Úvod Aktuality Chcete pomôcť Piešťanom? Hľadajú sa odborníci do komisií zastupiteľstva

Chcete pomôcť Piešťanom? Hľadajú sa odborníci do komisií zastupiteľstva

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Máte vo svojom okolí odborníka, ktorý chce pomôcť Piešťanom, alebo ním ste priamo vy? Iniciatíva Spoločne pre Piešťany na svojej webstránke zverejnila oznam o tom, že hľadá odborníkov do komisií pri mestskom zastupiteľstve Markdown Editor. Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a podľa členov iniciatívy Spoločne pre Piešťany by v nich mali byť hlavne odborníci na danú problematiku – mimo štruktúr mestského úradu, mestských organizácií a poslancov hand simulator 다운로드.

poslanci-kamera-titl[1]

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

REKLAMA

Laser_banner

Komisie majú 7 členov a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo pads 9.3 다운로드. Predsedom komisie je poslanec mestského zastupiteľstva, zvyšok členov tvoria poslanci a odborná verejnosť. Spoločne pre Piešťany zastáva názor, že v spomínaných komisiách majú byť prioritne odborníci na dané oblasti 사랑의 불시착 1화 다운로드. „Naša predstava je, že v komisii bude jeden až dvaja poslanci a prevaha ľudí z “fachu”, ktorí sa budú vedieť vyjadriť k riešeným problémom a zaujať k nim odborné stanoviská,“ povedal Tomáš Hudcovič, novozvolený poslanec MsZ a predseda klubu Spoločne pre Piešťany 바이오쇼크 다운로드.

Odmena pre všetkých členov komisií, vrátane jej predsedu je momentálne symbolická, približne 40 eur a je udeľovaná raz ročne na základe účasti jednotlivých členov na zasadnutiach komisií 샵캐스트 다운로드. Zasadnutia komisií predchádzajú zasadnutiam mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Na najbližšom zastupiteľstve 11. decembra plánujú zástupcovia Spoločne pre Piešťany predniesť návrh na premenovanie Komisie pre rozvoj mesta na Komisiu pre výstavbu a dopravu, tak aby sa zosúladil názov s tým, čo komisia reálne rieši magic one 2.0. Ďalšou zmenou, ktorú chcú zrealizovať, je vznik Komisie pre stratégiu, riadenie a rozvoj mesta. Tá by mala dbať na to, aby sa ciele stanovené v strategických dokumentoch podarilo implementovať aj do reality, a aby sa preniesli reálne do rozpočtu mesta, s následnou kontrolou plnenia odporúčaní a uznesení MsZ Free png download. Aktuálny štatút komisií nájdete tu Amazing Saturday download.

Ak budú návrhy Spoločne pre Piešťany akceptované, po novom by mali fungovať  komisie:

1 memoit 다운로드. Legislatívno – právna komisia
2. Finančná a podnikateľská komisia
3. Komisia pre rozvoj mesta premenovať pre výstavbu a dopravu
4. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
5. Komisia pre ochranu životného prostredia
6. Komisia školstva, športu a mládeže
7. Komisia kultúrna a názvoslovná
8. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
9. Komisia pre stratégiu, riadenie a rozvoj mesta

Komisia na ochranu verejného záujmu

Keď teda máte záujem pomôcť Piešťanom a pracovať v niektorej z komisií, pošlite svoj profesný životopis na adresu hudcovictom@gmail.com do piatku 28. novembra. Pravdepodobne v pondelok sa stretnú zástupcovia poslaneckých klubov, nezaradení poslanci a poslanci politických strán, pričom všetci prednesú svoje predstavy o tom, kto by mal byť členom komisií. Následne by sa mali dohodnúť na na siedmych menách výberom zo všetkých kandidátov pre danú komisiu.

Zdroj: TS/red  Ilustr. foto -mp-

REKLAMA