Connect with us

Novinky

Spojená škola v Rakoviciach ponúka do nájmu byt, zasadačku i spevnú plochu

Spojená škola v Rakoviciach ponúka do nájmu bytové priestory, učebne resp. zasadačku, i betónovú plochu s nebytovým priestorom vhodnú na skladovanie. Ponuky je možné posielať do 5. júna 2024.

Published

on

Reklama

 

1. Prenajímateľ Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice má zámer dať do nájmu bytové priestory – bytový priestor Rakovice č. 2 celková  rozloha 72,95 m2 – byt I. kategórie – v bytovom priestore sú dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, špajza. Vykurovanie je plynové. Všetky média majú samostatné merače sú fakturované osobitne.

Reklama

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená nasledovne:

obytné miestnosti 43,65 m2 cena 1,1219 € a vedľajšie miestnosti 34,30 m2 cena 0,5244 €.

Reklama

V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za základné zariadenie bytu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nájomnú zmluvu je možne uzavrieť od 01.07.2024.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Byt“ v lehote do 05.06. 2024 do 10.00 na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba Mgr. Kunicová Henrieta, č.t. 0337796108.

2. Prenajímateľ Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice má zámer prenechať do prenájmu kancelárske priestory s príslušenstvom. Učebne s. č. 25 – zasadačka celková  rozloha 99,92 m2. Zasadačka je umiestnená v priestoroch učební objektu U je vykurovaná, s elektrickým rozvodom a napojená na inžinierske siete. Príslušenstvo – chodby a WC o rozlohe 30 m2.

CENA: Minimálna cena za prenájom kancelárskych priestorov je stanovená vo výške 10,00- € za 1 m2 bez DPH vrátane pozemku.

V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Cena príslušenstva je stanovená minimálne 3,00 bez DPH za 1 m2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.07.2024 do 30.06.2025.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom kancelárskych priestorov“ v lehote do 05.06.2024 do 10.00 hod na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice. Bližšie informácie osobne alebo na tel. čísle 0902232918 Mgr. Kunicová Henrieta

3. Prenajímateľ Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice má zámer prenechať do nájmu spevnenú betónovú plochu a nebytový priestor vhodný na skladovanie v termíne od 01.07.2024 – celková  rozloha 200 m2 betónová plocha – nebytový priestor o výmere 40 m2.

CENA: Minimálna cena za prenájom betónovej plochy je stanovená vo výške 1,50,- € za 1 m2 bez DPH vrátane pozemku za rok. Minimálna cena za nebytový priestor na skladovanie je stanovená vo výške 8,50 € za 1 m2 bez DPH za rok zvýšená o mieru inflácie roku 2023 10,5 %. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Priestor nie je vykurovaný, bez prívodu vody.

Doba nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom plochy a skladu “ v lehote do 05.06.2024 do 10.00 hod. na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba. Mgr. Kunicová Henrieta , č.t 0337796108. Obhliadka priestorov je možná po dohode.

PR

Populárne články