Connect with us

Aktuality

Rázusova bude opäť jednosmerná

Published

on

Reklama

Ulicu v centre mesta plánuje radnica nechať obojsmerne prejazdnú do kolaudácie Teplickej. Presný dátum zatiaľ nie je známy. Potom automobilovú dopravu vrátia do jednosmerného režimu. Odborník navrhuje jednoúrovňovú cestu pre peších aj autá, ktoré pôjdu oboma smermi, ale iba 20 kilometrovou rýchlosťou.

[singlepic id=15174 w=320 h=240 float=left]Automobilová doprava z nej bola vylúčená v roku 2001, stále sa však ozývali hlasy za sprejazdnenie. V septembri 2010 zvíťazilo kompromisné riešenie, autá mohli po Rázusovej chodiť v smere od Kolonády. Z oboch strán ulicu otvorili v súvislosti s rekonštrukciou Teplickej. Po jej kolaudácii bude Rázusova opäť jednosmerná.

Reklama

Podľa vedúcej odboru správy mestského úradu Evy Pobjeckej je v územnom pláne stále Rázusova súčasťou pešej zóny. „Danej problematike sa venovali tímy spracovateľov viacerých dokumentov – územného plánu, organizácie dopravy v centrálnej mestskej zóne a naposledy generelu dopravy. Boli vykonané prieskumy a nasimulované situácie, čo by  znamenalo pustenie obojsmernej dopravy po Rázusovej pre centrum mesta. Závery jednoznačne potvrdzovali, že obojsmerná prevádzka prenesie tranzitnú dopravu do centra mesta, čo prinesie zhoršenie dopravnej situácie,“ vysvetlila.

[singlepic id=15175 w=320 h=240 float=right]Na otázku aké má radnica ohlasy na obojsmernú premávku po Rázusovej, Eva Pobjecká odpovedala: „Ohlasy ľudí sú aj pozitívne aj negatívne. Mimo dopravnej špičky je to kratšie a rýchlejšie pre motoristov a jednoduché pre zásobovanie. Naopak, v dopravných  špičkách ľudia kritizujú kolízie pri parkovaní, kolízie s chodcami, kolízie pri zúženom napojení s Kukučínovou.“

Reklama

„Choďte sa pozrieť teraz na Rázusku, keď je otvorená obojsmerne. Sústavné nekonečné rady áut hučiace a smrdiace v blízkosti pešej zóny a medzi tým kľučkujúci cyklisti a peší chodci. Toto chcú tí, čo kričia, aby bola táto cesta obojsmerná? Ešte šťastie, že keď sa dokončí Teplická tak jeden smer uzatvoria,“ napísal v diskusii náš čitateľ. Ďalší mu oponoval: „Rázusova a pešia zóna? Ktosi, a nie iba jeden, už neraz písali, že z Rázusovej nikdy pešia zóna nebude. Iba ak akýsi ‚tranzit‘ dokonca aj peších, nakoľko tam [singlepic id=15176 w=320 h=240 float=left]nikde nie je a ani nebude akási cukrárnička, kaviarnička, obchodíky, alebo možnosť voľného pohybu detí, prípadne, aby tam niečo ľudí lákalo a pútalo, kde by sa stretávali.“

Riešiteľ Územného generelu dopravy Mesta Piešťany Peter Rakšányi z Katedry dopravných stavieb STU navrhuje začleniť Rázusovu ulicu do centrálnej pešej zóny mesta so špeciálnym dopravným režimom: „Celá ulica by mala byť vydláždená v rovnakej úrovni ako chodníky, v dlažbe by mala byť kameňmi inej farby a drsnosti vymedzená línia vozovky pre autá, šírky maximálne 5,5 metra.“ Toto kompromisné riešenie môže uspokojiť zástancov aj odporcov sprejazdnenia ulice. Maximálna povolená rýchlosť pri obojsmernej prevádzke by totiž bola 20 km/h.

„V takto rozšírenej pešej zóne sme po dohode s architektami a dopravákmi mesta navrhovali aj nové pešie pasáže medzi Winterovou a Rázusovou, aby to malo vôbec zmysel. Pasáže sú konsenzus verejných a súkromných záujmov, kde by mali profitovať okrem verejnosti obe zložky: vlastníci pozemkov aj správa mesta,“ dodal Peter Rakšányi.

DOPLNENÉ vyjadrenie náčelníka mestskej polície Marcela Mihálika:

„Mestská polícia nezaznamenala žiadnu sťažnosť a ani neriešila žiaden priestupok z dôvodu otvorenia Rázusovej ulice. Po vyznačení nového vodorovného značenia riešime priestupky v zmysle zákona o premávke na pozemných komunikáciách – státie na šikmých rovnobežných čiarach.

Z pohľadu mestskej polície môžem zhodnotiť, že otvorením Rázusovej ulice nevznikol žiaden výrazný problém v otázke bezpečnosti. Na druhej strane je však otázka niekoľkonásobného zvýšenia prejazdu motorových vozidiel cez centrum mesta, zvýšená záťaž na životné prostredie a podobne. K tomuto sa však musí vyjadriť niekto iný a svoj názor by mali uviesť aj občania.“

Autor: Martin Palkovič Foto: Tomáš Hudcovič

Populárne články