Connect with us

Aktuality

Radnica hľadá ďalších nových ľudí – stavebného inžiniera a technika na dopravu

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany zverejnilo začiatkom mesiaca na úradnej tabuli ďalšie dva oznamy o výberovom konaní na miesta referentov. Jedna pozícia sa týka investičných činností a pracovníka hľadá aj na úsek dopravy. Podľa informácií od hovorkyne mesta Evy Bereczovej súčasní zamestnanci odchádzajú z úradu na základe dohody, takže nejde o ďalšiu zmenu organizačnej štruktúry.

tabula
Prvý pohovor sa uskutoční v pondelok 20. júna o 9,00 h na radnici v zasadacej miestnosti na 1. poschodí a pôjde o „Referenta oddelenia IT a majetkových služieb“ so zameraním na investičné činnosti a údržbu majetku mesta. Uchádzač o zamestnanie musí spĺňať  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa §3zák.č.552/2003Z.z. v znení neskorších predpisov, mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, samozrejmosťou je bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu. Mal by byť dostatočne samostatný a výhodou je zápis v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Reklama

Pracovné miesto „Referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta“ so zameraním na oblasť dopravy a technickej infraštruktúry je vhodné aj pre stredoškolákov. Podmienky žiadateľa o zamestnanie: uchádzač musí spĺňať  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa §3zák.č.552/2003Z.z. v znení neskorších predpisov, stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie  zameranie dopravné, resp. stavebné, 1 rok praxe, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, samostatnosť. Výberové konanie sa koná v stredu 22.06.2016  o 9,00 hod. na MsÚ, Nám. SNP  č. 3, 921 45  Piešťany, v zasadačke na I. poschodí.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk

Reklama

Populárne články