Connect with us

Športové kluby Piešťan

Prvý futbalový klub Junior Piešťany

Published

on

Reklama

PFK Junior PN kohuti-1

Prvý futbalový klub Junior Piešťany je autonómnou akadémiou futbalového klubu PFK Piešťany s vlastnou organizačnou štruktúrou. Svoju činnosť začal v roku 2016 na základe spolupráce a úzkej kooperácie mládežníckych trénerov PFK Piešťany, rodičov a ďalších odborníkov z futbalového prostredia. Akadémia PFK Junior sa venuje deťom vo veku 6 – 11 rokov pri maximálnom rozvíjaní ich futbalového talentu, všeobecných pohybových schopností a morálno-vôľových vlastností.

Reklama

Cieľom akadémie PFK Junior Piešťany je systematické budovanie a stabilizovanie mládežníckych družstiev v spomínaných kategóriách a čo najlepšia príprava detí na prechod do ďalších vekových a výkonnostných kategórií.V PFK Junior Piešťany sa snažia viesť deti k osvojeniu si zdravého životného štýlu k láske k športu, k futbalu.

Tieto schopnosti a hodnoty vštepujú deťom kvalitní a ľudskí tréneri, ktorí vedú tréningový a výchovno-vzdelávací proces. Družstvá sa u nás zapájajú do turnajov, zápasov, dlhodobých súťaží, minisústredení, ako aj rôznych edukačných aktivít vedúcich k osvojeniu si zdravého životného štýlu u detí.

Reklama

Mgr. Jozef Glos – manažér PFK Junior
jozef.glos@gmail.com
Tel: 0907 620 850
Mgr. Andrej Krištof – tréner U10 a U11
andrej.kristof@hotmail.sk
Tel: 0915 999 355
Mgr. Ján Stachura – tréner U8 a U9
jan.stachura90@gmail.com
Tel: 0949 629 267
Martin Krajčovič – tréner U7
foxo.krajcovic@gmail.com
Tel: 0911 312 598
Cyril Stachura – konzultant a tréner (individuálne tréningy)
stachurac@centrum.sk
Tel: 0903 398 409

Adresa: Kuzmányho 1135/15, Piešťany
IČO:42296943
DIČ: 2024106942
Bankové spojenie: SK6011110000001356638026
Telefón: +421 907 620 850
Email: piestany.pripravka@gmail.com

http://junior.pfkpiestany.com/

 

Populárne články