Connect with us

Aktuality

Ak sa uvoľní miesto, dieťa vám do škôlky môžu prijať aj priebežne

Published

on

Reklama

Aktuálne od 5. do 9. marca sa v piešťanských materských školách koná zápis detí  do nasledujúceho školského roka 2012-2013. V septembri každoročne odchádza v Piešťanoch približne 200 škôlkárov do škôl a tieto miesta sa uvoľňujú pre ďalšie deti. Jenou z podmienok prijatia do materskej školy je dovŕšenie veku troch rokov. Keď však dieťa dovŕši tri roky v čase od januára do septembra nasledujúceho roka, nastáva pre rodičov problém.

Mamička je s dieťaťom na rodičovskej dovolenke. Jej syn Filip sa narodil vo februári, čiže už dovŕšil tri roky a žena potrebuje nastúpiť do zamestnania. Čo však s dieťaťom? Na zápise do materskej školy síce vlani boli, ale keďže Filip v septembri minulého roka nedovŕšil potrebný vek, do škôlky ho nezobrali. Viacerí rodičia sa pýtajú čo robiť? Pokiaľ majú starých rodičov, ktorí sa o dieťa môžu a dokážu postarať, tak tých pár mesiacov do septembra vydržia, ale čo v prípade keď nemajú nikoho kto by sa o dieťa postaral? Čo na to hovoria pracovníci piešťanskej radnice, ktorá má materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti?

Reklama

[singlepic id=26528 w=320 h=240 float=left]“Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok v rámci určeného zápisu. Počas neho sa Mesto Piešťany snaží každú triedu jednotlivých materských škôl kapacitne naplniť  na maximálne počty detí v zmysle platnej legislatívy už od prvého septembrového dňa a tak maximálne uspokojiť požiadavky svojich občanov. MŠ je určená pre deti od troch rokov veku. Podobne ako základná škola prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré dovŕšili fyzický vek 6 rokov k 1. septembru a iba výnimočne deti mladšie, i MŠ, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu je určená deťom od troch rokov veku,“ vysvetľuje  vedúca referátu školstva MsÚ Jolana Podobová. Pre rodičov v podobnej situácii ako mama malého Filipa upresňuje, že ak sa uvoľní miesto, deti je možné prijímať aj počas školského roka: „Pri prijímaní detí počas školského roka riaditeľka materskej školy na vzniknuté voľné kapacitné miesto prednostne prijme dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  má odloženú povinnú školskú dochádzku alebo dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku, bolo riadne prihlásené v termíne podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok a spĺňa určené podmienky prijímania detí do materskej školy, nebolo však v čase stanoveného termínu zápisu prijaté z dôvodu nedostatku voľných kapacitných miest.“  Podľa vyjadrenia J. Podobovej referát školstva MsÚ eviduje voľné miesta v materských školách a ak niektorá materská škola umiestnila všetky deti, ktoré boli do MŠ zapísané a ešte jej zostali voľné kapacity, umiestňujú tam po dohode s riaditeľkou materskej školy aj deti, ktoré boli zapísané na inej MŠ. “ Ak matka už potrebuje nastúpiť po materskej alebo rodičovskej  dovolenke do práce , osloví nás a súhlasí s umiestnením dieťaťa aj do inej MŠ, kde máme voľnú kapacitu, samozrejme dieťa umiestnime. Všetky deti, ktoré priebežne prijímajú v materských školách nám riaditeľky musia nahlasovať a my si to sledujeme v rámci nášho zoznamu prijatých a neprijatých detí,“ vysvetlila J. Podobová.

Mesto Piešťany minulý rok otvorilo elokovanú triedy Materskej školy 8. mája 2 a zaradilo do MŠ všetky deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku do decembra príslušného kalendárneho roka. Podľa slov vedúcej referátu školstva bolo od začiatku roku 2012 v piešťanských materských školách umiestnených na miesta, ktoré sa priebežne uvoľnili, ďalších 7 detí, ktoré priebežne v januári a februári dovŕšili 3. rok veku.

Reklama

Materské školy sú financované cez podielové dane obcí, takže finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na celý kalendárny rok dostáva zriaďovateľ, čiže Mesto Piešťany, iba na tie deti, ktoré sú štatisticky vykázané do 15. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Na deti zaradené do MŠ po tomto termíne finančné prostriedky celý kalendárny rok neprichádzajú. „Vytvoriť samostatnú triedu od januára do júna iba pre deti, ktoré v tomto čase priebežne dovršujú 3. rok veku, by bolo veľmi finančne náročné. Prevádzka takejto triedy by bola bez akéhokoľvek finančného príspevku štátu,“ konštatovala J. Podobová.

Na otázku či má mestský úrad nejaké odporúčanie na neštátne zariadenie pre rodičov, ktorých deti sa z kapacitných dôvodov do škôlky nedostali J. Podobová odpovedala: „Na referáte školstva neevidujeme žiadnu inštitúciu, ktorá by zabezpečovala predškolskú výchovu a bola oficiálne Ministerstvom školstva vedená v sieti škôl a školských zariadení. Máme iba sporadické informácie o zariadeniach, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu deťom predškolského veku. Nakoľko však nepatria do kategórie škôl a školských zariadení, k ich prevádzke a činnosti sa nevyjadrujeme.“

Autor: mt

Populárne články