REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany zverejnilo 1. mája na svojich webových stránkach zoznam projektov Participatívneho rozpočtu 2017, ktoré prešli posúdením pracovnej skupiny Graph eq download. Do „Úľa projektov“ sa dostali na základe splnenia podmienok 3 projekty v kategórii do 2000 eur a štyri projekty v sume do 5000 eur 삼성 증권 hts 다운로드. Aktuálne je možné o predložených projektoch diskutovať na webových stránkach a tiež hlasovať o tom, ktoré z nich majú byť realizované centos 6.8 iso 다운로드. Medzi možnosťami je napríklad vonkajší stôl na stolný tenis, doplnenie dopravného značenia v meste, exteriérový fitpark, doriešenie parkovania na Brezovej ulici a ďalšie prospešné nápady ibis paint.

Participatívny rozpočet ponúkol tento rok obyvateľom Piešťan a mestskej časti Kocurice možnosť rozhodnúť o využití celkovej sumy 20 000 eur Long Dark. Tá mala byť rozdelená medzi najmenej päť „malých“ projektov do 2 000 eur a najmenej dva „veľké“ projekty v celkovej sume do 5 000 eur Weekly Idol Warner One. Návrhov, o ktorých je aktuálne možné viesť diskusiu a podporiť ich hlasovaním na stránkach radnice, je dohromady sedem, pričom v prvej kategórii sa do „Úľa projektov“ dostali len tri projekty razer surround 다운로드. O sumu do 5000 eur zabojujú naopak až štyri zaujímavé nápady na zveľadenie mesta. Ak vám nie je ľahostajné využitie prostriedkov participatívneho rozpočtu, o jednotlivých návrhoch sa môžete dočítať viac na stránkach mesta 피망 게임 다운로드. O úspešnosti projektov môžete rozhodnúť prostredníctvom hlasovania.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Projekty do 2 000 Eur

1 bootrec.exe.Stolnotenisový stôl sídlisko Bodona
2 가디언즈 오브 갤럭시 2 다운로드.Zrkadlo Vrbovská križovatka Mliekarenská, osadenie dopravných zrkadiel v križovatkách ulíc: Staničná, Javorinská a Partizánska a výmenu nevyhovujúceho(príliš malého) dopravného zrkadla na križovatke Mudroňova- Vrbovská cesta
3.Doriešenia parkovania pred obytným domom 2873 na Brezovej ulici

Projekty do 5 000 Eur

1. Certifikovaný exteriérový fitpark na ZŠ F. E. Scherera Piešťany2. Výmena okien v priestoroch Materského centra Úsmev3. Športujem rád, pohyb je môj kamarát4. Viacgeneračná oddychová zóna Lipová

-red/Zdroj, foto a grafika: Mesto Piešťany-

REKLAMA