Connect with us

Aktuality

Parkovanie v Piešťanoch: Na časti parkoviska pri Dome umenia momentálne legálne nezaparkujete. Rýchle riešenie je pomerne jednoduché

Nová parkovacia politika v širšom centre Piešťan, ktorá sa realizuje zónami s plateným státím,  je v pásme S nedotiahnutá, iba čiastkovo vyznačená v teréne a spôsobuje problémy.  Pri Dome umenia aktuálne osadené zvislé dopravné značenie a nedomaľované vodorovné značenie spôsobujú, že parkovanie v časti parkoviska je v rozpore so zákonom o cestnej premávke a vyhláškou. Kým sa situácia nevyrieši komplexne, najjednoduchšie riešenie v prospech obyvateľov je, zakryť značku začiatku zóny. Tým ju dočasne nevyznačiť, tak ako to bolo spravené so zónou E.

Published

on

Reklama

Parkovanie v tejto ploche podľa aktuálneho značenia nie je možné. Riskujete pokutu.

Reklama

Zóna S je v teréne vyznačená dopravným značením kúsok pred Domom umenia. Podľa určenia vo VZN má začínať na konci dvojprúdovej komunikácie pri Národnom ústave reumatických chorôb. V aktuálne platnom VZN Mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany je v parkovacej zóne státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov. To isté hovorí podľa vyhlášky značka 277  Parkovacia zóna. Tá označuje začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke.  Pásmo S má byť spoplatnené v pracovných dňoch v čase od 12.00 hod. do 24.00 hod. Problém nastáva v tom, že v danej zóne okrem označenia začiatku zóny a následne jednej tabule označujúcej jednosmerku, pod ktorou sú informácie o platbách, nie sú parkovacie miesta vyznačené vodorovným dopravným značením. To znamená zjednodušene povedané, že momentálne nie je možné v danej zóne parkovať, keďže miesta nie sú vyznačené.

Aby toho nebolo málo, situácia je ešte komplikovanejšia. Mesto Piešťany vo VZN a projektant vo výkresoch nakreslili parkovacie miesta aj na pozemku  resp. časti priestranstva pri Dome umenia, ktoré nie sú mestské, ale patria Slovenskej republike a v správe ich má Slovenská filharmónia prostredníctvom Domu umenia.

Reklama

Zhruba polovicu priestranstva, kde sa parkuje, má v správe Dom umenia, ktorý má dlhodobo plochu vyznačenú značkou parkoviska vyhradeného pre svoje potreby. Druhá polovica priestranstva / komunikácie je majetkom Mesta Piešťany. Zdroj mapy: ZB GIS

Mesto Piešťany podľa projektu značenia parkovacích miest chcelo priestor „zokruhovať“ dvomi jednosmerkami. Pričom by na to využilo pozemky v správe Domu umenia. Ten ich však predovšetkým pred garážami používa na nakladanie a vykladenie techniky, aparatúry či kulís, ktoré potrebujú účinkujúci pri predstaveniach. Rovnako tu stávajú autobusy učinkujúcich. Zjednosmernenie a nové značenie by znemožnilo normálnu činnosť kultúrnej inštitúcie.

Podľa vyjadrenia riaditeľky Domu umenia Edity Bjeloševičovej nikto zo samosprávy, ani projektant, so zástupcami Domu umenia nekomunikoval  pred schválením VZN a spracovaním projektovej dokumentácie značenia parkovania v lokalite. Pred časom prebehlo stretnutie s pracovníkmi Mesta Piešťany, kde im riaditeľka vysvetlila, čo by takéto dopravné značenie spôsobilo.

Výsledkom je, že ho kompetentní nechali zatiaľ zrealizovať dodávateľskej spoločnosti len čiastočne. To však má zase za následok vyššie spomenuté problémy. Lepšie by teda bolo nevyznačovať ho vôbec. Podľa slov E. Bjeloševičovej by sa mala v najbližšej dobe prebehnúť ďalšia komunikácia a hľadanie riešenia vzniknutej situácie.

Ďalším problémom je parkovanie návštevníkov pri predstaveniach

Na tento účel sa roky používa plocha pred schodmi Domu umenia smerom na juh ku Kolonádovému mostu. Za štandardných okolností je do tohto priestoru zákaz vjazdu. V minulosti pod značkou bola dodatková tabuľka, ktorá umožňovala vjazd a parkovanie počas predstavení. Tú teraz podľa vyjadrenia riaditeľky odstránili. V priestore tak momentálne nie je možné parkovať.  Aktualizácia 5.1.2024 12:00 h. Dodatková tabuľa je aktuálne umiestnená pod značkou. V zmysle VZN o dočasnom parkovaní je väčšina priestoru zakreslená v zóne B, čo by znamenalo, že i keď by sa na ploche parkovalo len niekoľko  ráz do mesiaca počas predstavení, aby to bolo možné, treba miesta vyznačiť vodorovným a zvislým dopravným značením. Plocha je však súčasťou Mestského parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Riešením by bolo zrejme vyňať tento priestor z parkovacej zóny a ponechať mu status ako do 31. decembra 2023.

Na záver

Ak bude pred Domom umenia značka vyznačujúca zónu s regulovaným státím a nebude vyznačené vodorovné dopravné značenie, hrozí pri parkovaní na týchto plochách vodičovi pokuta. Zaparkovať môžete na parkovacej ploche vyhradenej pre Dom umenia v zmysle dopravnej značky, ktorá je v mieste osadená. Mali by ste tak však urobiť v prípade, že riešite niečo v Dome umenia, i keď parkovanie verejnosti sa tu dlhodobo toleruje. Pracovníci Domu umenia si ho  pre potreby prevádzky kultúrnej inštitúcie regulujú dočasným značením a zábranami.

Tomáš Hudcovič Grafika: Mesto Piešťany, ZB GIS Foto: Tomáš Hudcovič

Populárne články