Connect with us

Reklama

Orientácia na prax v cestovnom ruchu, medzinárodné prostredie a dôraz na kúpeľníctvo

Published

on

Reklama

Práve vzdelanie v oblasti turizmu prepojené s praxou, prispôsobovanie sa medzinárodným trendom a dôraz na kúpeľníctvo je perspektívou pre našu krajinu. Zaznelo to na Dni otvorených dverí Fakulty cestovného ruchu Vysokej školy Goethe Uni Bratislava, ktorý sa uskutočnil 11. decembra v Piešťanoch.

[singlepic id=49668 w= h= float=center]

Reklama

„Ak sa pozrieme na to, ktorý turista má najviac peňazí, zistíme, že to nie je Američan, ale Nemec. Ten minie niekoľkonásobne viac, ako iní návštevníci,“ vysvetlil uchádzačom o štúdium Peter Slivka, z jedinej slovenskej vysokej školy, kde je súčasťou odboru cestovného ruchu aj kúpeľníctvo

„Keby sme si preštudovali stratégiu rozvoja cestovného ruchu, materiál Vlády SR, dočítali by sme sa, že jednou zo slabín cestovného ruchu je odborná príprava, a že dôraz sa v budúcnosti bude klásť na kúpeľníctvo,“ pokračoval Peter Slivka.

Reklama

V jednej z prednáškových miestností historickej budovy na pešej zóne, kde Fakulta cestovného ruchu sídli, sedeli gymnazisti a žiaci stredných odborných škôl (SOŠ obchodu a služieb v Piešťanoch a SOŠ v Rakoviciach – odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu). Prišli sa informovať o možnostiach štúdia.

„Mám záujem o externú formu, nakoľko by som hneď po maturite chcela v tejto oblasti aj pracovať a rozvíjať tak svoje skúsenosti,“ povedala jedna z nich. Práve štúdium na Fakulte cestovného ruchu Goethe Uni Bratislava je pre ňu zárukou, že okrem teoretických vedomostí získa aj znalosti priamo z praxe.

„Máme dôsledne vypracovaný plán spolupráce so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, hotelom Kempinski River Park Bratislava, ale aj s Asociáciou historických hotelov Slovenska a ďalšími stavovskými organizáciami,“ uviedla riaditeľka fakulty Daniela Gloss. Zúčastnených ubezpečila, že štúdium je úzko previazané s možnosťami uplatniť nadobudnuté vedomosti v praxi, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veľkým úspechom je prax študentov v asociácii historických hoteloch Rakúska s názvom Schlosshotels und Herrenhäusern, ktorá sústreďuje 55 rakúskych hotelov.

Prítomní žiaci ocenili aj reprezentatívne priestory fakulty, ktorá sídli priamo v srdci Piešťan na Winterovej ulici. Výhodou je podľa ich slov aj dôraz na postupné štúdium odborných predmetov v nemčine, pretože práve to ich dokáže adekvátne pripraviť na ich budúcu profesiu.

 (pr)

Populárne články