Connect with us

Aktuality

Na mimoriadnom zasadnutí TTSK pribudne nový poslanec

Published

on

Reklama

V stredu 19. októbra sa o 13-tej hodine uskutoční mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Po odstúpení p. Árpáda Érseka a jeho odchode na ministerstvo na jeho miesto nastúpi prof. RNDr. László Miklós, DrSc. za volebný obvod Dunajská Streda.

V ďalších bodoch programu bude vyhodnotené ďalšie kolo verejnej obchodnej súťaže a následne vyhlásené už 26. kolo tejto súťaže na odpredaj nepotrebného majetku. Nasledovať budú body, kde sa jedná o schválenie podpory projektom, ktoré budú financované z fondov v rámci programu Inerreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Reklama

Pre nás v Piešťanoch sú v programe relevantné hlavne body ohľadne verejnej obchodnej súťaže, kde však ani o jednu z piatich ponúkaných nehnuteľností nikto neprejavil záujem, a tak ihrisko pri vodohospodárskom učilišti, bývalá hláska, pozemky na Mojmírovej, budova SPŠE v centre ako aj komplex bývalého Figara prechádzajú do ponuky ďalšieho kola.

Celý program:

Reklama

1. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja – zloženie sľubu poslanca
2. Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca PaedDr. Árpáda Érseka
3. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 25. kola obchodnej verejnej sútaže
4. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 26. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
5. Návrh na spolufinancovanie projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne/Discover the Small & Moson Danube by bike and boat“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
6. Návrh na spolufinancovanie projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja/SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
7. Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy technickej Galanta – Müszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta – „Inovatívna spolupráca v oblasti odborného vzdelávania“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
8. Návrh na schválenie financovania projektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský – „Spoločný rozvoj zručností a schopností ľudí s mentálnym a telesným postihnutím žijúcich v ústavnej starostlivosti“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
9. Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy Jozefa Cabelku, Bernolákova 383/10, Holíč – „Rozvoj odborov sociálnej práce v CR a SR“ v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
10. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody v rámci cezhraničného projektu ERRAM SK-AT – Podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte
11. Rôzne
12. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Populárne články