Úvod Komunálne voľby 2010 Ing. Tibor Bugár

Ing. Tibor Bugár

REKLAMA

Ing. Tibor Bugár, 54 rokov

podnikateľ , Sloboda a Solidarita

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

volebný obvod 2, kandidát číslo 4

[singlepic id=7053 w=320 h=240 float=right]Mojim hlavným cieľom je, aby sa Piešťany stali transparentným mestom, so samosprávou otvorenou pre občanov, aby Piešťanci ozaj pocítili, že mesto je tu pre svojich občanov a nie naopak Autocad 2014 free download. Nakoľko mám vzdelanie ekonomického charakteru, vo svojom účinkovaní v MsZ chcem aktívne dozerať na správne a účelné hospodárenie mesta, upozorňovať na nekalé praktiky a prispievať k zníženiu korupcie a rodinkárstva v samospráve font creator.

Budem dohliadať na to, aby všetky kroky pri narábaní s mestským majetkom boli transparentné, informácie o nich zverejnené a všetkým občanom verejne dostupné Lithingin. Podporím iba takú výstavbu a investície, ktoré nebudú na úkor životného prostredia a pokojného života obyvateľov mesta. Budem v pravidelnom kontakte s občanmi, či už osobne v kancelárii, alebo prostredníctvom médií, s cieľom riešiť ich konkrétne potreby Yokai Watch game. Zabezpečím rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov a elektronickú evidenciu všetkých žiadostí občanov, s cieľom zamedziť korupcii pri ich vybavovaní 길소뜸 다운로드.

Som pripravený podporiť všetky myšlienky, ktoré : zlepšia úroveň zelene v celom meste, zlepšia kvalitu a údržbu mestských komunikácií a chodníkov, zvýšia kapacity parkovacích miest v meste a ktoré prispejú k lepšiemu vzhľadu mesta, ako aj rozvoju cestovného ruchu 윈도우 10 부트캠프 드라이버 다운로드.

Ako bývalý aktívny športovec sa zasadím o to, aby sa Piešťany stali opäť atraktívne pre športovcov, či už profesionálnych, alebo rekreačných Shindoriko Printer Driver. Aktívne podporím projekt výstavby tak potrebnej Mestskej všešportovej haly, ktorá by slúžila všestrannému športovému vyžitiu občanov a návštevníkov mesta League of Legends pbe.

Zasadím sa o to, aby sa mesto dôstojne postaralo a čo možno najviac uľahčilo život aj seniorom a nevládnym občanom, či už zľavou z poplatku za odvoz smetí, zabezpečením čistenia chodníkov v zimnom období, vybudovaním Domu seniorov a Hospicu v Piešťanoch Goodnote Gullible Download.

Mojou snahou bude, aby mesto kde žijeme bolo pekné, čisté a bezpečné a aby sa mu prinavrátilo postavenie, ktoré mu historicky patrí WinIng Eleven 2018 Download.

REKLAMA