Úvod Aktuality Mesto Piešťany ocenilo významné osobnosti

Mesto Piešťany ocenilo významné osobnosti

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Hlavným poslaním podujatia, ktoré sa konalo v piatok 10. septembra 2021 v Dome umenia, bolo práve vyzdvihnutie výnimočnosti týchto osobností.

 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Po takmer dvoch rokoch sa stretávame, aby sme ocenili osobnosti mesta Piešťany. Epidemiologická situácia a opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid 19 nám nedovoľovali poďakovať sa tým, ktorí pre svoje mesto robia niečo viac, niečo výnimočné, získavajú úspechy, reprezentujú či šíria dobré meno Piešťan. A zdá sa, že tomuto všetkému ešte nie je koniec. Preto využívame toto uvoľnenie, aby sme svoj dlh splnili,“ uviedla moderátorka večera Drahomíra Moretová Download the Canon Service Tool.

Mesto Piešťany si v roku 2020 pripomenulo dve významné udalosti. 75. výročie udelenia štatútu mesta vtedajšej obci Piešťany, ktoré sa udialo 21. októbra 1945 a 150. výročie narodenia Ľudovíta Wintera.

„Každé jubileum mesta a jeho osobností vytvára priestor nielen na spomienky, ale aj na oceňovania. Oceňovania tých, ktorí urobili niečo výnimočné, hrdinské, významné, niečo, čo poznačilo aj nás všetkých, dostalo do povedomia naše mesto v krajine i za jej hranicami aws ami. Úspechy nášho mesta sú úspechmi našich občanov, úspechmi ľudí, ktorí pre Piešťany dokážu urobiť viac ako je ich povinnosť. A práve im sa dnes chceme poďakovať,“ doplnila Drahomíra Moretová.

Mesto Piešťany udelilo nasledujúce ocenenia:

ČESTNÝ OBČAN MESTA PIEŠŤANY

Prof. MUDr. Ľudovít KOMADEL, DrSc.

Ocenenie sa udeľuje za celoživotný prínos v oblasti športu a najmä plávania, za vynikajúce tvorivé výkony a za propagáciu mesta Piešťany.

Bol prvý športovec z Piešťan, ktorý sa zúčastnil olympijských hier. Bolo to v r. 1952, plával 200 m prsia, v rozplavbe vyrovnal olympijský rekord a vo finále skončil na 8 Jingle bell mp3 download. mieste. Je zakladateľom histórie slovenského plávania. Zastával viacero významných funkcií. Bol tiež lekáomr olympijského plaveckého družstva v príprave na OH 1960 – 1964 a lekárom československej výpravy na OH 1968 v Mexiku.

ČESTNÝ OBČAN MESTA PIEŠŤANY IN MEMORIAM

Kornel DUFFEK

Ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam sa udeľuje za: celoživotný prínos v oblasti rozvoja kultúry v Piešťanoch, za významnú publikačnú, zberateľskú činnosť a za šírenie dobrého mena Piešťan.

Pán Duffek sa od 60. rokov minulého storočia až do svojho predčasného ukončenia života v Piešťanoch venoval kultúre, publicistike, hudbe, dejinám, umeniu utorrent pro apk 다운로드. Bol zanieteným a veľmi aktívnym ochrancom prírody. Písal články i publikácie k rôznym témam v oblasti ochrany prírody, dejín Piešťan i umenia všeobecne. Do dejín Piešťan sa zapísal ako významný predstaviteľ kultúry mesta, propagátor histórie, ochranca piešťanskej prírody, publicista, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, viceprimátor, predseda kultúrnej a názvoslovnej komisie, ale predovšetkým ako človek.

CENA MESTA PIEŠŤANY

Věra ČAMBOROVÁ

Ocenenie sa udeľuje za: vynikajúce výsledky v športovej činnosti pri rozvoji plávania a za úspešnú propagáciu mesta Piešťany doma i v zahraničí Windows 7 Defender.

Pani Čamborová vlani oslávila významné životné jubileum 80 rokov. Už 60 rokov sa venuje športu plávanie. Stála pri zrode plaveckých tried, vychovala veľa skvelých plavcov, ktorí reprezentovali plavecký klub Kúpele Piešťany nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu. Mnohí jej odchovanci boli reprezentanti a reprezentovali SR aj v zahraničí. Že vek je len číslo v jej prípade svedčí o tom, že pani Čamborová stále trénuje a pomáha pri výchove plaveckej mládeže v Piešťanoch.

