Connect with us

Aktuality

„Mestský park je v havarijnom stave,“ tvrdia architektky. Chcú hovoriť s primátorom

Published

on

Reklama

Plošný zákaz výrubu stromov, ktorý začiatkom januára vydal primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka postrehli aj autorky projektu obnovy mestského parku. Tvrdia, že park je v havarijnom stave a choré stromy treba postupne nahradiť novými. Oslovili primátora so žiadosťou o stretnutie, ktoré sa má uskutočniť tento piatok.

strom1

Reklama

„Nedovolím, aby sa v Piešťanoch rúbali stromy len preto, že sa niekomu nepáčia alebo nevyhovujú nejakej koncepcii. Zvlášť nie v parku, ktorý je absolútne unikátny. Na projekt obnovy parku sa ako primátor detailne pozriem. Dovtedy v ňom nikto rúbať nebude,“ vyjadril svoj postoj primátor Miloš Tamajka. Rozhodnutie primátora sa pritom netýka iba stromov v mestskom parku, ale aj ostatných drevín na území mesta. Primátor uviedol, že po preskúmaní dokumentácie podpíše len odstránenie tých stromov, ktoré môžu ohrozovať život a zdravie obyvateľov.

Zákaz výrubu sa tak vzťahuje dohromady na desiatky drevín, z ktorých niektoré sú v zlom zdravotnom stave a môžu byť potenciálne nebezpečné alebo nevyhovujú kompozičnému usporiadaniu kvôli neuváženej výsadbe alebo chýbajúcej starostlivosti v uplynulých obdobiach.  Všetky výruby boli pritom v minulosti schválené referátom životného prostredia.

Reklama

Kolektív autoriek projektu obnovy mestského parku sa v uplynulých dňoch obrátil na primátora so žiadosťou o stretnutie, na ktorom mu chcú ozrejmiť zámery a potreby revitalizácie parku, objasniť odborný názor a opodstatnenie výrubov, ktoré nemusí byť na prvý pohľad zrejmé.

strom2

„Mestský park je zo sadovníckeho hľadiska v súčasnosti v havarijnom stave. V priebehu rokov tu absentovala kontinuálna starostlivosť. Do parku sa nezasahovalo niekoľko desaťročí. Dôkazom toho je množstvo spadnutých stromov pri každej väčšej víchrici. Je potrebné si uvedomiť, že park je oproti prírodnému lesu výsledkom umelecky-tvorivého procesu človeka. Bol vytvorený s určitým kompozičným zámerom.  Architektonická kompozícia – koncept tu  zohráva klúčovú úlohu. A aj práve pre ňu je park v Piešťanoch unikátny. Choré a prevádzkovo nebezpečné stromy, výplňové (dočasné) stromy je potrebné kontinuálne odstraňovať a nahradzovať novými, aby bola zachovaná trvalá súslednosť vývoja objektu. Zásahy je treba realizovať so zreteľom na architektonickú kompozíciu objektu,“ uviedla vo svojom stanovisku za kolektív autorov krajinná architektka Eva Teplická.

V parku sa momentálne nachádza 1480 stromov. Prvý plánovaný zimný výrub v mestskom parku sa týkal 19-tich stromov. V prvej etape, ktorá sa môže realizovať postupne počas dlhšieho obdobia ale aj naraz, podľa finančných možností mesta, by malo ísť postupne preč 130 stromov. V druhej etape, ktorá bude nasledovať v rozmedzí 5 až 10 rokov, projekt počíta s výrubom ďalších 67 stromov.  Obavy z masívneho nárazového odstránenia stromov podľa vyjadrenia autoriek projektu nie sú na mieste.  Popri ňom totiž chýbajúce stromy ihneď nahradia novou výsadbou. Až tristo nových stromov má byť vysadených v prvej a desať v druhej etape.

2014-02-18-07-16-591

Architektonická súťaž na obnovu mestského parku sa uskutočnila ešte v roku 2012 a stretla sa s veľkým záujmom. O zadanie súťaže prejavilo záujem 41 subjektov a do stanoveného termínu bolo odovzdaných osem návrhov. Návrhy vyberala porota v októbri 2012 podľa kritérií kvality architektonického a krajinárskeho riešenia, funkčného využitia, formovania sadovníckej kompozície, priestorového usporiadania a tiež na základe reálnosti, realizovateľnosti, efektívnosti a hospodárnosti riešenia. Ako víťaza vybrali návrh kolektívu v zložení Ivana Kučírková, Dominika Letková, Klára Nepustilová a Eva Teplická. Autorky odovzdali projektovú dokumentáciu v septembri 2014 a momentálne čakajú vydanie stavebného povolenia a následnom začatí samotnej realizácie. Tá má prebiehať  v niekoľkých etapách.

Lukáš Turňa

Populárne články