Connect with us

Aktuality

Situáciu na Bytovom podniku Piešťany preverí prokuratúra

Published

on

Reklama

Situácia na Bytovom podniku bola jednou z hlavných tém februárového rokovania mestského zastupiteľstva, hoci v programe tento bod nebol. Poslanci sa jej začali venovať pri vyhodnotení plnení uznesení, kde prelomili primátorove veto a schválili uznesenia, podľa ktorých si, primátor pri výkone funkcie valného zhromaždenia musí dať niektoré aktivity najskôr schváliť zastupiteľstvu a konateľ rovnako nemôže vykonať niektoré kroky bez súhlasu MsZ.  Zastupiteľstvo tiež schválilo uznesenie poslankyne Ivety Babičovej, že sa obracia na krajskú prokuratúru, aby posúdila zákonnosť postupu primátora Miloša Tamajku pri výkone valných zhromaždení. 

IMG_2654

Reklama

Poslanci si vypočuli aj vyjadrenie Pavla Vermeša k údajnému vynášaniu citlivých dokumentov z priestorov BPP, ktoré má dokazovať video šírené sociálnou sieťou. Súčasný konateľ potvrdil, že na zázname je zachytený on, ale domov si vzal fotokópie dokumentov pre vlastné naštudovanie situácie. Počas rokovania prebiehala slovná prestrelka medzi predstaviteľmi vedenia mesta a časťou poslancov ohľadom článku v týždenníku Piešťanský týždeň. Pavol Vermeš avizoval v súvislosti s článkom z regionálneho periodika podanie trestného oznámenia na šéfredaktora Jozefa Vojčiniaka.

„Privatizácia – o tom by ste museli vy (poslanci, pozn. red.) rozhodnúť. To nie je v mojej kompetencii. Som zásadne proti privatizácii. Toto slovo nebolo spomenuté, ani by som to nedovolil. Za mojej éry nebolo nič sprivatizované a nič nebude,“  razantne odmietol špekulácie týždenníka o privatizovaní primátor mesta Miloš Tamajka.

Reklama

Poslanec Peter Jančovič pripomenul zastupiteľstvu video Piešťanského týždňa, ktoré má dokumentovať únik dokumentov. Zároveň vyzval predsedu dozornej rady Bytového podniku Michala Hyneka a konateľa Pavla Vermeša, aby k veci zaujali jasné stanovisko.

IMG_2624

„Táto obrazová a zvuková nahrávka je nelegálna. Je nelegálna. Obsah toho rozhovoru, čiže to dotknuté meno Ivan, je meno advokátskej kancelárie Ivan Mojžiš a partneri. Táto advokátska kancelária má s nami spísanú riadnu zmluvu, má objednávku a spracovávala Právnu analýza súdnej agendy s identifikáciou rizík pre spoločnosť. Chcem podotknúť, že materiály, ktoré boli dané tejto advokátskej kancelárii, boli na riadnu objednávku, čiže žiadna tretia osoba ich nevidela. Ostatné veci, ktoré som naložil do auta, sú spracované kópie, podotýkam, kópie. Originály zmlúv a faktúr sú v priestoroch Bytového podniku. Dlhé roky som robil kontrolóra na iných pozíciach. (…) Niektoré veci si musíte rozložiť na zem a vtedy následne vidíte veci, ktoré nevidíte, keď si vyťahujete šanóny po jednom,” uviedol Pavol Vermeš k medializovanému videu. 

IMG_2677

Ivetu Babičovú zaujímalo, prečo si mesto najíma externú právnickú firmu, keď má svoje právne oddelenie a sám Pavol Vermeš je podľa jej slov renomovaný právnik. Relevantnej odpovede sa nedočkala. Za podanie podnetu na krajskú prokuratúru bolo dvadsať z dvadsiatich prezentovaných poslancov.

