Connect with us

Aktuality

Okrskov je v referende menej

Published

on

Reklama
Reklama

Referendum s tromi otázkami, ktoré vyhlásil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na základe petície, organizovanej Alianciou za rodinu, sa bude konať  v sobotu 7. februára 2015. Mestá majú povinnosť vytvoriť okrsky s miestnosťami, kým pri komunálnych voľbách v roku 2014 bolo volebných miestností až 28, okrskových pri referende bude iba 16.

Mali by ste si preto overiť, kde budete hlasovať. Zoznam nájdete aj na stránke www.piestany.sk.

 okrskove 001orskove miestnosti II 001

Ulice podľa okrskov a hlasovacie miestnosti

Reklama

Zdroj:http://www.piestany.sk/fileadmin/media/documents/obcan/samosprava/volby/Okrsky_referendum14.pdf

Právo hlasovať v referende majú občania Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18 rokov. Ak majú trvalý pobyt na území SR, preukážu sa občianskym preukazom, ak ho nemajú, môžu hlasovať po predložení slovenského cestovného pasu. Kto sa nezdržiava v mieste bydliska, má právo najneskôr dva dni pred konaním hlasovania požiadať o hlasovací preukaz v obci trvalého pobytu a referenda sa zúčastniť v ktorejkoľvek najbližšej okrskovej miestnosti.

Prekážkou účasti sú iba tri dôvody: zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

V referende budeme odpovedať na tieto otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Odpovede vyznačí účastník referenda na hlasovacom lístku značkou X do rámčeku pre ÁNO alebo NIE. Zdravotne postihnutý občan, ktorý nemôže sám hlasovať si môže so sebou vziať niekoho, kto mu s označením lístku pomôže, nemôže to však byť člen komisie. V závažných prípadoch môže požiadať o hlasovanie do prenosnej urny.

(red)

Populárne články