Connect with us

Rozhovory

Novokňaz: Je dobré poznať rôznorodosť

Published

on

Reklama

Z Piešťan nedávno odišiel obľúbený kaplán Róbert Vacula, a takmer okamžite po svojom vysvätení bol biskupom „odvelený“ do Skalice aj Lukáš Uváčik, novokňaz pochádzajúci z Piešťan. V krátkom rozhovore nám vysvetli aj to, prečo mladí kňazi tak často striedajú miesto svojho pôsobenia.

Ste po dlhšom čase prvým kňazom z Piešťan? Poznáte aj iných, kde pôsobia?

Reklama

[singlepic id=16222 w=320 h=240 float=left]No, myslím, že to nie je až taký dlhý čas, čo Piešťany majú novokňaza. Pred niekoľkými rokmi bol vysvätený a vo farskom kostole sv. Štefana slávil primičnú sv. omšu novokňaz Andrej Streicher. Je pravdou, že z Piešťan pochádza viacero kňazov, ktorí aktívne pôsobia v pastoračnej službe. Nemôžem sa pochváliť tým, že by som ich všetkých poznal osobne, ale niektoré naše vzájomné kontakty jestvujú.

Kde bude Vaše prvé pôsobisko?

Reklama

Mojím prvým pôsobiskom sa podľa rozhodnutia pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského stala Skalica. Je to úplne úžasné a krásne mestečko, ktoré práve v tomto čase začínam spoznávať. O prvom pôsobisku, teda o prvej „kaplánke“ sa medzi kňazmi hovorí veľmi pekne a tak trochu aj s úsmevom, že je to ako s prvou láskou: trvá krátko a nikdy sa na ňu nezabúda. Tak uvidíme, ako to dopadne so Skalicou.

Prečo mladí kňazi tak často menia miesta svojho pôsobenia? Kto o tom rozhoduje? Majú veriaci nejaké možnosti ovplyvňovať tieto rozhodnutia?

Pre mladého kňaza, ktorý je kaplánom, teda spolupracovníkom a pomocníkom miestneho pána farára, je dôležité, aby prešiel a spoznal viaceré miesta. Keď sa potom stane farárom a zakotví na určitom mieste na dlhší čas, bude mať bohatšie skúsenosti. Pretože platí, že každá farnosť, každé mestečko či dedinka sú v istom zmysle úplné iné. Je [singlepic id=16223 w=320 h=240 float=right]teda dobré poznať tú bohatú rôznorodosť. V konečnom dôsledku je teda dôvodom prekladania mladých kňazov dobro veriacich – aby v budúcnosti dostali ostrieľaného farára s bohatými skúsenosťami.

Rozhodovanie o prekladaní kňazov patrí do kompetencie diecézneho biskupa a veriaci ho v Katolíckej cirkvi nemajú možnosť ovplyvňovať.

Čo pre Vás znamená stať sa kňazom? Dá sa to k niečomu prirovnať? Kedy ste sa rozhodli byť kňazom, aké ste mali dôvody?

Byť kňazom pre mňa znamená celoživotné poslanie: byť blízko Kristovi a byť blízko ľuďom. Myslím si, že práve v tomto sa krásne odhaľuje to „kňazské prostredníctvo“; teda to, že kňaz je v strede medzi Bohom a ľuďmi. Je akýmsi spojovacím a prostredníckym prvkom: je úlohou kňaza prednášať Bohu modlitby a prosby ľudu a naopak – ľudu sprostredkúvať Božiu milosť a požehnanie. V tom je, myslím, povedané všetko.

Pre kňazstvo, na ktoré som tak trošičku hľadel s úctou a obdivom od detstva, som sa definitívne rozhodol počas štúdia na gymnáziu. Silným momentom a posunom v mojom osobnom prežívaní viery bolo potom prijatie sviatosti birmovania.

Aká je v súčasnosti na Slovensku situácia s mladými kňazmi, pociťuje cirkev ich nedostatok? Čo by ste poradili mladým, ktorí o tom rozmýšľajú, ako si majú byť istí, že je to pre nich správna cesta?

[singlepic id=16224 w=320 h=320 float=left]S mladými kňazmi je na Slovensku situácia dosť vážna, aj keď myslím, že, vďaka Bohu, ešte nie zúfala alebo úplne krízová. Východ Slovenska je na tom v porovnaní so západom o dosť lepšie.

Či je to správna cesta musia mladí zistiť predovšetkým vo svojom vnútri, vo svojom svedomí v dialógu a modlitbe s Ježišom. Stať sa Kristovým kňazom bez Krista totiž nejde. Nepochybne sú však povolaní mnohí. Otázkou je, či hlasu Božieho volania dajú aj priestor vo svojom živote.

Čo nasleduje po vysvätení a primičnej omši? Čo je to primičná omša?

Primičná svätá omša je prvá verejná svätá omša, ktorú novokňaz slávi vo svojom rodisku, teda v mieste, odkiaľ pochádza. Takáto primičná svätá omša sa tradične vyznačuje veľkou slávnostnosťou a aj úctou medzi veriacimi.

Po vysviacke a primičnej svätej omši je kňaz spravidla poslaný do nejakej farnosti, kde pôsobí a slúži ako kaplán, teda ako spolupracovník kňaza, ktorý je v tej farnosti ustanovený za farára.

Aké sú Vaše ďalšie plány? Chcete napríklad pokračovať v štúdiu alebo pracovať s určitými skupinami veriacich? Na čo sa chcete zamerať?

Tých možností a aj plánov by bolo veľa. Momentálne prežívam v Skalici veľmi intenzívnu fázu spoznávania, zoznamovania sa – s prostredím, s ľuďmi, s miestnymi zvyklosťami… Je toho dosť. Práve preto sa mi zdá rozumné a rozvážne najprv dobre spoznať prostredie a až potom sa pustiť do toho, čo sa ukáže ako najpotrebnejšie a najosožnejšie.

 

Populárne články