Connect with us

Aktuality

Reakcia manažéra PFK na komentáre čitateľov pod článkom Poslanci vyšli nájomcovi štadióna v ústrety, ten sankcie odmieta

Published

on

Reklama

Zmluva s Mestom Piešťany je účinná od novembra 2011, investíciu v hodnote 500-tisíc eur sme v
dobe podpisu zmluvy plánovali zrealizovať do konca roka 2012. Stavebné konanie k dnešnému dňu nebolo ukončené, nakoľko prebieha súčasne aj príprava projektu Mestskej plavárne , ktorá je plánovaná ako vedľajší objekt k futbalovému štadiónu. K obom projektom nepostačujú parkovacie kapacity, čo je dôvodom zdržania udelenia stavebného povolenia pre spoločnosť P. F. K. a. s.

[singlepic id=19874 w=520 h=340 float=center]

Reklama

 

Hľadali sme  možné riešenia situácie a požiadali sme  zástupcov Mesta Piešťany o možnosť predĺženia termínu investície s konkrétnym návrhom dodatku k zmluve a termínmi stavebných etáp. Taktiež náš hlavný partner má záujem finančne pomôcť. Ako záruku za svoju investíciu požaduje Zmluvu o reklame s Mestom Piešťany ako s vlastníkom nehnuteľnosti a zachovania názvu objektu Respect Aréna.

Reklama

Budovu sme prevzali takmer v havarijnom stave a preto bolo nutné vykonať rekonštrukcie niektorých zariadení. Kompletnou rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia, sprchy pre hráčov, kabíny pre hráčov ako i miestnosť pre hospodára, ktorá bola vybavené novým nábytkom pre skladovanie materiálneho zabezpečenia jednotlivých družstiev. Taktiež bola obnovená infraštruktúra areálu ako chodníky, cesty a osvetlenie areálu. Pre návštevníkov areálu bola kompletne zrekonštruovaná kaviareň spolu so sociálnym zariadením. Ako ďalšia nevyhnutná investícia bola rekonštrukcia a regenerácia umelej trávnatej plochy ako i oboch prírodných trávnikov pre vytvorenie kvalitných tréningových podmienok pre hráčov PFK Piešťany.

Rozumný človek vie, že úspechy a fungovanie športu na Slovensku je závislé na finančných príspevkov sponzorov. Práve vďaka pánovi Belmechrimu a ním osloveným partnerom (Respekt, AZ auto, Agentúra Duna, BK Group) sa v klube PFK Piešťany podarilo vybudovať športové zázemie (futbalové ihriská, materiálne vybavenie) pre kvalitné kádre pod vedením kvalifikovaných trénerov, čo sa odzrkadlilo i na výsledkoch našich družstiev. Momentálne klub zastrešuje 9 mládežníckych družstiev, čo je asi 220 detí vo veku od 5 do 19 rokov, kde v minulom súťažnom ročníku starší a mladší dorastenci postúpili do II. ligy. Družstvo dospelých zaznamenalo taktiež veľký športový úspech keď postúpilo do III. ligy západ, kde si vybudovalo rešpekt u ostatných súperov. O kvalitnej práci v klube svedčí i to, že o niektorých hráčov prejavili záujem i kluby zo slovenskej futbalovej ako i českej futbalovej ligy, čím sa samozrejme pozdvihol kredit piešťanského futbalu.

Je smutné, že niekoľko občanov mesta Piešťany si myslí, že pán Belmechri profituje z majetku mesta. Títo ľudia si vôbec nevedia predstaviť koľko finančných prostriedkov treba združiť na chod a fungovanie futbalového klubu. Namiesto vďaky, že pozdvihol úroveň tohto športu v Piešťanoch a že naše deti sa venujú športu a nie iným nekalým činnostiam sa mu dostalo „odmeny a vďaky“ v podobe urážania jeho mena.

Na záver by som chcel povedať iba toľko, že hodnotiť osobu pána Belmechriho a jeho investícii do klubu PFK Piešťany by mohla a zdôrazňujem mohla iba osoba, ktorá má prehľad o financovaní športových klubov a občianskych združení na Slovensku.

Ďakujem za pochopenie stručného vysvetlenia.

Ivan Minárčiný, manažér PFK Piešťany

Populárne články