Úvod Aktuality Minulý rok sme separovali menej, rezervy sú v bioodpade

Minulý rok sme separovali menej, rezervy sú v bioodpade

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ako uvádza materiál „Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany“, ktoré predkladá Mesto Piešťany na stredajšie zasadnutie poslaneckého zboru, v roku 2015 Piešťanci vyseparovali najmenšie percento odpadu za posledných päť rokov, iba 5468 ton, čo predstavuje 32 percent z celkového množstva 17 021 t 강아지똥 다운로드. Menej bolo najmä bioodpadu. Mesto v tomto roku plánuje kúpiť nové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad pre domácnosti, najmä rodinné domy a získať aj finančné prostriedky od rezortu na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu Speedplate offline download.

Za sledované obdobie od roku 2011 ide o najmenšie číslo v percentách voči vyprodukovanému odpadu 사조영웅전 2003 다운로드. V 2011 to bolo 39%, o rok neskôr až 40, v 2013-om sme klesli na 36 % a rok nato zvýšili opäť na počiatočných 39. V celkových počtoch odvezeného separovaného odpadu však nejde o veľké rozdiely Fantastic Planet download. Váha klesla najmä v bioodpade zo Služieb mesta Piešťany a menej ho dali odviezť aj domácnosti. Celkom dosiahla 3600 ton oproti piatim až šiestim tisíckam z predchádzajúcich rokov 증인 1080p 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Počas sledovaného obdobia sme vyprodukovali spolu viac ako 17-tisíc ton komunálneho odpadu, čo je zhruba o tisícku menej ako v roku 2014, ale zároveň viac ako v predošlých troch rokoch StarCraft Infinite Map. Podobná situácia nastala aj pri nákladoch na jeho odvoz, na ktorý muselo mesto doplácať i v predošlých rokoch. Najväčšími pôvodcami sú obvykle domácnosti, suma, ktorú za smeti Piešťanci platia, ale nepokryje celkové náklady 구글플레이스토어 apk 다운로드.

Ako sa píše v správe: „Z uvedeného vyplýva, že v roku 2015 Mesto Piešťany doplácalo z rozpočtu finančnou čiastkou 54 935 €.. Pre rok 2016 je nutné počítať so zvýšením nákladov na vývoz zberných nádob na bioodpad (cca 100 ks nových nádob) a na likvidáciu nepovolených skládok odpadov, čo by malo prispieť k vyššej čistote verejných priestranstiev.“

Aktivity kompetentného oddelenia radnice sa tak v tomto roku zamerajú okrem osvety a pravidelných aktivít aj na túto oblasť, kde plánujú podľa materiálu okrem nákupu nádob tiež získať finančné prostriedky „na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (v rámci výzvy operačného programu MŽP SR)“ 애국전선 다운로드.  Od januára 2016 platí nový zákon o odpadoch, na základe ktorého mesto už zaviedlo drobný poplatok za zber stavebného odpadu, v Piešťanoch je schválená minimálna povolená sadzba 0,015 € za kilogram 올인포커 다운로드.

-red-, ilustr, foto: archív

REKLAMA