Úvod Aktuality Deň vody sa blíži, TAVOS bude opäť zdarma kontrolovať vzorky

Deň vody sa blíži, TAVOS bude opäť zdarma kontrolovať vzorky

REKLAMA
Esesko

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca a i keď je voda najbežnejšou kvapalinou, nevyhnutná zostáva pre život ľudí, zvierat a rastlín. World Water Day v roku 2016 má motto „Voda a zamestnanosť“, pričom toto heslo má upozorniť na to akú dôležitú úlohu zohráva voda v rôznych odvetviach video on your smartphone Naver. Na Slovensku považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Musíme si uvedomiť, že v mnohých krajinách sveta patrí voda k tomu najcennejšiemu origin 8 0 다운로드. Skúšobné laboratórium Trnavskej vodárenskej spoločnosti bude vo štvrtok 7. apríla v čase od 7:00 do 12:00 prijímať vzorky na bezplatný rozbor instagram frame psd.

TWITTER_880x440_1
1,5 miliardy ľudí pracuje v odvetviach závislých na vode, ale v podstate všetka práca je závislá na vode a na tých, ktorí zabezpečujú jej bezpečné dodávanie.

Zdroje pitnej vody na zemeguli

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Na zemeguli je 1,4 miliardy km2 vodnej plochy, ale 97,5 % tejto vody je príliš slanej na to, aby sa dala použiť ako pitná alebo na zavlažovanie 초대장 양식 다운로드. Iba 0,26 % pripadá na jazerá a rieky, z ktorých berieme vodu na zavlažovanie a pre našu potrebu. Na svete je 1,1 miliardy ľudí, 18 % svetovej populácie, ktorí majú ťažký prístup k pitnej vode Download the convenience store. Každý týždeň umiera podľa odhadov 42 000 ľudí na choroby spôsobené nedostatkom pitnej vody.

TWITTER_880x440_6
Kráčať každý deň 6 hodín po vodu je prácou mnohých žien 열혈물어 다운로드. Nie je to platené a ani docenené. Dôstojné pracovné miesta sú však súčasťou ženského posilnenia.

Spotreba vody

Spotreba vody každý rok stúpa 사나이 다운로드. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu 아크로벳 다운로드. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach – používanie klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu full hd videos.

TWITTER_880x440_5
Každú hodinu 38 robotníkov zomrie na choroby súvisiace s vodou inside out movies. Týmto úmrtiam sa dá zabrániť lepšou vodou a jej čistením.

Znečistenie vody

Medzi najčastejšie ukazovatele znečistenia pitných vôd určite patria dusičnany. Dusičnany sú vážnou hrozbou pre pitnú vodu. Vplyvom hnojenia polí, únikom odpadových vôd zo žúmp, či septikov sa v nadmernom množstve dostávajú do studní a vrtov. Ich zdravotné riziko je v ich premene v tráviacom trakte, kde sa zmenia na nitrosamíny. U nich vzniká podozrenie, že môžu byť rakovinotvorné.

-lt/Zdroj: Trnavská vodárenská spoločnosť, World Water Day-

REKLAMA