Connect with us

Aktuality

Počet návštevníkov Piešťan klesol v roku 2020 o 39 %

Published

on

Reklama

Podľa nedávno zverejnených oficiálnych štatistických údajov klesli minulý rok počty hostí v ubytovacích zariadeniach na Slovensku na úroveň spred dvadsiatich rokov. Práve ubytovaní turisti sú dôležitým ekonomickým ukazovateľom, pretože tvoria až 70 percent tržieb v odvetví cestovného ruchu.

Ako sa v tomto smere držal v roku 2020 piešťanský región? Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany zhodnotila ukazovatele činnosti ubytovacích zariadení na území svojej pôsobnosti.

Reklama

Práve keď sa hotelieri pripravovali na prekonanie rekordného roka 2019, prišiel nečakaný a dramatický prepad. Z celoslovenského hľadiska klesol medziročne počet hostí ubytovacích zariadení o polovicu, čo bol najhorší výsledok od roku 2001. Ešte horšiemu scenáru zabránil iba začiatok minulého roka a krátke oživenie počas letných mesiacov.

„V tomto kontexte nikoho neprekvapí, že v ubytovacích zariadeniach v rámci Rezortu Piešťany klesol minulý rok počet hostí o 39 percent na 82 085 osôb, pričom v predchádzajúcom roku 2019 do nášho regiónu zavítalo 133 884 návštevníkov,“ informuje Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany. „Tržby sa medziročne prepadli o 48,8 percenta, pád zmiernili iba prvé mesiace roka a letné oživenie, keď boli uvoľnené epidemiologické opatrenia.“

Reklama

Poklesy sa týkajú aj ďalších oblastí, ako je výška celkovej vybratej dane za ubytovanie, počet nocľahov a priemerná dĺžka prenocovania. Tržby ubytovacích zariadení v piešťanskom regióne medziročne poklesli o polovicu. Celkový výsledok zlepšili silné tržby v prvých mesiacoch roka, keď pretrvával priaznivý vývoj podporený zimnou sezónou a jarnými prázdnami. Pomohlo aj oživenie počas letných mesiacov po dočasnom uvoľnení protipandemických opatrení. Na jeseň sa situácia zhoršila a v poslednom štvrťroku 2020 tržby poskytovateľov ubytovania klesli.

Najviac chýbali hostia zo zahraničia

Podľa štatistiky klesol počet zahraničných návštevníkov Slovenska medziročne o dve tretiny, čo bol najnižší počet cudzincov ubytovaných v SR od roku 1998. Úbytok zahraničných hostí pocítili mimoriadne silno piešťanské kúpele, jeden z členov Rezortu Piešťany.

„Kým v roku 2019 k nám zavítalo 41 percent zahraničných návštevníkov, v pandemickom roku 2020 ich bolo iba 19 percent. Zahraniční hostia k nám minulý rok prichádzali najmä z Českej republiky, Nemecka, Maďarska a Ruska.“ informuje Andreas Schuster, generálny riaditeľ piešťanských kúpeľov. „Naopak, počet domácich návštevníkov vzrástol medziročne z 59 na 81 percent, no zároveň poklesla priemerná dĺžka ubytovania o celý jeden deň, a to z 8,7 dňa v roku 2019 na 7,7 dňa v roku 2020. Takisto nám poklesla obsadenosť zo 71 percent na 46 percent a tržby klesli o 49 percent.“

Na piešťanské kúpele pritom stále pripadá takmer polovica návštevníkov regiónu a 70 percent počtu prenocovaní z celkového počtu prenocovaní v zariadeniach členov Rezortu Piešťany.

Nápady narážali na finančné limity

Napriek nepriaznivým okolnostiam je zaujímavosťou, že v rámci Trnavského kraja pripadla minulý rok viac ako polovica (55,66 %) celkových tržieb za ubytovanie práve na zariadenia v Piešťanoch a okolitých obciach. Rovnako na piešťanský región pripadá vyše polovica (52,82 %) z celkového počtu prenocovaní v kraji a 38,68 % z celkového počtu návštevníkov.

Ako pripomína výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany, organizácia pritom pracovala minulý rok s pomerne skromným rozpočtom: „Suma, ktorú sme mali k dispozícii, rozhodne nepostačovala na všetky aktivity a projekty, ktoré by sme chceli a dokázali realizovať. Tretinu z rozpočtu sme vyhradili na potrebný marketing a propagáciu, tretinou sme podporili rôzne podujatia a udržateľné produkty cestovného ruchu v našom regióne, zvyšok išiel na zabezpečenie strategických dokumentov, prevádzkové výdavky či vzdelávacie aktivity.“

Maximum síl išlo na prilákanie návštevníkov

„Štatistiky dokumentujú rok 2020 ako rok poklesu vo všetkých ukazovateľoch cestovného ruchu. Neprekvapilo nás to, čísla len potvrdili, čo sme už vedeli z praxe. Máme za sebou neštandardný rok, ktorý sa vymykal všetkému, čo sme v posledných desaťročiach v cestovnom ruchu zažívali,“ hodnotí Tatiana Nevolná. „Práve preto sa na výsledky pozerám s určitým zadosťučinením. Prilákaniu návštevníkov sme po celý rok venovali veľa síl, Rezort Piešťany viedol intenzívnu kampaň vo všetkých typoch médií, takisto jednotliví členovia aktivovali aj vlastné marketingové nástroje podľa svojich možností. Prezentovali sme náš región na ôsmich medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu a podieľali sme sa na organizácii šestnástich kultúrnych a siedmich športových podujatí. Aj v takom náročnom období sa nám vďaka obrovskému úsiliu spoločne podarilo udržať v piešťanskom regióne návštevnosť na úrovni, ktorú možno za týchto okolností považovať za úspech.“

Zdroj: Tlačová správa – OOCR Rezort Piešťany

Populárne články