Connect with us

Aktuality

Na úradoch si priplatíme

Mesto Piešťany vo štvrtok 11. apríla informovalo, že od začiatku apríla prišlo k úprave cien v správnych poplatkoch. Podľa vyjadrenia samosprávy zmeny súvisia s konsolidačným balíčkom, ktorý bol Národnou radou SR schválený ešte v decembri minulého roka a ktorého súčasťou je aj novela zákona o súdnych a správnych poplatkoch. Po novom si tak na úradoch výrazne priplatíme, v niektorých prípadoch aj o 100 percent. Navýšenie sa týka celkovo neuveriteľných 900 poplatkov.

Published

on

Reklama

 

Mesto Piešťany malo od roku 2019 platnú Smernicu o správnych poplatkoch, kde boli zadefinované ceny platieb za jednotlivé úkony a služby. Po novom ju na webovej stránke piešťanskej samosprávy už nenájdete, nahradilo ju Metodické usmernenie – správne poplatky podpísané primátorom mesta 8. apríla. V novom usmernení nájdete kompletný cenník správnych poplatkov.

Reklama

Keďže pôvodná smernica bola zo stránky samosprávy odstránená pre porovnanie sme použili smernicu Mesta Hlohovec, ktorá má dokument z roku 2019 ešte zverejnený.

Cena za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok, bola 2 eurá. Po novom má byť cena  tri eurá, čo znamená nárast o 50 percent.  Žiadosť o zápis matričnej udalosti bola spoplatnená sumou 10 eur, aktuálne je to 15 eur.   Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti stálo  70 eur, teraz je cena  100 eur.  Priplatia si aj cudzinci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo na Slovensku. Doteraz platili 200 eur, po novom to bude 280 eur.

Reklama

Výber aktuálnych správnych poplatkov:

Matrika

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík – 3.- €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 15.- €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi SR – 30.- €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 30.- €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 100.- €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR – 30.- €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 100.- €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 280.- €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 280.- €

Osvedčovanie listín

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis – 2.- €
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu – 2.- €

Evidencia obyvateľstva

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte – 7.- €
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu – 7.- €

Vydanie rybárskeho lístka

Týždenný správny poplatok – 3.- €
Mesačný správny poplatok – 5.- €
Ročný správny poplatok – 10.- €
Trojročný správny poplatok – 25.- €

 

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: -mp-

Populárne články