Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Masarykova meštianska škola, v súčasnosti Gymnázium Pierra de Coubertina

Published

on

Reklama

Dnešné Gymnázium Pierra de Coubertina nieslo pôvodne názov Masarykova meštianska škola. V roku 1926 ju postavili podľa projektu Ladislava Skřivánka v architektonickom štýle klasicizujúcej neorenesancie. Budova bola prvou dokončenou stavbou na obvode nového centrálneho Námestia SNP. K autorovým výrazovým prostriedkom patrila i sgrafitová rustika, aplikovaná na všetkých fasádach. Budova dala námestiu merítko, ktoré predurčilo jeho súčasnú mestskú podobu. Výstavba námestia scelila zástavbu materskej poľnohospodárskej obce „staré“ Piešťany s dovtedy izolovanou zástavbou kúpeľnej osady Teplice do jedinej urbanistickej štruktúry.

IMG_0805_resize

Reklama

Architekt Ladislav Skřivánek vyštudoval Vysokú školu technickú vo Viedni, kde tiež navštevoval Akadémiu výtvarných umení a v Berlíne absolvoval seminár týkajúci sa stavby miest. V rokoch 1900-1902 pracoval ako asistent Českej štátnej priemyslovej školy v Plzni a neskôr odišiel do Prahy. V roku 1912 bol vymenovaný profesorom deskriptívnej geometrie na Umeleckopriemyslovej školy. Medzi študentami nebol príliš obľúbený, kvôli svojej nekompromisnej povahe a neschopnosti akceptovať nové smery. Okrem projektovania budov pracoval na zastavovacích a regulačných plánoch miest a predmestí napríklad vo Velkej Olomouci, Novej Pake, Domažliciach, Sušiciach či Prahe. Medzi budovy, ktoré projektoval patria napríklad Husovu školu v Krušoviciach, Všeobecný penzijný ústav v Prahe, Vila dr. Šrota v Olomouci, Matulova vila v Hlinsku, Masarykovu základnú školu v obci Klatovy, či filiálku Národnej banky československej v Banskej Bystrici.

IMG_0834_resize

Reklama

V hlavnej hmote dvojposchodová a v podružnej hmote prízemná budova je zastrešená valbovými strechami. Symetrická pôdorysná schéma má podobu písmena T. Jasná dispozícia vyučovacích krídiel je založená na konštrukčnom trojtrakte, ktorý dôsledne rešpektuje. V koncových polohách širokého, foyerového stredného traktu sú situované schodiská. V osi symetrie, kolmo na dvojposchodový vyučovací blok, je napojená prízemná telocvičňa. Hlavná hmota je podpivničená. Na fasádach je aplikovaná autorom uplatňovaná sgrafitová rustika; povšimnutiahodné klasicizujúce členenie povrchu kamennými pilastrami a sgrafitové kvádrovanie plôch s priaznivým účinkom. Solitérna budova gymnázia vypĺňa jednu z dlhších strán obdĺžnikového námestia a v objeme i v situovaní je najimpozantnejšou hmotou priestoru.

IMG_0814_resizeIMG_0831_resizeIMG_0808_resizeIMG_0801_resizeIMG_0803_resizeIMG_0800_resize

-lt/Zdroj: Pamätihodnosti mesta Piešťany, Piešťanské informačné centrum,cz.wikipedia.org/Foto: lt-

Populárne články