IMG_2715

Zastupiteľstvo sa venovalo situácii v Bytovom podniku aj v bode Rôzne. „Minulý týždeň v utorok som okamžite z môjho postu predsedu dozornej rady konal, obvolal som všetkých členov dozornej rady, s tým, že som ich informoval o medializovaných informáciach. Požiadal som ich o to, aby sa čím skôr mohla uskutočniť dozorná rada s cieľom získania informácií a možnosti klásť otázky konateľovi spoločnosti. Vzhľadom na to, že dvaja poslanci nemohli v tom danom týždni, zvolal som dozornú radu v pondelok (27. február, pozn. red.), kde boli prítomní všetci piati členovia dozornej rady. Program na zasadnutie dozornej rady som predkladal ja, s tým, že bod číslo dva bolo informácia konateľa k medializovaným skutočnostiam, zverejneným v článku týždenníka Piešťanský týždeň č. 7. z 21. 2. 2017 s názvom Z bytového podniku unikli tisíce dokumentov,“ uviedol predseda dozornej rady BPP Michal Hynek.

Bez názvuKonateľ podal dozornej rade vysvetlenie, že predmetné kópie dokumentov boli zo spoločnosti vynesené z dôvodu potrebnej hĺbkovej analýzy konateľom, ktorú vykonával vo svojom voľnom čase, nakoľko mal vážne podozrenie z porušovania ustanovení obchodného zákonníka zo strany predošlého vedenia. Malo ísť o kópie faktúr a zmlúv, ktoré sú tiež zverejnené na webovej stránke spoločnosti a podľa konateľa nedošlo k porušeniu obchodného tajomstva   Členovia dozornej rady zhodnotili spôsob vo veci vynášania dokumentov za neštandardný a odporučili konateľovi, aby sa takéto analýzy realizovali výlučne v sídle spoločnosti.

IMG_2647

Podľa Martina Cifru sa nedôvera obyvateľov aj poslancov k vedeniu mesta prehlbuje: „Základný dôvod odvolania pani konateľky bol, že v rámci nálezu Najvyššieho kontrolného úradu nekonala. Na viacerých fórach som hovoril a snažili sme sa interpretovať, že konateľka konala. Existuje spracovaný podnet na okresnú prokuratúru, kde je úplný opak toho, čo bolo klasifikované ako dôvod konateľky – že nekonala.“

IMG_2672

Stanovisko konateľa a predsedu dozornej rady sa nepozdávalo ani Jozefovi Beňačkovi: „Ak vysvetlenie pre dospelých ľudí je to, že sa vynášali tisíce papierov, ktoré sú zverejnené na internete, poviem to po slovensky, ja toto zožrať nemôžem. Lebo ak je niečo zverejnené na internete, načo to niekto vynáša? A keď už niekto vynášal len to, čo je na internete, ja toto konanie nepochopím a potom sa čudujem tým, ktorí sedeli na dozornej rade, že toto pochopili ako vysvetlenie, boli s tým spokojní a je to podpísané predsedom dozornej rady. A keď som rozprával v koncovom uznesení, že nemám dôveru, tak po tom, čo ste nám tu teraz prečítali, pán viceprimátor, moja nedôvera je väčšia ako pred šiestimi hodinami.“

IMG_2667

Primátor Miloš Tamajka považuje túto kauzu za hru týždenníka Piešťanský týždeň. Podľa neho sú piešťanské médiá úzko prepojené s miestnou politikou. „Ja som prekvapený, že keď si konateľ robí kópie zmlúv, či už faktúr, alebo objednávok, a chce zistiť ekonomické toky, ekonomickú činnosť, aby pochopil, čo sa tam deje, niekomu to začne veľmi prekážať a napíše veľkým palcovým titulkom, že 7 000 dokumentov bolo skopírovaných a ideme privatizovať alebo predávať, neviem, ako to bolo presne pomenované… To je celé choré. Podstata tohto príbehu je zvláštna, pretože ak chce konateľ zistiť veci, robí analýzu, dal si spraviť právny audit, zrazu sa doňho zahryznú médiá a spravia z toho kauzu.“

