Connect with us

Samospráva

Zoznam kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva

Published

on

Reklama

Miestna volebná komisia dnes 8. októbra 2010 rozhodla o registrácii kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, ktoré sa uskutočnia 27.novembra 2010.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Reklama

pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva

v Piešťanoch

Reklama

27.novembra 2010

Mestská volebná komisia v Piešťanoch podľa §18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

Volebný obvod č.1

1. Elena Bieliková, Mgr., 50 r., stredoškolská pedagogička, Winterova 12, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokra-tické hnutie a MOST-HÍD

2. Jarmila Honzová, 43 r., ekonóm, Mudroňova 4823/70, Piešťany Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

3. Jozef Jambor, Ing., 71 r., vodohospodár, Letná 18, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

4. Janka Jezerská, 50 r., manažérka, Lipová 64/5, Piešťany, nezávislý kandidát

5. Helena Kiššová, JUDr., 61 r., právnička, Sv. Cyrila a Metoda 870/22, Piešťany, nezávislý kandidát

6. Andrej Klapica, Doct., 33 r., riaditeľ, Hoštáky 31, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

7. Jozef Malík, PhDr., 27 r., vedúci tímu zákazníckeho servisu, Kláštorská 484/18, nezávislý kandidát

8. Tatiana Matejovičová, Ing., 52 r., manažér štátnej správy, Vážska 20, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

9. Michael Pfeiffer, 32 r., vedúci výroby, Kláštorská 44, Piešťany, Sloboda a Solidarita

10. Ján Ranostaj, MUDr., 60 r., Považská 21, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

11. Andrej Sarvaš, 22. r., študent, Rastislavova 2103/40, Piešťany, nezávislý kandidát

12. Pavol Steinecker, Bc., 60 r.,pracovník MsP, Pod Párovcami 1336/14, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

13. Milan Strečanský, Ing., 48 r., podnikateľ, Žilinská 6, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

14. Jozef Špitálsky, 48 r., SZČO, Bottova 981/16, Piešťany, Sloboda a Solidarita

15. Miloš Tamajka, MBA, 34 r., riaditeľ ÚPSVaR, Vodárenská 4610/106, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

16. Pavol Tapušík, 54 r., podnikateľ, Vodárenská 74, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

17. Júlia Virágová, Ing., 29 r. ekonómka, A. Hlinku 18/34, Piešťany, nezávislý kandidát

18. Eva Wernerová, Ing., 50 r., krajinný architekt, Vodárenská 4607/96, Piešťany, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 2

1. Mária Beňová, 59 r., riaditeľka spoločnosti, Bernolákova 9, Piešťany, Smer-sociálna demokracia

2. Jozef Beňačka, MUDr.,PhD., 55 r., lekár, Bratislavská 2835/63,Piešťany, nezávislý kandidát

3. Juraj Brna, Ing., 54 r., zememerač, Potočná 1519/3, Piešťany, nezávislý kandidát

4. Tibor Bugár, Ing., 54 r., podnikateľ, M. Bela 52, Piešťany, Sloboda a Solidarita

5. Ján Dulla, Ing., 62 r., ekonóm, Nám. SNP 7, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

6. Irena Gábrišová, Mgr., 49 r., učiteľka, Hlboká 52, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOSTt-HÍD

7. Milan Gajdoš, MUDr.,MPH, 45 r., lekár, Nálepkova 28, Piešťany Smer-sociálna demokracia

8. Marián Gula, Ing., 60 r., riaditeľ sekcie, Bernolákova 12, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

9. Dušan Herman, Ing., 49 r., ekonóm, Žilinská 22/1, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

10. Jozef Kapša, 56 r., SZČO, Winterova 1754/14A, Piešťany, Smer-sociálna demokracia

11. Richard Kopún, Ing., 35 r., vedúci chránenej dielne, Kukorelliho 7179/12, Piešťany, nezávislý kandidát

12. Eva Kováčová, Ing., 40 r., managerka, , Hospodárska 2657/14, Piešťany, Strana zelených Slovenska

13. Milan Máček, Ing., 56 r., zástupca riaditeľa, Kukučínova 22, Piešťany, Smer-sociálna demokracia

14. Timotej Miština, Ing.,CSc., 66 r., zástupca primátora, Teplická 27/104, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

15. Peter Ottinger, MUDr., 58 r., lekár, Matúškova 2156/3, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

16. Robert Špendel, 42 r., manager, Hospodárska 2652/23, Piešťany, nezávislý kandidát

17. Alena Štefková, MUDr., 51 r., lekárka, Andreja Hlinku 58/81, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

18. Marcel Urban, 28 r., živnostník, Partizánska 70, Piešťany, Ľudová strana Naše Slovensko

19. Marián Urbánek, MUDr., 50 r., lekár, Palárikova 1535/10, Piešťany, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 3

1. Remo Cicutto, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Krajinská 2961/50, Piešťany, nezávislý kandidát

2. Martin Cifra, Bc., 40 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Bratislavská 2859/119, Piešťany nezávislý kandidát

