Connect with us

Aktuality

Deň vody sa blíži, TAVOS bude opäť zdarma kontrolovať vzorky

Published

on

Reklama

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca a i keď je voda najbežnejšou kvapalinou, nevyhnutná zostáva pre život ľudí, zvierat a rastlín. World Water Day v roku 2016 má motto „Voda a zamestnanosť“, pričom toto heslo má upozorniť na to akú dôležitú úlohu zohráva voda v rôznych odvetviach. Na Slovensku považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Musíme si uvedomiť, že v mnohých krajinách sveta patrí voda k tomu najcennejšiemu. Skúšobné laboratórium Trnavskej vodárenskej spoločnosti bude vo štvrtok 7. apríla v čase od 7:00 do 12:00 prijímať vzorky na bezplatný rozbor.

TWITTER_880x440_1

1,5 miliardy ľudí pracuje v odvetviach závislých na vode, ale v podstate všetka práca je závislá na vode a na tých, ktorí zabezpečujú jej bezpečné dodávanie.

Zdroje pitnej vody na zemeguli

Reklama

Na zemeguli je 1,4 miliardy km2 vodnej plochy, ale 97,5 % tejto vody je príliš slanej na to, aby sa dala použiť ako pitná alebo na zavlažovanie. Iba 0,26 % pripadá na jazerá a rieky, z ktorých berieme vodu na zavlažovanie a pre našu potrebu. Na svete je 1,1 miliardy ľudí, 18 % svetovej populácie, ktorí majú ťažký prístup k pitnej vode. Každý týždeň umiera podľa odhadov 42 000 ľudí na choroby spôsobené nedostatkom pitnej vody.

TWITTER_880x440_6

Kráčať každý deň 6 hodín po vodu je prácou mnohých žien. Nie je to platené a ani docenené. Dôstojné pracovné miesta sú však súčasťou ženského posilnenia.

Spotreba vody

Reklama

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach – používanie klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu.

TWITTER_880x440_5

Každú hodinu 38 robotníkov zomrie na choroby súvisiace s vodou. Týmto úmrtiam sa dá zabrániť lepšou vodou a jej čistením.

Znečistenie vody

Medzi najčastejšie ukazovatele znečistenia pitných vôd určite patria dusičnany. Dusičnany sú vážnou hrozbou pre pitnú vodu. Vplyvom hnojenia polí, únikom odpadových vôd zo žúmp, či septikov sa v nadmernom množstve dostávajú do studní a vrtov. Ich zdravotné riziko je v ich premene v tráviacom trakte, kde sa zmenia na nitrosamíny. U nich vzniká podozrenie, že môžu byť rakovinotvorné.

-lt/Zdroj: Trnavská vodárenská spoločnosť, World Water Day-

Populárne články