Úvod Aktuality Mesto muselo hasiť ľudskú hlúposť, olej do koša naozaj nepatrí

Mesto muselo hasiť ľudskú hlúposť, olej do koša naozaj nepatrí

Mesto Piešťany muselo počas minulého týždňa v utorok 12 엘사 사진 다운로드. septembra riešiť nezákonné umiestnenie odpadu na stanovišti zberných nádob na Žilinskej ceste. Doposiaľ neznáma osoba umiestnila do kontajnera kvapalný odpad, pravdepodobne odpadový olej, ktorý sa rozlial do okolia Sept. Likvidáciu zabezpečili operatívne zamestnanci Služieb mesta Piešťany a následne bolo nutné odstrániť znečistenú zámkovú dlažbu a lôžko, nakoľko hrozil priesak nebezpečných látok do pôdy Good guy download. V prípade, že máte akékoľvek informácie o človeku, ktorého konanie stálo mestský rozpočet a daňových poplatníkov nemalé finančné prostriedky, kontaktujte Mestský úrad prípadne políciu Microsoft toolkit.

Služby mesta Piešťany zabezpečili v deň nahlásenia likvidáciu predmetného nezákonne umiestneného odpadu použitím sorpčnej látky a následným dočistením miesta uloženia a odvezením do prevádzky Zberného strediska sql server 2000 다운로드. Nasledovalo zisťovanie možného priesaku do podložia stanovišťa na odpadové nádoby, na základe ktorého bolo potrebné zabezpečiť práce na odstránenie znečistenej zámkovej dlažby, lôžka stanovišťa a následne položenie novej dlažby Nintendo ds rom. Uvedené stavebné práce prebehli do troch dní od nahlásenia stavu, nakoľko bolo nutné čo najskôr eliminovať možné negatívne dôsledky na životné prostredie 맥 os 모하비 다운로드.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

„Týmto apelujeme na obyvateľov mesta Piešťany, aby s odpadom nakladali v zmysle platných právnych predpisov a zdržiavali sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli viesť k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo k jeho priamemu ohrozeniu Lune's Pharmacy. Podobné konanie má za následok taktiež aj plytvanie finančných prostriedkov mesta, ktoré by mohli byť využité na iný účel. Mesto Piešťany má predsa pre svojich obyvateľov vytvorené dostatočné podmienky na zber a triedenie odpadu, či už prostredníctvom nádob na odpad alebo prostredníctvom prevádzky Zberného strediska, ktorá je k dispozícii v pracovné dni a v sobotu,“ apelujú na obyvateľov zástupcovia Mesta Piešťany 7-zip.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: Služby mesta Piešťany-

REKLAMA