Connect with us

Aktuality

Piešťanského farára Popelku prekladajú. Vyše tisíc ľudí vyjadrilo nesúhlas podpisom

V nedeľu 25. februára pri svätých omšiach v piešťanskej Farnosti sv. Štefana, uhorského kráľa, zaznela okrem „bežných“ oznamov aj informácia o tom, že farár Branislav Popelka ku koncu februára v tejto farnosti končí. Predstavitelia arcidiecézy ho od 1. marca preložili do Smoleníc. Vo farnosti sa o tomto zámere „šuškalo“ niečo vyše dvoch týždňov. Veriaci sa snažili o prijatie priamo arcibiskupom Jánom Oroschom, ale ich žiadosti neboli vypočuté. Zastavili ho preto osobne po svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval v deň oficiálneho oznámenia preloženia obľúbeného piešťanského kňaza. Počas minulého víkendu zbierali tiež podpisy pre vyjadrenie nesúhlasu s preložením, i spôsobom konania predstaviteľov arcidiecézy.

Published

on

Reklama

Branislav Popelka prišiel do Piešťan pred necelými ôsmimi rokmi z Majcichova, keď vystriedal Mariána Ondrejku. Za jeho pôsobenia sa podarilo Farnosť sv. Štefana oživiť a v spolupráci s farníkmi rozbehol množstvo aktivít. Piešťanský kňaz pri rozhovoroch vtipne a skromne poznamenáva, že to nebola až tak jeho zásluha, že niekedy stačilo, aby „nezavadzal“. Realitou však je, že farnosť poznamenaná turbulentnými udalosťami a častými výmenami kňazov za ostatných osem rokov zažívala stabilné obdobie. S jeho príchodom opäť začala ožívať komunita okolo Kostola sv. Štefana. Aktívna filiálka vo Veľkom Orvišti sa okrem množstva iných aktivít pustila do opravy kostola. Mimo drobnej pastoračnej činnosti farára Popelku, sú aj pre širokú verejnosť viditeľné podujatia ako scénická krížová cesta, prezentácie svätých a maľovanie ich obrazov, živý betlehem, rorátne sv. omše, koledovanie Dobrej noviny, detské tábory, Noc milosrdenstva …

Hraná krížová cesta bola jednou z aktivít, ktoré sa rozbehli vo farnosti počas pôsobenia farára Popelku

Nečudo teda, že farníci zostali správou o preložení zaskočení. „Snažili sme sa nadviazať komunikáciu s arcibiskupským úradom a prosili sme o prijatie u arcibiskupa Oroscha, kde sme mu chceli vysvetliť naše obavy, z kroku, ktorý sa chystá urobiť. V žiadnom prípade nespochybňujeme jeho kompetencie a právo na preloženie kňazov v prospech dobra celej Cirkvi. Máme však za to, že čas preloženia nie je ideálny. Pán farár má rozbehnuté prípravy na päť svätých prijímaní, na birmovku, ktorá má byť v máji. Zobrať kňaza a pedagóga, ktorý je zodpovedný aj za duchovnú stránku Cirkevnej spojenej školy počas školského roka, sa nám nezdá citlivé a správne. Deti informáciu o odchode pána farára niesli pomerne ťažko,“ priblížili farníci, s ktorými sme sa rozprávali.

Reklama

Veriaci sa so žiadosťou o prijatie u arcibiskupa obrátili na jeho úrad telefonicky aj písomne. Pozitívnu spätnú väzbu nedostali. Jánovi Oroschovi teda napísali list, kde vysvetľujú svoj pohľad na vec a rovnako vyjadrujú nesúhlas so spôsobom jednania cirkevných predstaviteľov pri prekladaní kňazov. Na úrad ho zaniesli osobne a odmietli odísť, kým ich neprijme niekto kompetentný. Napokon sa im podarilo hovoriť s riaditeľom arcibiskupského úradu Petrom Šimkom. Ten im mal prisľúbiť, že ak farár Popelka vyjadrí svoj nesúhlas s preložením k tomuto termínu s objektívnymi dôvodmi a vysvetlením, budú sa snažiť to s arcibiskupom prebrať a danej požiadavke vyhovieť.

Či k takémuto vyjadreniu námietok došlo, sme sa pýtali samotného farára Popelku. Ten potvrdil, že sa opakovane snažil vysvetliť na arcibiskupskom úrade, prečo preloženie v danom čase nepovažuje za vhodné, pričom však plne akceptuje kompetenciu biskupa rozhodnúť v tejto veci a presuny kňazov vníma ako prirodzenú súčasť ich života.

