Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: úľavu od poplatku za odpad

Published

on

Reklama

Oslobodenie alebo úľavu od poplatku za komunálny odpad majú rôzne skupiny obyvateľov. Musia si však uplatniť do 31. januára svoje nároky na referáte daní a poplatkov metského úradu.

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=left]Podľa platného VZN musí radnica odpustiť poplatok za odpad občanom, ktorý doložia, že sa najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiavajú v zahraničí alebo ak má občan trvalý pobyt v Piešťanoch, ale nevlastní tu nehnuteľnosť a celoročne sa zdržiava mimo Piešťan.

Reklama

Na oslobodenie od poplatku treba do 31. januára predložiť potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad pre prihlasovanie obyvateľstva) alebo potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí o trvaní pracovného pomeru. Študenti musia predložiť potvrdenie o štúdiu v zahraničí. Občan, ktorý má v Piešťanoch trvalý pobyt, ale zdržiava sa inde na Slovensku, predloží potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v danej obci alebo meste.

Študenti, ktorí študujú na Slovensku, ale majú prechodný pobyt mimo Piešťan zaplatia iba polovicu výšky ročného poplatku, ak predložia potvrdenie o ubytovaní alebo zaplatení poplatku za komunálny odpad v inom meste.

Reklama

Sadzba za komunálny odpad je v Piešťanoch po novom 0,07 € na osobu a deň. Poplatok je splatný naraz alebo v štyroch splátkach do 30. 4., 30. 6., 31. 8. a 31. 10. 2012.

Kontakt: Referát daní a poplatkov MsÚ, tel.: 033/77 65 487, 77 65 307 e-mail: daniela.barabasova@piestany.sk

Text: M. Palkovič

Populárne články