Connect with us

Komunálne voľby 2010

Treba krúžkovať, krížiky neplatia

Published

on

Reklama

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia už zajtra v sobotu 27. novembra 2010. Volebné miestnosti sa otvárajú o 7:00 h a na rozdiel od parlamentných sa zatvárajú o dve hodiny skôr, teda o 20:00 h. Právo voliť v komunálnych voľbách majú obyvatelia SR, ktorí majú v Piešťanoch trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a taktiež aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v Piešťanoch a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.

[singlepic id=7525 w=320 h=240 float=left]Pred hlasovaním musí volič preukázať svoju totožnosť. V prípade slovenského občana občianskym preukazom, v prípade cudzinca s trvalým pobytom na území daného mesta povolením na trvalý pobyt. Volič dostáva dava hlasovanie lístky, jeden na voľbu primátora, druhý na voľbu poslancov MsZ. Pri voľbe poslancov sa hlasuje zakrúžkovaním poradových čísel kandidátov, ktorých si volič vyberie. Zakrúžkovať je možné najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Pre Piešťany to znamená, že vo volebných obvodoch 1, 3 a 4 je možné zakrúžkovať maximálne 6 kandidátov a vo volebnom číslo 2 maximálne 7 kandidátov. Pri hlasovaní za primátora volič krúžkuje iba jedného kandidáta,ktorému chce odovzdať svoj hlas.

Reklama

Ak na hlasovacích lístkoch volič zakrúžkuje viacerých kandidátov, ako je prípustné, hlasovací lístok je neplatný! Neplatný je aj vtedy, ak do lístka niečo vpíše, alebo miesto zakrúžkovania použije krížik, alebo iný znak.

Pokiaľ sa volič z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, okrsková komisia na jeho požiadanie vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Reklama

Zoznam volebných odvodov v meste Piešťany:

Volebný obvod č. 1

č.okrsku –  sídlo okrsku a ulice patriace do okrsku

1

Volebná miestnosť : Špeciálna základná škola, Žilinská cesta 679/51

Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta okrem or. č. 1, Nový dvor

2

Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30

A. Hlinku súp. č. 38 – 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút

5

Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30

Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela

6

Volebná miestnosť: Základná škola, Holubyho 1053/15

A. Hlinku, súp. č. 61 – 63, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Povážska, Sasinkova, Úzka

7

Volebná miestnosť: Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34

Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 – 64 a or. č. nepár. 1 – 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č. pár. od 98 a or. č. nepár. od 75,

11

Volebná miestnosť: Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44

Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká

12

Volebná miestnosť: Gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 1397/127

A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66 a or. č. nepár. od 99, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štefánikova or. č. pár. 2 – 96 a or. č. nepár. 1 – 73, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša

Volebný obvod 2

3

Volebná miestnosť: Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28

A. Hlinku súp. č. 37, 50 – 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866

4

Volebná miestnosť: Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22

A. Hlinku súp. č. 15 – 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova, Staničná

8

Volebná miestnosť: Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9

Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova , Šafárikova, Štúrova

9

Volebná miestnosť: Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2

Ulica Eugeňa Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Werhnera, Nálepkova, Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa

10

Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Teplická 2297/50

Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 – 120 a or. č. nepár. 1 – 121

13

Volebná miestnosť: Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144

Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a  155 -173, Hurbanova, Partizánska, Teplická or. č. pár. od 122, nepár. od 123, Žilinská cesta or. č. 1

14

Volebná miestnosť: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9

Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č.  pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1- 115

15

Volebná miestnosť: Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35

Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábrežie Kolomana Fodora, Rastislavova, Vajanského, Urbánkova, Záhradná

Volebný obvod 3

16

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19

Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska

17

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19

Komenského, Robotnícka, Skalná

18

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27

A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná

19

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27

J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska

20

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19

Gaštanová, Javorová

21

Volebná miestnosť: Mestská knižnica, Školská 4761/19

8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská

22

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19

Bratislavská or. č. pár. od 104  a or. č. nepár. 111 – 153, Brezová

Volebný obvod 4

23

Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

E. F. Scherera

24

Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

Adama Trajana or. č. pár. 14 – 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 – 54, nepár. 23 – 35

25

Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č.  nepár. 3 – 37

26

Volebná miestnosť: Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28

Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70 a or. č.  nepár. od 115

27

Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

Mateja Bela or. č. pár. 2 – 30 a or. č. nepár. 1 – 21

28

Volebná miestnosť: Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26

Dudvážska, Družby

Populárne články