodníka na Nálepkovej ulici v Piešťanoch. Prvou fázou bol výrub stromov. Sedem vzrastlých jedincov, ktoré mali približne 65 rokov, vypílili v piatok a v sobotu. V rámci rekonštrukcie chodníka majú opraviť aj verejné osvetlenie a vysadiť novú zeleň. Jej cena 80 500 eur vzišla z elektronickej aukcie, ktorú vyhrala spoločnosť Alpine Slovakia. Na rekonštrukciu si mesto zoberie úver.

[singlepic id=41804 w=560 h=350 float=center]

Reklama

Výrub stromov zarazil viacerých obyvateľov Piešťan. V sobotu zbierali dobrovoľníci odpadky v okolí Sĺňavy, zatiaľ čo v meste pílili stromy. Keď videl na meter a pol zrezané kmene Michal Fiala, ktorý pred dvomi rokmi získal Cenu primátora za významný čin v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za organizáciu akcie Gesto pre čisté mesto, zostal tak isto prekvapený. „Radi by sme pokračovali v našich aktivitách pre prírodu a pre mesto. Je to našim poslaním. Ak, ale máme motivovať ľudí k láske k prírode, potrebujeme informácie o plánovaných aktivitách vopred, aby nevznikali dezinformácie. Formou webu, inzerátu, komisie. Mojim cieľom nie je negovať rozhodnutia. Mám za to, že by mestskí poslanci o takto dôležitých detailoch mali vedieť viac a treba informovať taktiež verejnosť,“ vyjadril sa M. Fiala.
Na otázku či nebolo vhodné obyvateľov mesta vopred informovať o zámeroch odpovedala Barbora Piovarčiová z kancelárie primátora stroho: „Obyvatelia dotknutého územia boli informovaní včas pred začatím rekonštrukcie.“ Dnes v utorok (9. apríla) zverejnil mestský úrad na svojom webe ďalšiu informáciu ohľadom rekonštrukcie chodníka. Podľa nej bol existujúci chodník pre súčasné potreby obyvateľov nevyhovujúci najmä pre priečny sklon na povrchu. V chodníku tiež rástlo uličné stromoradie, ktoré spôsobilo dvíhanie a deformáciu asfaltového povrchu. Aj z týchto dôvodov bola podľa radnice nutná nielen rekonštrukcia chodníka, ale aj komplexná výmena drevín. „Stromy na Nálepkovej boli značne zničené, nový projekt však počíta aj s výsadbou novej zelene, takže ulica o stromy každopádne nepríde,“ vyjadril sa Igor Kováč z referátu majetku mesta.

„Stromy v predmetnej časti Nálepkovej ulice sú vo vekovom rozhraní 65 až 70 rokov. Vysadené boli pri hrane telesa chodníka. Pre zachovanie prejazdnosti komunikácie boli koruny stromov vyvetvené do vyššej výšky. Koruny a kmeňové časti boli napadnuté drevokaznými hubovitými chorobami a stromy mali prejavy poškodenia koreňovej sústavy. Z tohoto dôvodu stromy boli vyosené s náklonom na vozovku. Z hľadiska statiky a bezpečnostnej prevádzky stromov bolo reálne nebezpečenstvo zlyhania stromov v koreňovom systéme alebo časti stromov a následný pád s možnosťou rizika priameho ohrozenia zdravia alebo majetku občanov,“ odôvodnila nutnosť výrubu Janka Jezerská zo strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany, ktorá má na starosti údržbu mestskej zelene. Podľa nej je vhodné tiež poukázať na fakt, že počas rastu vysadených stromov boli kladené alebo uskutočnené výmeny inžinierskych sietí v prekoreňovacom priestore stromov, ktoré určitým spôsobom zasahovali do zdravého vývoja koreňových systémov.

Reklama

Služby mesta majú na starosti taktiež výruby stromov na mestských pozemkoch. Majú vyškolených pracovníkov i techniku, výrub na Nálepkovej však realizovala externá firma. „Rekonštrukcia časti Nálepkovej ulice je investičná akcia mesta Piešťany. Podľa získaných informácií od zadávateľa stavby, bola vysúťažená výhodná cena v rámci rekonštrukcie na výrub jedného stromu. SMP, p.o. podľa zriaďovacej listiny vykonáva údržbu verejnej zelene v rámci pracovných činností. Môžu sa podieľať i na obnove alebo rekonštrukcii v rámci svojich pracovných a technických možností. V súčasnom období sa podieľame svojimi pracovníkmi pri realizácii rekonštrukcie časti Sadu A. Kmeťa,“ odôvodňuje prečo výrub na Nálepkovej nerealizovala mestská organizácia, ale súkromná firma, J. Jezerská.
Rekonštrukcia chodníka by mala byť hotová do konca mája.

REKLAMA

noname

[nggallery id=2231]
Autor: T. Hudcovič Foto: T. Hudcovič

Populárne články