Connect with us

Aktuality

Prázdninové zasadnutie TTSK o projektoch, dohodách a predaji majetku

Published

on

Reklama

V stredu 20. júla štandardne o 13-tej hodine začne v Trnave zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Schvaľovať sa bude predaj majetku, dohody o spolupráci, ako aj návrhy na financovanie projektov.

Čo sa týka predaja prebytočného majetku, v ponuke 24. kola obchodnej verejnej súťaže sa nachádzalo niekoľko nehnuteľností práve z Piešťan. O ihrisko pri SOU vodohospodárskom ani o bývalú hlásku nemal záujem nikto. Ale o pozemky pri ZŠ Mojmírova a o budovy na Kollárovej (Figaro) a na námestí SNP (bývalá SPŠ elektrotechnická) už záujem bol. 2529-metrový pozemok na Mojmírovej chceli kúpiť dvaja záujemcovia za účelom vybudovania bytových domov resp. chránenej dielne, ale obaja ponúkli cenu v rozmedzí 46-54 percent, takže komisia neodporučila danú nehnuteľnosť predať. Z bývalej priemyslovky chcela firma z Piešťan vytvoriť administratívnu budovu s reštauráciou, avšak ponúkli len 37 percent zo znaleckého posudku, čiže príliš nízku cenu. Čo sa týka bývalého Figara, čiže budovy a pozemok na Kollárovej, tam chce firma WEPP, s.r.o. vybudovať polyfunkčný objekt. Ponúkla síce kúpnu cenu na úrovni 51 percent (526 tis. EUR), čo nie je priamo cena spĺňajúca kritériá pre schválenie predaja, avšak po zvážení nákladov, ktoré TTSK má s údžbou nevyužitého majetku sa komisia rozhodla tento objekt schváliť k predaju. Podobne sú navrhnuté k predaju aj vo Vrbovom dielne a budova TOV za cca. polovičné ceny.

Reklama

uciliste2

Ihrisko pri bývalom SOU Vodohospodárskom

Reklama

Schvaľované dohody sa týkajú projektu Interreg V-A  Slovenská republika – Česká republika takže sa nás väčšinou v Piešťanoch a okolí priamo nedotýkajú. Rovnako sa nás priamo nedotýkajú financovania projektov, keďže sa jedná o projekty v Skalici, Trnave a Hlohovci.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení zo 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 24. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
3. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 25. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
4. Zámena nehnuteľností medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Vrbové
5. Zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava v k. ú. Trnava
6. Návrh na prevzatie majetku pod správu Úradu TTSK
7. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Lávka přes řeku Moravu včetne přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ v rámci programu  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
8. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika–Česká republika
9. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Rozvoj dovedností žáku v přírodovědných a technických oborech“ v rámci programu  Interreg V-A  Slovenská republika – Česká republika
10. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Partnerství a aktivní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravskoslovenském příhraničí“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
11. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Páterní poutní stezka sv. Cyrila a Metodeje v moravskoslovenském příhranicí“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
12. Návrh na schválenie financovania projektu „Partnerstvo strojárov bez hraníc“ Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pljušta 29, Skalica, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020
13. Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava – „Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel“ v rámci programu Interreg V-A  Slovenská republika – Česká republika
14. Návrh na schválenie financovania projektu Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko – českom pomedzí“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
15. Návrh zástupcu Trnavského samosprávneho kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Senica
16. Informácie
a) Informácia o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe – hotel Branč v Senici
17. Rôzne
18. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Populárne články