3. Martin Čimo, Ing., 61 r. SZČO, Studená 3080/3, Piešťany, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

4. Juraj Dvorský, 49 r., podnikateľ, , Helsinská 9, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

5. Marián Dubovský, PhDr.,Mgr., 61 r., Riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry, Nálepkova 1832/18, Piešťany, nezávislý kandidát

6. Peter Gerhát, Mgr. 55 r., právnik, Školská 18, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

7. Michal Hynek, Bc., 22 r., politológ, Krížna 3552/1, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

8. Jozef Chudý, Ing., 60 r., podnikateľ, Gaštanová 16, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

9. Lucia Kalabová, JUDr.,27 r., adv. koncipientka, Skalná 37, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

10. Eva Kolláriková, JUDr.,Ing.,PhD., 53 r., konateľ, Komenského 5049/63, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

11. Gabriela Kubičková, MgA., 30 r., podnikateľka, A. Dubčeka 3540/5, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

12. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 54 r., advokátka, Brezová 7, Piešťany, Slovenská národná strana

13. Peter Michalec, Ing., 28 r., súkromný podnikateľ, Vážska 3564/15, Piešťany, Sloboda a Solidarita

14. Marek Monček, Ing., 37 r., živnostník, Hlboká 34, Piešťany, Sloboda a Solidarita

15. Zuzana Nedelková, MUDr., 46 r., SZČO, Dlhá 3154/37, Piešťany, nezávislý kandidát

16. Martina Petrášová, Mgr., 26 r., Javorinská 2457/4, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

17. Mária Plšková, Mgr., 58 r., pedagóg, Vážska 23, Piešťany, Sloboda a Solidarita

18. Marian Ručkay, Ing., 61 r., konateľ, A. Trajana 4830/3, Piešťany nezávislý kandidát

19. Anna Šabová, 45 r., recepčná, Vážska 27, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

20. Jozef Tomaga, 36 r., technický manažér, , Panenská 10, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

21. Martin Valo, 46 r., vedúci galérie Fontána Piešťany, Robotnícka 3226/43, Piešťany, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 4

1. Iveta Babičová,Ing.,53 r.,stredoškolská pedagogička, Adama Trajana 10, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

2. Jana Bartošová, Ing. arch., 48 r., architektka, Mateja Bela 42, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

3. Martin Beluský, Bc., 23 r., E.F.Scherera 20,Piešťany, Ľudová strana Naše Slovensko

4. Dávid Beňo, Ing. 35 r., podnikateľ, Bernolákova 1484/9,Piešťany, SMER-sociálna demokracia

5. Mária Gašparíková, Mgr., 53 r., právnička, Mateja Bela 22, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOSTt-HÍD

6. Eliška Gocká, Ing., 52 r., manažérka strediska, E.F.Scherera 4801/18, Piešťany, nezávislý kandidát

7. Jozef Končier, Ing., 51 r., geodet, Pod Párovcami 69, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

8. Monika Kováčová, 49 r., referentka marketingu, , A. Trajan 4753/20, Piešťany, nezávislý kandidát

9. Jozef Kubík, 44 r., SZČO, A. Trajan 5, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

10. Marek Labuda, 20 r., študent, Adama Trajana 4753/20, Piešťany, Sloboda a Solidarita

11. Anna Mansfeldová, 58 r., kvetinárka-aranžérka, Mateja Bela 4665/5, Piešťany, Strana zelených Slovenska

12. Alexander Moravčík, Bc., 23 r., študent, Adama Trajana 4830/15, Piešťany, nezávislý kandidát

13. Igor Nicák, RNDr., 47 r.., štátny zamestnanec, E.F.Scherera 14, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

14. Radovan Pagáč, Mgr., 28 r., riaditeľ Slovenského skautingu, Bratislavská 7188/169, Piešťany, Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie a MOST-HÍD

15. Milan Piešťanský, Ing., 51 r., vedúci výroby, , E.F.Scherera 4803/10, Piešťany, Strana demokratickej ľavice

16. Bibiána Pfeiffer, 31 r., súkromná podnikateľka, Kláštorská 44, Piešťany, Sloboda a Solidarita

17. Dušan Svetlík, Bc., 43 r., geodet-štátny zamestnanec, M. Bela 4751/36, Piešťany, nezávislý kandidát

18. Norbert Škorvaga, 35 r., zákaznícka podpora, E.F.Scherera 13, Piešťany, Sloboda a Solidarita

19. Ján Šmída, RNDr., 52 r., stredoškolský učiteľ, E.F.Scherera č.4796/1, Piešťany, nezávislý kandidát

20. Ján Štefka, 57 r., manažér, N. Teslu 4, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

21. Andrej Valentovič, Bc., 34 r., súkr. podnikateľ, Komenského 4530/6, Piešťany, SMER-sociálna demokracia

Populárne články