Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: voľba poštou zo zahraničia

Published

on

Reklama

Už o dva mesiace nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Pravidlá pre ľudí, ktorí nebudú 10. marca na Slovensku sa od tých minulých nezmenili.

[singlepic id=7525 w=320 h=240 float=left]Občania s trvalým pobytom v Piešťanoch môžu do 20. januára osobne alebo písomne požiadať o voľbu poštou zo zahraničia. „Do tohto termínu nám musí byť doručená žiadosť a my následne odošleme hlasovacie lístky na adresu v zahraničí, ktorú volič v žiadosti uvedie. Po úprave nám hlasovacie lístky pošle späť a my ich odovzdáme priamo volebnej komisii,“ popísala proces voľby poštou zo zahraničia Gabriela Stanková z mestského úradu. Upravené hlasovacie lístky musia byť na adresu mestského úradu doručené najneskôr v deň volieb, teda 10. marca.

Reklama

Všetci občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí musia požiadať o zapísanie do osobitných volebných zoznamov na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012.

Text: Martin Palkovič

Reklama

Populárne články