Connect with us

Aktuality

Letisko Piešťany má veľký strategický význam pri nečakaných situáciách

Published

on

Reklama

Pred niekoľkými týždňami sa piešťanská verejnosť dozvedela, že 29. novembrasa bude konať Valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., ktorého hlavným bodom bude hlasovanie akcionárov o návrhu na jeho likvidáciu. Akciová spoločnosť, ktorá prevádzkuje a vlastní objekt i pozemky piešťanského letiska má troch akcionárov, ktorými sú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a Slovenská republika, reprezentovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Seniorský parlament mesta Piešťany vychádza z presvedčenia, že Slovenská republika chce patriť do rodiny vyspelých národov Európy, a preto je potrebné za každú cenu zastaviť svojvoľné šafárenie so zvereným spoločným majetkom našich obcí, regiónov a nášho štátu, ktorý sme krok za krokom, vlastnými silami neúnavne budovali. Petíciu môžete podporiť buď podpisom petičného hárku, alebo priamo na webe vyplnením jednoduchého formulára

Verejnosť je znepokojená informáciami o vývoji situácie v spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a jej hroziacom zániku. Reflektujúc tieto nálady sa Seniorský parlament mesta Piešťany obrátil s otvorenými listami na akcionárov spoločnosti so žiadosťou o zastavenie likvidácie letiska v Piešťanoch. Na základe spontánnych protestov verejnosti sa začala organizovať petícia za zachovanie fungovania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a činností, spojených s prevádzkou tejto spoločnosti.

Reklama

Jednorazové oddlženie spoločnosti, napríklad z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja tiež nie je finančne nereálne. Oddlženie, reštrukturalizácia a nastavenie normálneho biznis modelu by umožnilo ďalšie fungovanie letiska či už vo forme štátom vlastnenej a.s., pripadne v spolupráci so súkromným strategickým investorom.

Letisko v Piešťanoch má tieto atribúty:
1) Preinvestovaná infraštruktúra
Letisko disponuje vybudovanou infraštruktúrou a technológiou, spĺňajúcou prísne podmienky pre prevádzku medzinárodného letiska. V prípade likvidácie je ďalšie využitie tejto infraštruktúry problematické.

Reklama

2) Strategický význam letiska
Záložné letisko pre bratislavské medzinárodné letisko a ďalšie letiská v regióne. V období nárastu cestovného ruchu v SR ponúka konkurenčnú výhodu pre mesto Piešťany, ale aj región. Môže pozitívne ovplyvniť prílev turistov do kúpeľov v Piešťanoch a regióne a ďalšie podnikateľské aktivity v regióne. Kompletizuje infraštruktúru Piešťan ako moderného dopravného uzla v SR.

3) Bezpečnostné aspekty
Armáda, ktorá letisko v minulosti využívala, momentálne na letisku nie je prítomná, ale v strednodobom meradle sa význam letiska v kontexte s obrannými záujmami Slovenskej republiky a vývojom medzinárodnej situácie môže zásadne zmeniť.

4) Marketingový význam
Medzinárodné letisko, nachádzajúce sa v medzinárodných leteckých mapách. Občasne je využívané VIP klientelou a na biznis lety. Pomáha budovať tzv. „brand image“ mestu Piešťany, regiónu a štátu ako letecky dostupnej destinácie.

5) Havarijný manažment
Zmluva, uzavretá medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Nemocnicou Alexandra Wintera ustanovuje Nemocnicu ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Na základe tejto zmluvy má Nemocnica vypracovaný traumatologický plán. V tejto súvislosti je letisko Piešťany stanovené ako jeden z článkov, ktorý slúži na mobilizáciu a evakuáciu obyvateľov a pacientov.

6) História a rozvoj mesta a regiónu
Rozvoj mesta a letiska je neoddeliteľne spätý a previazaný. Letisko vzniklo v roku 1926 a aj v tých najúspešnejších dobách piešťanského kúpeľníctva bolo nenahraditeľným činiteľom prosperity Piešťan. Dôvody na likvidáciu spoločnosti Letisko, a. s. nie sú jasné. Vyjadrenia akcionárov Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj sú protirečivé. Bezprostredným faktorom je zadlženie spoločnosti a nedostatok likvidity pre splácanie aktuálnych záväzkov. Zadlženie nie je spôsobené súčasnou prevádzkovou stratou, ale ide o dlhodobé hromadenie strát a systémové zlyhania z minulosti, ktoré  sa prenášali do ďalších období. Vysoko aktuálnou je aj otázka o zodpovednosti akcionárov, riadiacich orgánov a manažmentu spoločnosti, na základe kvalitnej zmluvy, ktorá by neumožňovala špekuláciu s jej budúcnosťou.

-Seniorský parlament mesta Piešťany/Foto: archív-

Populárne články