Connect with us

Aktuality

Chcete pomôcť Piešťanom? Hľadajú sa odborníci do komisií zastupiteľstva

Published

on

Reklama

Máte vo svojom okolí odborníka, ktorý chce pomôcť Piešťanom, alebo ním ste priamo vy? Iniciatíva Spoločne pre Piešťany na svojej webstránke zverejnila oznam o tom, že hľadá odborníkov do komisií pri mestskom zastupiteľstve. Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a podľa členov iniciatívy Spoločne pre Piešťany by v nich mali byť hlavne odborníci na danú problematiku – mimo štruktúr mestského úradu, mestských organizácií a poslancov.

poslanci-kamera-titl[1]

Reklama

REKLAMA

Laser_banner

Reklama

Komisie majú 7 členov a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec mestského zastupiteľstva, zvyšok členov tvoria poslanci a odborná verejnosť. Spoločne pre Piešťany zastáva názor, že v spomínaných komisiách majú byť prioritne odborníci na dané oblasti. „Naša predstava je, že v komisii bude jeden až dvaja poslanci a prevaha ľudí z “fachu”, ktorí sa budú vedieť vyjadriť k riešeným problémom a zaujať k nim odborné stanoviská,“ povedal Tomáš Hudcovič, novozvolený poslanec MsZ a predseda klubu Spoločne pre Piešťany.

Odmena pre všetkých členov komisií, vrátane jej predsedu je momentálne symbolická, približne 40 eur a je udeľovaná raz ročne na základe účasti jednotlivých členov na zasadnutiach komisií. Zasadnutia komisií predchádzajú zasadnutiam mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Na najbližšom zastupiteľstve 11. decembra plánujú zástupcovia Spoločne pre Piešťany predniesť návrh na premenovanie Komisie pre rozvoj mesta na Komisiu pre výstavbu a dopravu, tak aby sa zosúladil názov s tým, čo komisia reálne rieši. Ďalšou zmenou, ktorú chcú zrealizovať, je vznik Komisie pre stratégiu, riadenie a rozvoj mesta. Tá by mala dbať na to, aby sa ciele stanovené v strategických dokumentoch podarilo implementovať aj do reality, a aby sa preniesli reálne do rozpočtu mesta, s následnou kontrolou plnenia odporúčaní a uznesení MsZ. Aktuálny štatút komisií nájdete tu.

Ak budú návrhy Spoločne pre Piešťany akceptované, po novom by mali fungovať  komisie:

1. Legislatívno – právna komisia
2. Finančná a podnikateľská komisia
3. Komisia pre rozvoj mesta premenovať pre výstavbu a dopravu
4. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
5. Komisia pre ochranu životného prostredia
6. Komisia školstva, športu a mládeže
7. Komisia kultúrna a názvoslovná
8. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
9. Komisia pre stratégiu, riadenie a rozvoj mesta

Komisia na ochranu verejného záujmu

Keď teda máte záujem pomôcť Piešťanom a pracovať v niektorej z komisií, pošlite svoj profesný životopis na adresu hudcovictom@gmail.com do piatku 28. novembra. Pravdepodobne v pondelok sa stretnú zástupcovia poslaneckých klubov, nezaradení poslanci a poslanci politických strán, pričom všetci prednesú svoje predstavy o tom, kto by mal byť členom komisií. Následne by sa mali dohodnúť na na siedmych menách výberom zo všetkých kandidátov pre danú komisiu.

Zdroj: TS/red  Ilustr. foto -mp-

Populárne články