Úvod Aktuality Na mimoriadnom zasadnutí TTSK pribudne nový poslanec

Na mimoriadnom zasadnutí TTSK pribudne nový poslanec

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V stredu 19. októbra sa o 13-tej hodine uskutoční mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Po odstúpení p 워너원고 제로베이스 다운로드. Árpáda Érseka a jeho odchode na ministerstvo na jeho miesto nastúpi prof. RNDr. László Miklós, DrSc. za volebný obvod Dunajská Streda.

V ďalších bodoch programu bude vyhodnotené ďalšie kolo verejnej obchodnej súťaže a následne vyhlásené už 26 8 miles download. kolo tejto súťaže na odpredaj nepotrebného majetku. Nasledovať budú body, kde sa jedná o schválenie podpory projektom, ktoré budú financované z fondov v rámci programu Inerreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Windows 7 ServicePack 1.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Pre nás v Piešťanoch sú v programe relevantné hlavne body ohľadne verejnej obchodnej súťaže, kde však ani o jednu z piatich ponúkaných nehnuteľností nikto neprejavil záujem, a tak ihrisko pri vodohospodárskom učilišti, bývalá hláska, pozemky na Mojmírovej, budova SPŠE v centre ako aj komplex bývalého Figara prechádzajú do ponuky ďalšieho kola Download the descent icon.

Celý program:

1. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja – zloženie sľubu poslanca
2 php 5.3. Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca PaedDr. Árpáda Érseka
3 poster print. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 25. kola obchodnej verejnej sútaže
4. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 26 Download code 128 fonts. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
5. Návrh na spolufinancovanie projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne/Discover the Small & Moson Danube by bike and boat“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
6 맥 vmware 다운로드. Návrh na spolufinancovanie projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja/SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
7 미교 좋니 다운로드. Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy technickej Galanta – Müszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta – „Inovatívna spolupráca v oblasti odborného vzdelávania“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
8 h-able 다운로드. Návrh na schválenie financovania projektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský – „Spoločný rozvoj zručností a schopností ľudí s mentálnym a telesným postihnutím žijúcich v ústavnej starostlivosti“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
9. Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy Jozefa Cabelku, Bernolákova 383/10, Holíč – „Rozvoj odborov sociálnej práce v CR a SR“ v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
10. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody v rámci cezhraničného projektu ERRAM SK-AT – Podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte
11. Rôzne
12. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

REKLAMA