Connect with us

Aktuality

Problémy s vodou nastali kvôli poruche výtlačného potrubia

Published

on

Reklama

Obyvateľov Piešťan a okolia potrápila počas uplynulých dní kvalita vody. Problémy podľa vyjadrenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti nastali kvôli poruche na výtlačnom potrubí, ktorá spôsobila vo štvrtok 8. februára výrazný pokles hladiny vo vodojeme Moravany. Vodári následne začali s operatívnou kontrolou vodovodnej siete a pristúpili k presmerovaniu prúdenia vody mimo poškodeného potrubia. Poruchy boli lokalizované na viacerých miestach, konkrétne na uliciach Valová, Kláštroská a Pod Párovcami. Podľa informácií z TAVOS-u kvalita vody bola podľa rozborov nezmenená, došlo však k vyplaveniu sedimentov a zhoršeniu senzorických vlastností.

Reklama

„Na základe zistených skutočností sme pristúpili k presmerovaniu prúdenia vody mimo poškodeného potrubia. V súčasnosti zásobujeme obyvateľstvo priamo z rozvodného potrubia a prebytočná voda sa akumuluje vo vodojeme. Uvedené riešenie sme využili už v minulosti s cieľom zabezpečiť nepretržité zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V žiadnom prípade nedošlo k zmene vodného zdroja prípadne vniku znečistenia do potrubia, alebo ohrozeniu zdravotnej nezávadnosti. Dezinfekcia vody prebieha štandardným spôsobom ako doteraz,“ uviedla Technicko-prevádzková a investičná riaditeľka Trnavskej vodárenskej spoločnosti Barbora Blahová.

Pracovníci vodární využili existujúci prepoj vodovodných potrubí, ktorým vodu presmerovali na zásobovanie domácností v Piešťanoch. Z uvedených dôvodov nebolo nutné prerušiť dodávku. Zmenou prúdenia vody vo vodovodnej sieti však došlo k uvoľneniu sedimentov z potrubia, čo mohli Piešťanci zaznamenať aj vizuálne. Nakoľko nebolo možné odhadnúť rozsah zakalenia, na uvedené problémy Trnavská vodárenská spoločnosť upozornila na internetovej stránke.

Reklama

„Zrealizované riešenie je dočasné, po odstránení porúch na výtlačnom potrubí do vodojemu bude voda opäť presmerovaná, na uvedené odberateľov vopred upozorníme. Na základe opakovaných sťažností na zákal sme v pondelok 12.02.2018 zrealizovali odber vzoriek z niekoľkých odberných miest vodovodnej siete mesta Piešťany. Prehľad uvádzame nižšie v tabuľke. Prvé výsledky budú k dispozícii v utorok 13.02.2018, kompletný rozbor vo štvrtok 15.02.2018,“ dodáva Barbora Blahová.

-red/Zdroj: Trnavská vodárenská spoločnosť/Foto: archív, TAVOS-

Populárne články