Connect with us

Reklama

Emerald – nízke náklady a maximálna daňová optimalizácia pri spracovaní účtovníctva

Published

on

Reklama

Vedenie účtovníctva, daňové priznania a mzdy – Ponúkame flexibilitu, nízke náklady a maximálnu daňovú optimalizáciu pri spracovaní jednoduchého a podvojného účtovníctva. Osobne alebo poštou nám doručíte účtovné doklady a my Vám osobne odovzdáme spracované účtovníctvo s analýzou jeho stavu. Ponúkame nielen dlhodobé vedenie účtovníctva, ale aj jednorazové spracovanie účtovníctva za rok 2014.

EMERALDBasic je vedenie účtovníctva na báze položkovej sadzby, alebo ako mesačný paušál a zahŕňa bežné služby v oblasti vedenia účtovníctva a spracovania miezd.

Reklama

EMERALD+ je komplexná účtovná starostlivosť vrátane právnych služieb ako sú založenie, zmeny a likvidácia spoločnosti na báze paušálnych mesačných platieb.

Jednorazovo poskytujeme spracovanie účtovníctva a vyhotovenie daňového priznania fyzických osôb typ A a typ B a právnických osôb za rok 2014 v cene od 33 €.

Reklama

wemeraldSúčasťou našich služieb v oblasti vedenia účtovníctva je poradenstvo ako v súlade s platnou daňovou legislatívou vykazovať optimálnu daňovú a odvodovú povinnosť primeranú výške obratu a celkovému podnikateľskému prostrediu. Daňová optimalizácia, alebo v širšom rozsahu daňové plánovanie, je súbor krokov ako dosiahnuť zisk a zároveň znižovať neproduktívne náklady. Informujte sa u nás o možnostiach daňovej optimalizácie fyzických osôb a optimalizácii daňového základu právnických osôb.

Bližšie informácie nájdete na http://www.emerald.sk/uctovnictvo-mzdy-a-personalistika.
Kontaktná osoba: Andrea Galová, mobil: 0915 061 415, email: agalo@emerald.sk.

-PR-

Populárne články