Úvod Aktuality Občiansky preukaz môžu mať už aj deti

Občiansky preukaz môžu mať už aj deti

REKLAMA

Od 1. decembra je účinný nový zákon o občianskych preukazoch. Podľa vyjadrenia ministerstva vnútra vychádza v ústrety elektronickému zdravotníctvu a prináša aj množstvo noviniek, ktoré boli pripravené na základe požiadaviek verejnosti 지질도 다운로드.

Jednou z nich je možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov Download The Antoinemovie Movie. “Maloletí mohli doteraz kvôli cestovaniu požiadať o pas, čo je finančne nákladnejšie. Odteraz môžu na cestovanie v krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách, ako napr Download better translators. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora, používať občianske preukazy, ktoré sa na tento účel budú vydávať s rovnakou platnosťou ako pri pasoch mobaxterm. Deťom do 6 rokov s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou,” povedala ministerka vnútra Denisa Saková.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
PN Taxi
Sheriff Taxi Piešťany
Buenos pizza  burger
Knebl

Správny poplatok za vydanie detského občianskeho preukazu je 4,50 eura, čo je približne polovičná suma oproti detskému pasu vydávanému do veku 6 rokov fla. “Samozrejme, aj tu platí, že o detský občiansky preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov,” pripomenula Denisa Saková 아이폰 텀블러 동영상 다운로드.

Zmena aj pre ľudí dlhodobo žijúcich v zahraničí

Ďalšiu zmenu by mali privítať slovenskí občania dlhodobo žijúci a pracujúci v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku Download camtasia. Títo už môžu požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov a aj priamo na zastupiteľských úradoch o občiansky preukaz. V doklade budú mať uvedené miesto ich pobytu v zahraničí a tiež skratku štátu, v ktorom žijú, a to na základe predloženého potvrdenia o evidovanom pobyte vydané úradom v zahraničí 436.02. Za jeho vydanie zaplatia 4,50 eur.

Vo všetkých prípadoch pôjde o elektronické doklady, aktivované bezpečnostným osobným kódom /BOK/, ktoré bude možné využiť v elektronickej komunikácii 이미지 한번에 다운로드.

Elektronické OP, ktoré MV SR vydáva od decembra 2013, má v súčasnosti viac ako 3 milióny občanov. “Kto dosiaľ disponuje starším typom dokladu bez čipu, môže požiadať o elektronický po novom bezplatne – dosiaľ to bolo za štandardný poplatok 4,50 eura Monkey Battle download. Zámerom je urýchliť penetráciu elektronických dokladov medzi občanmi,“ viedla Denisa Saková.

Nová legislatíva prináša viacero zmien vyplývajúcich z doterajšej praxe: do občianskeho preukazu bude možné napríklad zapísať údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí, či poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo alebo zrakovo postihnutý. Títo občania (ŤZP, ŤZP/S) a tiež občania starší ako 60 rokov budú mať vydanie občianskeho preukazu vždy bezplatne. Polícia vyjde v ústrety aj osobám, ktoré sa starajú o postihnuté osoby – mobilné pracoviská na podávanie žiadostí o vydanie OP budú dochádzať nielen k občanom pripútaným na lôžko, ale napríklad aj k psychicky chorým ľuďom.

TS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / red

REKLAMA