Connect with us

Názory a komentáre

V Braňovi Bukovskom sme stratili výnimočného človeka

Published

on

Reklama

Nezvyknem sa zapájať do rôznych verejných diskusií a komentárov udalostí v spoločnosti, ale po prečítaní všetkých strohých informácií o odchode Braňa Bukovského mi nedá ich „trochu neupresniť“. Dovoľte mi, prostredníctvom pár riadkov, umožniť Vám spoznať ho trochu osobnejšie.
Brano_4Stratili sme výnimočného človeka, ktorý svoj život zasvätil práci s mládežou a podpore rodiny. Svoj život prežil naplno a žil pre druhých. Jeho jedinečnosť spočívala v láskavom prístupe, ľudskosti, pochopení a zdravom pohľade na svet.
Už po príchode do Piešťan ako kaplán začal intenzívne pracovať s mládežou. V pravidelných „stretkách“ bol ochotný trpezlivo prediskutovať témy, ktoré nás mladých zaujímali a zodpovedať akékoľvek naše otázky. Jeho osobitý humorom dokázal odľahčiť mnohé vážne témy. Na výletoch nás viedol k láske prírode a rešpektovaniu prirodzených zákonov. Učil nás tešiť sa z maličkostí, spoznávať pravé hodnoty a rozoznávať to, čo je v živote naozaj dôležité. Neskôr svoju prácu zameral na podporu rodiny.

Organizoval rodinné stretká,File0013 na ktorých sa preberali bežné problémy a starosti obyčajných rodín. Taktiež ponúkal výlety, či rôzne voľnočasové aktivity na utuženie rodinných vzťahov. Tešil sa z rodín a detí, ktoré ho obklopovali. Pochopil význam prevencie a dôležitosť podpory fungujúcich rodín. Rodinám, ktorým nevyšli niektoré životné situácie podľa ich predstáv, sa snažil poskytnúť pochopenie a oporu. Aj napriek tomu, že už dlho pôsobil mimo Piešťan udržiaval s Piešťancami osobné kontakty. Prežíval s nami osobné radosti i ťažkosti. Stál pri nás vo významných dňoch nášho života – sobášil nás, krstil naše deti i pochovával našich blízkych. Vedel vycítiť kedy je nám ťažko a ozval sa, že má „náhodou“ cestu okolo a že by sa zastavil. Ale vedel nás aj jasne upozorniť, keď robíme nesprávne veci, či máme jednostranný pohľad na určité udalosti. Jeho smrť zasiahla mnohých a len ťažko sa dokážeme vysporiadať s jeho odchodom. Zomrel NÁŠ BRAŇO … .
Braňo bol výnimočný človek a len ťažko nájdeme v dnešnej dobe podobnú osobnosť. Ďakujeme ti za všetko čo si nás naučil, čo si nám sprostredkoval a čo si nám dal. S láskou spomíname.

Reklama

Marcela Vrbová

Čítajte tiež: Rozlúčka s B. Bukovským bude v utorok 8. apríla

Reklama

Populárne články