Connect with us

Aktuality

Seniori sú obeťami majetkovej a násilnej kriminality

Published

on

Reklama

V súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov pripravujú policajní preventisti v týždni od 10. do 17. júna 2013 na celom Slovensku stretnutia so seniormi. Ich cieľom bude poinformovať seniorov o rizikách a nástrahách, ktoré im hrozia predovšetkým, ako jednej z najrizikovejších skupín v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.

Reklama

V roku 2012 sa stalo obeťami trestných činov 1 653 osôb vo veku nad 60 rokov, z čoho bolo 754 mužov a 899 žien. Stali sa obeťami predovšetkým majetkovej a násilnej kriminality. V 36 prípadoch polícia riešila aj trestné skutky týrania blízkej a zverenej osoby.

Aj z tohto dôvodu polícia venuje seniorom zvýšenú pozornosť pri plnení svojich úloh a realizuje viacero preventívnych projektov a aktivít pre seniorov. Koncom roku 2012 začali policajní preventisti realizovať celoslovenský preventívny projekt pre seniorov pod názvom „Bezpečná jeseň života“. Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, aby seniori poznali spôsob, ako sa nestať obeťou trestného činu.

Reklama

A aké sú základné rady, ako sa nestať obeťou trestného činu?

– nechodiť po uliciach mesta, či obce v neskorých nočných hodinách,

– nedávať sa do reči s cudzími ľuďmi a nerozprávať im o svojom súkromí,

– byť opatrný pri rôznych cenovo „výhodných“ ponukách neznámych občanov,

– nepodpisovať nič, čo ste si neprečítali, prípadne čomu nerozumiete,

– využiť všetky dostupné bezpečnostné prvky na zabezpečenie svojho obydlia, ako napríklad retiazky na dverách, kľúče v zámke, elektronické zabezpečovacie zariadenia, bezpečnostné fólie na sklenenej výplni okna, či dverí alebo kovové mreže na vyvýšených prízemiach, kde je ľahký prístup možného páchateľa z ulice,

– s neznámymi osobami, ktoré zazvonia pri dverách komunikovať len cez pootvorené dvere zabezpečené retiazkou; ak je to možné, pri komunikácii s cudzími ľuďmi nebyť sám,

– nehanbiť sa požiadať o pomoc, ak si myslíte, že ju potrebujete.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR Trnava

Populárne články