Reklama

Farár Branislav Popelka v diskusii hosťami štedrodenného Živého betlehemu

Otázky ohľadom situácie v piešťanskej farnosti smerovali hovorcovi arcibiskupského úradu aj z našej redakcie minulý piatok. Do zverejnenia tohto článku sme písomné odpovede nedostali.

Kto kam? Kto do Piešťan?

Hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík sa však vyjadril pre MY Trnava.  Okrem iného uviedol: „Na jeseň 2023 sa náhlou smrťou kňaza uvoľnila jedna z veľkých farností Trnavskej arcidiecézy. Na krátky čas bolo zabezpečené jej fungovanie dočasnou správou z inej veľkej farnosti. Už vtedy sa začalo uvažovať nad tým, ako zabezpečiť jej personálne obsadenie. A samozrejme sa začalo hľadať vhodné riešenie, ktoré sa našlo až začiatkom februára prebiehajúceho roka.“ Podľa jeho ďalších slov na základe týchto skutočností prišlo k personálnej zmene na troch kňazských postoch, pretože ak bolo treba obsadiť uprázdnenú farnosť, zákonite sa museli osloviť traja kňazi, ktorí by boli ochotní ísť do nových farností.

Piešťanský farár Branislav Popelka sa má presunúť do Smoleníc. Smolenický kňaz Milan Červeňanský sa presúva do Šulekova, kde vlani zomrel Peter Rúčka. Do Piešťan sa presúva kaplán z Komárna, Štefan Gago. Čisto z logického pohľadu tvrdenie hovorcu, že pri obsadení uprázdnenej farnosti sa zákonite museli osloviť traja kňazi, nedáva zmysel. Ak má diecéza problém vo farnosti v Šulekove, kam presúva kňaza zo Smoleníc, stačilo presunúť kaplána z Komárna do Smoleníc. Rovnako by bolo možné presunúť kňaza z Komárna do Šulekova a došlo by k presunu iba jedného z kňazov.  Predstavitelia diecézy tak museli mať i iné dôvody, že presuny urobili medzi tromi kňazmi, ktoré jasne nepomenovali.

Veriaci za arcibiskupom zašli po svätej omši, ktorú mal v susednej farnosti

Veriaci sa aj naďalej snažili o prijatie priamo u arcibiskupa Oroscha. Ten podľa medializovaných informácií prijal primátora Petra Jančoviča, ktorý však nie je farníkom z Farnosti sv. Štefana. Keďže sa farníci nevedeli dostať k arcibiskupovi v Trnave, zašli za ním v nedeľu ku Kostolu sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, kde slúžil svätú omšu prenášanú televíziou. Na mieste sme sa snažili za našu redakciu taktiež získať odpovede na otázky, ktoré sme posielali písomne. Arcibiskup Orosch nesúhlasil s nahrávaním rozhovoru, ktorý sme začali a pridali sa k nemu aj prítomní farníci.

Tí sa okrem iného z úst arcibiskupa dozvedeli,  či chcú brániť farárovi Popelkovi k postupu. Farníci sa Mons. Oroschovi snažili vyjadriť pochopenie pre jeho kompetencie v rámci prekladania, avšak aj vysvetliť, prečo nepovažujú aktuálne načasovanie za správne. Vysvetľovali,  prečo by podľa nich bol júlový termín vhodnejší. Chceli otvorený rozhovor a diskusiu, na čo dostali odpoveď v duchu, že Cirkev nie je demokratická inštitúcia, ale je postavená na hierarchii. Veriacich zarazila veta, že ak sa im toto nepáči, majú prejsť ku Kalvínom. Diskusia sa potom rozšírila aj na ďalšie témy rezonujúce v Cirkvi, v ktorých vyjadrili farníci prianie pokračovať aj mimo rýchleho rozhovoru, keď sa chystal obed biskupa s kňazmi.

Počas predošlého víkendu nesúhlas s preložením a postupom diecézneho biskupa podpísalo viac ako tisíc ľudí. Tento je už smerovaný na nunciatúru, kde chcú piešťanskí farníci hovoriť o problémoch v Cirkvi, ktoré vnímajú, v širšom kontexte.

Farníci pripravujú poďakovanie farárovi Branislavovi Popelkovi počas a po svätej omši v stredu 28. februára o 18-tej hodine.

Text a foto: Tomáš Hudcovič

Populárne články