IMG_2628

K téme sa vyjadril aj člen dozornej rady Andrej Klapica: „Vzhľadom na to, že sme počuli závažné podozrenia z úst pána konateľa, ako dozorná rada sme sa rozhodli, že necháme tomu týždeň-dva čas, či pán konateľ zistí nejaké závažné podozrenia. Ak áno, môžeme byť len radi, že pán konateľ takúto aktivitu vykonal, a že sa tomu venuje v rámci svojho štúdia bytového podniku vo voľnom čase. Ak nie, potom by to malo mať nejaké následky, aj z toho dôvodu, že ak by bol zamestnancom mojej eseročky a zvolil by som ho za konateľa, ktorému dôverujem, aby povynášal bez môjho vedomia nejaké moje dokumenty, aj keby to urobil v najväčšej vôli, povedal by som mu ‚Pardon, ale končíš’.“

IMG_2690

Pavol Vermeš potvrdil, že na videu je skutočne on. „Včera som podal trestné oznámenie na pána Jozefa Vojčiniaka (šéfredaktor Piešťanského týždňa, pozn. red.), tu je zápisnica. Podľa mojej mienky tento pán naplnil tri skutkové podstaty trestných činov – osočovanie, ohováranie a šírenie nepravdivých informácií. Keď ste sa tu uškŕňali, že tá nahrávka bola nelegálna, ona je skutočne nelegálna. Jediný, kto môže takúto zvukovú nahrávku spraviť, sú orgány činné v trestnom konaní, a to na základe rozhodnutia súdu alebo prokuratúry.”

Petra Jančoviča zaujímalo, čo konateľ v amatérskom videu myslel vetou „Na meste to nie je čisté”. „Ja hovorím dosť hlasne. Nepotrebujem tu ani mikrofón. Keď sa hlasnejšie rozprávam, všetko je počuť, všetko. A bohužiaľ, na meste či inde je to tak, že som ešte vec ani nedopovedal, už je toho plné mesto. Ten rozhovor bol dôverný medzi mnou a dotknutou osobou. Nemal vôbec súvis s tým, čo mám v aute.“ Dodal, že bývalá konateľka Eva Kolláriková nemala mandátnu ani príkaznú zmluvu. Pracovala len na základe uznesenia valného zhromaždenia, čo je podľa neho neštandardné.

„Žiaľ miesto toho, aby sa veci riešili konštruktívne, tak sa to strháva do dosť nechutného politického boja,“ konštatoval poslanec Tomáš Hudcovič. Zastupiteľstvo schválilo jeho uznesenia, že mestský úrad má pripraviť aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta,  Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby mohlo MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany  a kontrolovať hospodárenie s ním. MsZ rovnako schválilo uznesenie poslanca Hudcoviča o tom, že poslanci odporúčajú primátorovi mesta Piešťany v zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečiť, aby Mesto Piešťany zastupovali v štatutárnom a kontrolnom orgáne spoločnosti Bytový podnik Piešťany osoby schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany. Na záver diskusie sa pýtal primátora a konateľa, kedy je možné očakávať tieto veci, aby sa situácia upokojila a mohlo sa normálne fungovať.

Poslanec narážal tiež na nesplnené uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12. januára a týkalo sa vyhlásenia výberového konania na nového riaditeľa Bytového podniku Piešťany. Dôjsť k nemu malo do tridsať dní, čo sa však nestalo. Primátor Miloš Tamajka na vyjadrenie reagoval v zmysle, že bude postupovať v súčinnosti s dozornou radou, výsledkami ekonomického auditu a bude sa snažiť zastabilizovať situáciu v Bytovom podniku Piešťany.

Text a foto: -vv- Reprotofo: youtube.com/Piešťanský týždeň

Populárne články