Connect with us

Aktuality

Mesto muselo hasiť ľudskú hlúposť, olej do koša naozaj nepatrí

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany muselo počas minulého týždňa v utorok 12. septembra riešiť nezákonné umiestnenie odpadu na stanovišti zberných nádob na Žilinskej ceste. Doposiaľ neznáma osoba umiestnila do kontajnera kvapalný odpad, pravdepodobne odpadový olej, ktorý sa rozlial do okolia. Likvidáciu zabezpečili operatívne zamestnanci Služieb mesta Piešťany a následne bolo nutné odstrániť znečistenú zámkovú dlažbu a lôžko, nakoľko hrozil priesak nebezpečných látok do pôdy. V prípade, že máte akékoľvek informácie o človeku, ktorého konanie stálo mestský rozpočet a daňových poplatníkov nemalé finančné prostriedky, kontaktujte Mestský úrad prípadne políciu.

Služby mesta Piešťany zabezpečili v deň nahlásenia likvidáciu predmetného nezákonne umiestneného odpadu použitím sorpčnej látky a následným dočistením miesta uloženia a odvezením do prevádzky Zberného strediska. Nasledovalo zisťovanie možného priesaku do podložia stanovišťa na odpadové nádoby, na základe ktorého bolo potrebné zabezpečiť práce na odstránenie znečistenej zámkovej dlažby, lôžka stanovišťa a následne položenie novej dlažby. Uvedené stavebné práce prebehli do troch dní od nahlásenia stavu, nakoľko bolo nutné čo najskôr eliminovať možné negatívne dôsledky na životné prostredie.

Reklama

„Týmto apelujeme na obyvateľov mesta Piešťany, aby s odpadom nakladali v zmysle platných právnych predpisov a zdržiavali sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli viesť k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo k jeho priamemu ohrozeniu. Podobné konanie má za následok taktiež aj plytvanie finančných prostriedkov mesta, ktoré by mohli byť využité na iný účel. Mesto Piešťany má predsa pre svojich obyvateľov vytvorené dostatočné podmienky na zber a triedenie odpadu, či už prostredníctvom nádob na odpad alebo prostredníctvom prevádzky Zberného strediska, ktorá je k dispozícii v pracovné dni a v sobotu,“ apelujú na obyvateľov zástupcovia Mesta Piešťany.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: Služby mesta Piešťany-

Reklama

Populárne články