Pamätná plaketa

Jozef METELKA

Za skvelé výsledky na paralympijských hrách v Tokiu.

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2019 za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej.

Jaroslav HELER

Pán Heler dostal cenu za vytvorenie bezbariérového miesta pre imobilných rybárov.

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020 za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

CLEAN PIEŠŤANY – ZA ČISTEJŠIE PIEŠŤANY – Róbert HOŠ

Združenie CLEAN Piešťany je skupina nadšencov, ktorí sa vo voľnom čase nezištne starajú o poriadok v meste, upratujú neporiadok, čistia plochy.

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2019

Kultúrny počin roka 2019 – ProWinter o.z.

Za realizáciu sochy Ľudovíta Wintera – od zbierky až po jej inštaláciu na Kolonádovom moste. Komunikovali s rodinou Winterovcov, s autorom sochy p. Romanom Hrčkom. Toto dielo sa stalo jedným z najfotenejších objektov v našom meste. Prispieva nielen k poznaniu histórie, ale aj je príkladom, že mladí ľudia si vážia históriu a osobnosti svojho mesta.

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020

Kultúrny počin roka 2020 – Vydanie knihy: „SOCHY PIEŠŤAN – MESTO AKO GALÉRIA“

Je prehliadkou unikátneho množstva sochárskych diel, ktoré sa zachovali v kúpeľnom meste Piešťany. Je vytlačená z troch farieb (žltej, modrej a červenej) s použitím vlastného písma s názvom Socha. Fotografie zachytávajú 125 umeleckých diel vo verejnom priestore.

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020

Kultúrny počin roka 2020 – Projekt: BIELA STENA

Kata SEDLAK

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020

Kultúrna osobnosť roka 2020 – Mgr. Martin PALKOVIČ

Počas prvej vlny pandémie koronavírusu pohotovo reagoval na zatvorenie chrámov pre veriacich tým, že po dohode s p. farárom Branislavom Popelkom streamoval sv. omše z Kostola sv. Štefana každú nedeľu, až kým sa situácia nezlepšila. Bez nároku na odmenu sprostredkoval desiatky sv. omší, vrátane obradov Veľkej noci, pre veriacich nielen v našom meste.

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020

Kultúrna osobnosť roka 2020 – Martin ONDKO

Za hudobné bonbóniky, ktoré nám neochvejne predstavuje v La Musica.

PEDAGÓGOVIA, NA KTORÝCH SA NEZABÚDA….

Mgr. Anna Blahovcová

Mgr. Lucia Gordianová

Ing. Vladimír Gubiš, CSc.

Mgr. Silvia Habánová

Mgr. Emília Janáčková

Mgr. Ľubica Klčová

Eva Kováčová

Iveta Kováčová

Mgr. Dagmar Oravcová

Mgr. Jana Petríková

Iveta Praženková

Mgr. Marianna Sládečková

Mária Sokolovská

Mgr. Jana Trvalcová

Alžbeta Vančová

Radoslava Volčková

Martina Žitňanská

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI ROKA 2019

DORASTENCI

Daniel Rybanský –kajak

Peter Kizek – kanoe

Tamara Kolářová – vodné pólo

Filip Lányi – plávanie

Tobias Munk – golf

Samuel Viktor Podhradský – kajak

Vanesa Pomajbová – futbal

Andrea Slabá – šach

Lenka Stískalová – silový trojboj

Olívia Zmorová Šprláková – plávanie

DOSPELÍ

Jozef Metelka – paracyklistika

Jaroslav Baláž ml. – vznášadlá

Lýdia Drahovská – triatlon

Martin Kolárik – vodné pólo

Veronika Kolníková – plávanie

Ondrej Kubo – triatlon

Lukáš Lacko – tenis

Magdaléna Rybáriková – tenis

Richard Vančo – veslovanie

Zuzana Vráblová – wakeskate

KOLEKTÍVY

Piešťanské Čajky

Tenisový klub Kúpele Piešťany

Mestský hádzanársky klub Piešťany

TS Mesto Piešťany Foto: Mesto Piešťany

REKLAMA