Connect with us

Aktuality

Cyklotrasa a železnica Piešťany – Vrbové: ministerstvo zatiaľ nerozhodlo, zvažuje možnosti

Published

on

Reklama

Téma cyklotrasy rezonuje mestami Piešťany a Vrbové i obcami Trebatice a Krakovany už niekoľko rokov. Kým ortodoxní zástancovia cyklochodníka presadzujú jeho postavenie v telese železnice a zrušenie trate ako jedinú možnosť, ozývajú sa i hlasy za postavenie cyklotrasy popri nej, čo by si vyžadovalo vysporiadanie veľkého množstva pozemkov a preklasifikovanie trate. Všetky karty a ďalší osud železnice z Piešťan do Vrbového sú však v rukách Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré musí rozhodnúť o jej ďalšom osude. Podľa vyjadrenia hovorkyne Karolíny Duckej sa rezort snaží nájsť kompromis, dôkladne posúdiť všetky možnosti a správne rozhodnúť na základe všetkých faktov.

Reklama

„Treba si uvedomiť, že v tomto prípade ide o zodpovednosť vedenia rezortu dopravy za ďalší osud využívania dlhodobo neprevádzkovaných železničných tratí, ktorý si vyžaduje dôkladné posúdenie navrhovaných možností nielen z aktuálneho pohľadu ale aj v budúcnosti a zároveň nájdenie kompromisu pre budovanie cyklistickej infraštruktúry na pozemkoch vo vlastníctve štátu (t.j. nevyužívané trate v správe ŽSR). Téma cyklochodníka Piešťany – Vrbové sa bude pravdepodobne znovu otvárať na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany,“ uviedla vo vyjadrení Karolína Ducká, hovorkyňa a riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch na svojom marcovom zasadnutí schválilo vstup do Združenia obcí Zelená cesta, ktoré má koordinovať činnosť i predkladanie projektov na výzvy Európskej únie IROP a zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu cyklotrasy.

Reklama

Trať Piešťany – Vrbové oslávila 27. októbra 2016 110 rokov od spustenia prevádzky, zastavenie dopravy sa uskutočnilo pred takmer 40 rokmi 1. apríla 1978. Odvtedy je využitie železnice skôr príležitostné, v posledných rokoch aktivity organizuje občianske združenie Čango. Práve jeho členovia sa asi najviac zasadzujú o zachovanie železnice na predmetnom úseku, okrem iného sa snažili aj o zaradenie trate do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, čo však Pamiatkový úrad Slovenskej republiky odmietol.

Petičný výbor v zložení Marián Kališ, Dušan Knap, Vladimír Jankech, František Tahotný a Oľga Galbavá rozbehol petíciu za výstavbu cyklo-dopravnej komunikácie, ktorú prostredníctvom online formulára doposiaľ podpísalo 818 signatárov. Jej cieľom je podporiť výstavbu cyklotrasy, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť cyklistov v regióne. Podľa časti textu petície trať stratila svoje po roku 1978 opodstatnenie a ani platné evakuačné dokumenty z pohľadu civilnej ochrany obyvateľstva nepočítajú s jej využitím, rovnako tak podnikateľské subjekty susediace so železnicou nemajú o jej využitie záujem.

Rezort dopravy chce mať podľa vyjadrenia hovorkyne k dispozícii všetky relevantné fakty a argumenty oboch strán v súvislosti so zamýšľaným projektom, rozhodnutie by malo padnúť až na ich základe. Obe strany možno v tejto súvislosti zasadnú za spoločný rokovací stôl, pričom svoje stanoviská budú mať možnosť prezentovať tak podporovatelia vybudovania cyklo-dopravnej komunikácie formou zrušenia trate, ako aj tí čo presadzujú vybudovanie cyklochodníka súbežne s traťou, prípadne iným vhodným spôsobom bez zrušenia trate.

„ŽSR sa k uvedenému zámeru združenia môžu oficiálne vyjadriť a stanoviť podmienky, za akých by bolo možné zámer projektu cyklotrasy už konkrétne realizovať až po tom, ako uvedená žiadosť združenia bude schválená a odobrí ju vlastník dráhy – Ministerstvo dopravy a výstavby SR,“ uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková, na naše otázky týkajúce sa posunu vo výstavbe cyklotrasy.

Momentálne patovú situáciu bude musieť rozriešiť Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a tiež Železnice Slovenskej republiky. Od rozhodnutia závisia aktivity Združenia obcí Zelená cesta a ďalšie kroky smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu, teda zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja potrebných k výstavbe cyklotrasy.

-lt/Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky/Foto: archív-

Populárne články