Connect with us

Aktuality

Poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany bilancovali svoje dvojročné pôsobenie

Published

on

Reklama

Pri príležitosti polovice volebného obdobia mestského zastupiteľstva zorganizoval poslanecký klub Spoločne pre Piešťany v piatok 9. decembra v mestskej knižnici stretnutie s občanmi. Členovia klubu zhodnotili doterajšie aktivity a informovali aj o ďalších svojich plánoch. Počas takmer trojhodinovej diskusie prišli na rad viaceré pálčivé témy.

IMG_9008

Reklama

Pred dvomi rokmi kandidovali do piešťanského mestského zastupiteľstva štrnásti členovia iniciatívy Spoločne pre Piešťany (ďalej len SpP), z ktorých vo voľbách uspeli jedenásti. Evu Wernerovú, ktorá začiatkom tohto roka odišla pracovať do Služieb mesta Piešťany a chcela sa vyhnúť konfliktu záujmov, nahradil v apríli poslanec za KDH Marián Urbánek, takže počet poslancov SpP v mestskom zastupiteľstve sa znížil o na desať. V júli sa vzdal poslaneckého mandátu Ján Jánošík. Náhradníkom sa stal Petr Veverka, ktorý rovnako kandidoval v rámci iniciatívy SpP, takže počet jej členov v MsZ zostal po tejto zmene rovnaký. Predsedom poslaneckého klubu je od jeho vzniku Tomáš Hudcovič.

IMG_9038

Reklama

Iniciatíva Spoločne pre Piešťany vstupovala do volieb s prioritami spísanými v Memorande naliehavých prác, ktoré bolo inšpirované memorandom Ľudovíta Wintera. Nosnou témou, s ktorou išlo SpP do komunálnych volieb, bol rozvoj cestovného ruchu v Piešťanoch ako základného piliera. „Ak sa majú Piešťany posúvať niekam ďalej, tak je to možné jedine prostredníctvom cestovného ruchu. Kúpele si robia svoju politiku, preto sa mesto Piešťany nemôže spoliehať iba na kúpeľníctvo, musí rozširovať cestovný ruch na svojom území,“ povedal na úvod predseda klubu a súčasne druhý viceprimátor Piešťan Tomáš Hudcovič.

IMG_9019

V auguste 2015 sa predsedom predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany stal člen klubu Peter Tremboš. Hlavným cieľom podľa Hudcoviča bolo nasmerovať do oblastnej organizácie výrazne viac  finančných prostriedkov ako v rokoch predošlých, tak aby Rezort dokázal využiť maximálne možnosti, ktoré následne ponúka ministerstvo prostredníctvom dotácii pre OOCR. Rezortu s novým predsedom predstavenstva sa uplynulom roku darilo efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky, keď napríklad z rovnakým obnosom financií absolvoval namiesto dvoch výstav osem.  S dobrým ohlasom sa stretli tiež infocesty zahraničných novinárov, na ktorých sa podieľal Rezort so svojimi členmi. Naposledy navštívili Piešťany v rámci infocesty  októbri novinári z Rakúska. Organizácia taktiež pokračuje v označovaní cyklotrás, hlavne v Bikeparku Považský Inovec.

Podľa T. Hudcoviča ďalším predsavzatím bolo maximálne otvorenie činnosti samosprávy občanom. Uzneseniami MsZ 13/2015, 14/2015, 15/2015, iniciovanými klubom SpP, bol upravený Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, Štatút Mesta Piešťany a rokovací poriadok Mestskej rady mesta Piešťany tak, že komisie a rokovania mestskej rady sú verejné.
Pri riešení obsadenia komisií mestského zastupiteľstva oslovilo SpP verejnou výzvou záujemcov z radov odborníkov, ktorí majú chuť pomôcť s rozvojom Piešťan. Prihlásilo sa ich viac ako je kapacita komisií. Z nich boli vybraná časť členov, ktorých navrhoval klub SpP.

IMG_8980

Krajinná architektka Eva Wernerová ako jednu z prvých aktivít rozbehla pasportizáciu detských ihrísk. Výsledkom bolo zistenie, že na území mesta je ich viac ako 50, pričom množstvo z nich je v nevyhovujúcom stave. Poslanci schválili na tento rok v rozpočte na výstavbu nových ihrísk 40-tísic eur, za ktoré sa podarilo MsÚ zrealizovať ihrisko na Prednádraží a do Vianoc by malo byť zrealizované ihrisko aj na Sídlisku Valová.

IMG_9000

Jedným z cieľov iniciatívy bolo navýšenie podpory športu. Tá sa rástla za posledné dva roky hlavne zvýšením príspevkov na energie klubom pôsobiacim v mestských objektoch, či členským príspevkom v OZ Bazén Piešťany  na zabezpečenie plávania v Piešťanoch. Po niekoľkomesačnej diskusii so súkromným investorom, ktorý plánoval výstavbu krytej plavárne v mestskom parku, zastupiteľstvo schválilo odpredaj za symbolické euro s podmienkou zloženia bankovej záruky počas realizácie výstavby bazéna. Investorovi sa na zloženie záruky prostriedky nájsť nepodarilo. Primátor Miloš Tamajka však pre pár týždňami prišiel s riešením, žiadať o financovanie z prostriedkov EU, pričom zvyšnú časť prostriedkov by si mesto Piešťany pokrylo úverom. Aktuálne prebieha spracovanie koncepcie podpory športu, ktorá by mala dať odpovede na otázky ako ďalej so športom v Piešťanoch.

IMG_9026

Najväčšie rezervy a priestor na rozvíjanie vidí klub v zostavovaní rozpočtu, pričom je potrebné stále vykonávať optimalizačné opatrenia a pokúsiť sa zvýšiť príjmy mesta, čo sa týka samotného mestského úradu i mestom zriadených organizácií.

Pálčivou témou, ktorú chcú poslanci SpP posunúť dopredu je tiež realizácia nového zariadenia pre seniorov, ktoré by mohlo vzniknúť prestavbou zariadenia Lumen na Staničnej ulici. Aktuálne prebieha porovnanie alternatívnych možností, pričom do rozpočtu na rok 2017 je naplánovaných 30000 eur na projektovú dokumentáciu, ktorá sa bude realizovať po definitívnom výbere miesta.

IMG_9005

V apríli 2015 vznikol z iniciatívy Petra Veverku Seniorský parlament Piešťany, ktorého predsedom sa stal Štefan Škulec a podpredsedom Jiří Rais. Opodstatnenosť seniorského parlamentu sa potvrdila v nedávnom období, keď piešťanskému letisku hrozil zánik. Vďaka rýchlej aktivizácii, súdržnosti členov parlamentu a zorganizovaniu petície, ktorú podpísalo v uliciach i na internete spolu takmer 7-tisíc ľudí, sa nateraz podarilo letisko zachrániť. Podporu a vďaku seniorskému parlamentu vyjadrili na stretnutí členovia klubu aj verejnosť.

IMG_9014

V diskusii prítomní obyvatelia chceli vedieť viac o situácii na letisku, žiadali informácie o riešení parkovania, upozorňovali na možnosti získavania eurofondov, či taktiež priniesli námety na rozvoj cestovného ruchu vďaka využitiu letiska Piešťany a Rezortu Piešťany so zabezpečením nových hostí zo škandinávskych krajín. Okrem nápadov, nešetrili niektorí hostia ani kritikou, ale práve na ňu poslanci vyzývali, aby získali spätnú väzbu na svoju činnosť.

-vv-

Populárne články