Connect with us

Samospráva

Výtlk opravený žehličkou sa zdá poškodený, dodávateľ trvá na kvalite

Published

on

Reklama

Prezentácia opravy ciest pomocou infračerveného žiariča mala poslancom pomôcť pri rozhodovaní, či radnica do tejto technológie investuje. V očiach verejnosti jej ubral body stav záplaty pár dní po oprave. Upozornila naň televízia Karpaty. Zástupca firmy, ktorá prezentáciu robila, na kvalite tejto technológie trvá.

[singlepic id=42629 w=520 h=340 float=center]

Reklama

 

Rozhodnutie o tom, či Služby mesta Piešťany (SMP) budú namiesto uzatvárania zmlúv s dodávateľmi opravovať cesty pomocou vlastného infražiariča je na mestskom zastupiteľstve. Aby mali poslanci dostatok informácií, zorganizoval riaditeľ SMP Ernest Jančina prezentáciu tejto technológie. Firma z Břeclavy pomocou nej opravila časť povrchu rozbitej vozovky na Vážskej ulici. Po niekoľkých dňoch sa môže zdať záplata výtlkov nekvalitná.

Reklama

„Dohodli sme sa, že ukážeme technológiu na troch-štyroch dierach. To sme urobili a dostriekali sme ich do štvorca. Jeden z okrajov postreku siaha až k sieťovému rozpadu a emulzia utesňuje jeho trhliny, tie však nie sú opravené, ale iba zastriekané,“ vysvetlil Erik Kukla, zástupca spoločnosti Rekma-Trading s. r. o. Břeclav. Dodal, že povrch vozovky sa pri opravách výtlkov nahrieva aj s presahom. „Rovnako ho potom po dosype a zavalcovaní s presahom aj konzervujeme emulziou.“

[singlepic id=42995 w=520 h=340 float=center]

 

Jeden z okrajov postreku siaha až k sieťovému rozpadu – poškodeniu, pri ktorom vznikajú v asfalte staré trhliny. Tie však neboli opravované, ale iba z časti zastriekané konzervačnou emulziou. Práve preto sa podľa E. Kuklu v tomto mieste môže zdať oprava nekvalitná.

„Príde mi nerozumné zaoberať sa týmto okrajom a nevšímať si ako vyzerá miesto, kde bola predtým diera. Garantujem, že oprava dier nezlyhá ani po rokoch. Ak by sme chceli, aby to vyzeralo ideálne, museli by sme nahriať a zrecyklovať oveľa väčšiu plochu pretože na tomto mieste sú všade sieťové rozpady,“ vysvetľujel Erik Kukla.

„Podstata metódy spočíva v rozohriatí, rozrušení pôvodného materiálu vozovky. Najdôležitejším faktorom je, že pri nahrievaní tohto materiálu infražiaričom čiastočne stráca pôvodné asfaltové spojivo svoje prirodzené väzko-pružné vlastnosti,“ napísal Pavol Kajánek z Výskumného ústavu dopravného Žiliny. O radu ho požiadala Monika Kováčová zo SMP a celú odpoveď poskytla našej redakcii.

[singlepic id=42996 w=520 h=340 float=center]

 

„Pokiaľ sa technológia aplikuje nesprávne (len sa zohreje povrch, rozruší sa kryt vozovky, doplní sa zvyšná asfaltová alebo recyklovaná zmes – môže sa použiť aj tzv. bagela a následne sa zhutní), tak strata väzko-pružných vlastností asfaltu sa spravidla prejaví v nasledujúcom zimnom období roztrhnutím opravy a zatečením vody do konštrukcie vozovky. Samozrejme sa takáto oprava hneď znehodnotí a na druhý rok je ju možné opätovne riešiť,“ pokračuje Pavol Kajánek.

Najväčšie výhody tejto technológie sú podľa neho využívanie pôvodného materiálu vozovky a fakt, že nevznikajú špáry na spojoch starej a novej vrstvy, čím sa predlžuje životnosť opravy. Recyklácia pôvodného materiálu zaručuje menšie náklady. Okrem toho cestu netreba frézovať, čas opravy trvá kratšie.

Argumentom proti využívaniu infražiariča v našich podmienkach je tvrdenie, že v Piešťanoch je najmenej 80 % ciest z liateho asfaltu a infražiarič kvalitne opraví iba výtlky na dobrom podlaží. „Na liatom asfalte je používanie infražiariča zložitejšie, ale kvalita je oveľa lepšia ako pri iných technológiách,“ myslí si Erik Kukla.

Text: Martin Palkovič

O vyjadrenie k technológii opravy výtlkov pomocou infračerveného žiariča sme požiadali aj Moniku Kováčovú zo Služieb mesta Piešťany, ktorá má na starosti piešťanské cesty. Jej odpoveď uverejňujeme v plnom znení:

Cestná vozovka je okrem veku, dopravného zaťaženia poškodzovaná aj klimatickým vplyvom. Deštrukcia živičných krytov je otázkou času, preto pravidelná údržba resp. oprava je najlepšou kombináciou na zachovanie prevádzkovej spôsobilosti vozovky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky .

Vyplývajúc zo stávajúceho stavu našich miestnych komunikácií a druhu povrchu ciest na 80% z liateho asfaltu nám oprava výtlkov zabezpečuje lepšiu životnosť opráv, táto forma vysprávky spočíva v zarezaní postihnutého miesta, vyčistenia, spojovacieho postreku a vyplnenia asfaltovou zmesou.

Žiadna emulzia nedokáže nahradiť vlastnosti nového asfaltového spojiva, jedná sa o dočasné vysprávky výtlkov.

Odborníci v cestnej doprave doporučujú frézovanie poškodených asfaltových povrchov vtedy ak je stabilné podložie komunikácie, táto technológia opráv zabezpečí dlhotrvajúcu zjazdnosť a dobrú prevádzkovú spôsobilosť komunikácií.

Na operatívne opravy výtlkov sa používajú jednoduché technológie, využívajú sa v jesenných, zimných mesiacoch , ktoré zaručujú kvalitné prilnutie k podkladu a spojenie novej obrusnej vrstvy s ložnou a priľahlou nepoškodenou obrusnou vrstvou. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave poškodeného miesta.

Teplota vyrobenej zmesi liateho asfaltu je v rozmedzí 200⁰C až 240⁰, ktorá sa rozprestiera na upravený podklad .

Technológia infračerveného ohrevu a recyklácie za horúca zahreje porušený povrch na teplotu zhruba 180⁰C, nahriaty povrch sa mechanicky rozpojí pomocou náradia vo vnútri nahriatej časti a pridá sa nový materiál zhruba s 1 cm výškovým presahom.

Pri opravách výtlkov klasickým spôsobom sa na 1 m2, 5 cm hrúbky použije 130 kg zmesi.

Pri oprave žehličkou na ul. Vážska bola opravovaná plocha 1, 46m2 a dokladalo sa 40 kg novej zmesi .

Z dôvodu optimálnej údržby je dôležité pri opravách na našich komunikáciách a chodníkoch pristupovať individuálne s prihliadnutím na druh krytu vozovky a chodníkov.

[nggallery id=2299]

Populárne články