Connect with us

Aktuality

Obec Banka chce kúpalisko späť, platbu zaň dala do úschovy súdu

Published

on

Reklama

Obec Banka pod vedením starostu Jaroslava Janečka predala v roku 2006 areál bývalého kúpaliska Sĺňava spoločnosti Bana Thermal, ktorá mala na jeho mieste plán postaviť  kvalitný hotel s wellness & leisure, vodnými plochami, bazénmi, saunovým svetom, reštauráciami, kongresovými priestormi, vonkajšími atrakciami, mestskú pláž ako aj nákupnú zónu. Projekt je do dnešného dňa len na papieri. Koncom októbra, v období tesne pred komunálnymi voľbami,  vyzvala spoločnosť obec, aby si uplatnila predkupné právo. Cena mala byť podľa zmluvy z roku 2006 polovičná oproti cene, ktorú zaplatila Bana Thermal obci Banka.

mp-08-22-11-36406[1]

Reklama

Tá v roku 2006 zinkasovala za areál kúpaliska od Bana Thermal 24 miliónov korún, teda približne 800-tisíc eur. Obec tak mala teraz zaplatiť 400-tisíc a dostala by pozemky späť.  „Spoločnosť Bana Thermal ako vlastník predmetných nehnuteľností listom zo dňa 24.10.2014 vyzvala obec Banka na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam za určenú kúpnu cenu. Obec listom zo dňa 25.11.2014 oznámila spoločnosti Bana Thermal, že prijíma ponuku na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam,“ vyjadrila sa pre PNky novozvolená starostka Banky Tatiana Julinyová.

bana-thermal-nggid0522655-ngg0dyn-520x340x100-00f0w010c010r110f110r010t010[1]

Reklama

 Vizualizácia areálu, ktorý plánovala postaviť Bana Thermal

Podľa informácií od starostky, Bana Thermal listom z 12. decembra, ktorý bol obci doručený 17.12., oznámila,  že zmenila svoje rozhodnutie a nie je ochotná nehnuteľnosti odpredať. „Obec Banka v ten istý deň, avšak skôr ako sme dostali list o zmene rozhodnutia neodpredať predmetné nehnuteľnosti, zaslala spoločnosti Bana Thermal výzvu na oznámenie bankového spojenia vrátane čísla účtu, na ktorý bude možné poukázať kúpnu cenu. Súčasťou výzvy bol aj v potrebnom počte vyhotovení návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľa teda obce Banka. S prihliadnutím na to, že spoločnosť Bana Thermal neposkytla v procese prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam potrebnú súčinnosť, bol dňa 18.12.2014 obcou Banka na príslušnom súde (OS Piešťany) podaný návrh na prijatie kúpnej ceny do úschovy súdu, čím bol splnený záväzok obce Banka zaplatiť určenú kúpnu cenu v zákonnej dvojmesačnej lehote, nakoľko určená kúpna cena bola v celej sume pripísaná na účet vedený v štátnej pokladnici dňa 23.12.2014,“ popisuje čo sa udialo v predchádzajúcich týždňom starostka Tatiana Julinyová.

Obec Banka si na zaplatenie bývalého kúpaliska zobrala úver z peňažného ústavu v sume 300.000,- € a zbytok peňazí zaplatila z vlastného rozpočtu. Podľa vyjadrenia starostky vynaložilo vedenie obce maximálne úsilie, aby sa dostalo späť k pozemkom a mohlo ich v budúcnosti využiť v prospech obyvateľov.

O vyjadrenie sme požiadali aj zástupcov Bana Thermal, článok budeme aktualizovať.

T. Hudcovič   Foto: M. Palkovič  Vizualizácia: Bana Thermal

Čítajte tiež: Projekt Bana Thermal nie je bez horúcej vody rentabilný

 

 

Populárne články