REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s piešťanskými aktivistami v kultúrno-kreatívnej oblasti plánuje oživenie bývalého objektu Figara na Kollárovej ulici 이니시스 플러그인 다운로드. Vzniknúť by tu malo kultúrno – kreatívne centrum Arta.

Informáciu o zámeroch pripravilo vedenie TTSK na výjazdové rokovanie zastupiteľstva, ktoré sa má o pár dní konať v Piešťanoch.  Cieľom zriadenia novej kultúrnej inštitúcie  je vybudovať kreatívne centrum s významom pre široké okolie 권왕전생 다운로드. Podľa zverejnených materiálov by malo slúžiť   ako priestor pre podporu a prepájanie aktivít jednotlivcov a zoskupení zameraných na rozvoj nezriadenej a inovatívnej kultúry, kreatívneho priemyslu, umenia, vzdelávania, občianskej spoločnosti a lokálnej ekonomiky utorrent Hangul edition.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Budova na Kollárovej ulici vo vlastníctve kraja je už niekoľko rokov prázdna. V správe ju má Stredná odborná škola technická, pre ktorú však boli priestory nadbytočné Super Bunnyman. Predtým tu sídlila napríklad časť výroby fabriky Tesla, ale aj podnik na cukrovinky Figaro, či ešte predtým  Arta – Považská továreň na čokoládu a cukrovinky. 

Chceli tu priestor pre ZUŠ

V minulom volebnom období vzišla z piešťanského mestského zastupiteľstva iniciatíva využiť budovu pre potreby susediacej Základnej umeleckej školy, ktorá bojuje s nedostatkom priestorov Helix Jump. Poslanci iniciovali rokovanie s vtedajším županom T. Mikušom, ktorý si vedel predstaviť takéto využitie. Vedenie samosprávy však nekonalo a budova tak opakovane skončila v ponukovom konaní na predaj nadbytočného majetku More than 2 gigsed. Záujemcovia ponúkali pomerne malé sumy v porovnaní so znaleckým posudkom a tak sa objekt nepredal. Nový župan Jozef Viskupič zastavil odpredaje s tým, že kraj by mal zvážiť pri všetkých objektoch, či ich nepotrebuje pre svoje potreby. 

Vedenie kraja oslovili aktívni ľudia z Piešťan, ktorým nie je osud budovy ľahostajný a ktorí vidia potenciál v kreatíve a kultúre Camera raw 9.1.1. Pripravili tiež návrh konceptu, možného využitia budovy. Župa následne v máji minulého roka podpísala memorandum o spolupráci s Nadáciou Cvernovka, ktorá jej má poskytnúť know-how na využitie objektov, ktoré  sa doteraz nevyužívali liveleak video. Po viacerých rokovaniach, prehliadkach a príprave podkladov sa 13. júna uskutočnila prezentácia projektu skultúrnenia a oživenia nevyužitých priestorov microsoft office word 2007. Zúčastnili sa jej župan, poslanci a pracovníci TTSK ako i kreatívci. Na svojom FB profile o tom informovala krajská poslankyňa Lucia Drábiková 스타트 메뉴 8 다운로드.

Projekt má zastrešiť nezisková organizácia

Podľa materiálu pripraveného pre poslancov na rokovanie zastupiteľstva Trnavský samosprávny kraj ako vlastník komplexu nehnuteľností vhodného na napĺňanie stratégie podpory kreatívneho priemyslu v trnavskom regióne vníma zámer vybudovania kreatívneho a kultúrneho centra ako doplnenie chýbajúcej vetvy svojej politiky v oblasti kultúry.

„Naplnenia tohto cieľa predpokladá založenie neziskovej organizácie TTSK a Iniciatívy ARTA – neformálneho združenia miestnych aktivistov v kultúrno-kreatívnej oblasti. V tejto neziskovej organizácií by mali byť kompetencie rozdelené tak, že TTSK bude disponovať najmä kontrolnými kompetenciami nad vlastným majetkom a stanovami organizácie a Iniciatíva ARTA predovšetkým výkonnými kompetenciami a zodpovednosťou za činnosť a aktivity centra, s dodržaním princípu zastúpenia TTSK vo všetkých orgánoch neziskovej organizácie, vrátane programovej dramaturgie,“ informoval   Viktor Maroši, riaditeľ odboru analýz a organizačných činností Úradu TTSK.

-th-

REKLAMA