Connect with us

Aktuality

Projekty majú umožniť vybudovanie plavárne, ale aj rekonštrukciu lávky i amfiteátra

Published

on

Reklama

Na 7. tohtoročnom zasadnutí piešťanského mestského zastupiteľstva dňa 28. októbra priblížil prednosta Mestského úradu Piešťany poslancom informácie o štyroch projektoch. Radnica chce prostredníctvom zisku finančných prostriedkov zo štátnej kasy a eurofondov vyriešiť niektoré problémy, ktoré mesto dlhodobo trápia. Medzi predkladanými projektami figuruje napríklad výstavba plavárne, obnova lávky pre peších pri Krajinskom moste, vybavenie kuchárskej učebne, ale aj nakúp zametacieho vozidla a v neposlednom rade rekonštrukcia amfiteátra i časti Mestského parku. 

2

Reklama

Výstavba Mestskej plavárne z programu Interreg.
Mesto Piešťany chce získať finančné prostriedky na výstavbu plavárne v programe Interreg SK- HU, pričom v realizácii by mali pomôcť dve slovenské a jedno maďarské mesto. Výsledkom tohto cezhraničného projektu v meste Piešťany by malo byť vybudovanie Mestskej Plavárne. Stavba by mala stáť vedľa futbalového štadióna, tak ako to bolo pôvodne naplánované. Mesto by malo vďaka projektu získať prostriedky do výšky 894 830 eur, pričom celková cena výstavby plavárne by mala byť približne 2 880 000 eur.

Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu.

Reklama

Mesto chystá aj kompletnú rekonštrukciu lávky pre peších, prostriedky chce získať rovnako z projektu v rámci výzvy Interreg V-A SR – ČR. Cezhraničným partnerom mesta Piešťany bude Mesto Kunovice a lávka sa dočká vyčistenia, odstránenia nánosov zeminy a nečistôt, opravy a výmeny poškodených skorodovaných prvkov konštrukcie, obnovení náterov, výmeny podlážok a výmeny kapotáže za nové prvky. Celkové náklady projektu sú odhadované na 623 613 eur, mesto by malo opravy spolufinancovať sumou 31 180 eur.

Spolupráca škôl pre rozvoj regiónu.
Radnica chce v spolupráci s organizáciou Veselejší Slovácko z Uherského Hradišťa uskutočniť projekt, vďaka ktorému pribudne v jednej zo škôl vybavenie učebne praktickej výchovy kuchynským zariadením a spotrebičmi v hodnote 15 000 až 20 000 eur. Žiaci absolvujú kurzy zdravej výživy a etikety stolovania a kurzy varenia, pričom ich čaká aj exkurzia do  Českej republiky i účasť na gastrofestivale. V rámci týchto aktivít si môže škola zakúpiť nevyhnutné vybavenie pre realizáciu projektu – diaprojektor, plátno, fotoaparát, notebooky, mikroskop, GPS pre orientáciu v teréne či aktualizáciu web stránok škôl. Náklady na projekt by sa mali vyšplhať do výšky 65 000 eur, mesto čaká spolufinancovanie vo výške 3 250 eur. 

IMG_2992_resize
Rekonštrukcia amfiteátra a časti mestského parku.
Amfiteáter a časť mestského parku by sa mali dočkať rekonštrukcie prostredníctvom podpory z Nórskeho finančného mechanizmu. Suma 30 000 eur by mala poslúžiť na realizáciu dvoch projektov, v prvom z nich by študenti z Nórska celý zámer pripravili pod vedením architektov a následne by postupovali pri rekonštrukcii podľa vytvorenej projektovej dokumentácie.

Nákup zametacieho vozidla.
Nákup zametacieho vozidla má byť realizovaný prostredníctvom výzvy Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky. Zametacie vozidlo bude slúžiť pre potreby Služieb mesta Piešťany, jeho cena by sa mala vyšplhať na 228 207 eur a radnica sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 11 410 eur.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: vv, archív-

Populárne články