Connect with us

Kultúra

Vo VHM počas Noci múzeí aj prezentácie klubov vojenskej histórie

Published

on

Reklama

Vojenské historické múzeum Piešťany sa aj tento rok pripojí k podujatiu Noc múzeí. V sobotu 20. mája budete môcť navštíviť múzeum už od 13:00 h, pričom expozície budú prístupné do polnoci. Okrem prehliadky tradičných expozícií uvidíte aj prezentáciu činnosti klubov vojenskej histórie, či dokumentárne filmy s vojenskou tematikou.

Reklama

Podujatie Noc múzeí umožňuje návštevníkom vidieť expozície v inom svetle ako zvyčajne. Večerné prehliadky majú svoje neopakovateľné čaro. Exponáty v exteriéri vďaka nasvieteniu pri západe slnka dostávajú úplne inú dimenziu. Okrem toho pripravili pracovníci múzea na nadšenci vojenskej histórie sprievodný program. Jeho súčasťou je napríklad i výstava chladných a palných zbraní, prezentácia klubov vojenskej histórie a premietanie dokumentov.

Múzejné oddelenie Piešťany, ktoré je súčasťou Vojenského historického ústavu sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Bývalé kasárne SNP na Orviskej ceste slúžia ako depozitáre a administratívna budova. Stále expozície sú vybudované v južnej časti piešťanského letiska. Expozícia “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ bola verejnosti sprístupnená v roku 2004. Umiestnená je na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách. Múzejné oddelenie Piešťany registruje ku koncu roka 2016 vo svojom zbierkovom fonde 8 471 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Reklama


Program Noc múzeí 2017

13,00 h
Otvorenie expozície múzea pre širokú verejnosť
13,00 – 14,15 h
Príchod a privítanie pozvaných hostí
14,30 h
Príhovor riaditeľa VHÚ, prezentácia nových prírastkov v expozícii
13,00 – 24,00 h
Prehliadka vystavených zbierkových predmetov v expozícii VHM Piešťany
13,00 – 20,00 h
Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trnava
13,00 – 20,00 h
Výstava chladných a palných zbraní a munície Klubom vojenskej histórie ČSĽA – hala č. 1
13,00 – 20,00 h
Prezentácia činnosti Klubu vojenskej histórie ČSĽA Kolíňany
13,00 – 20,00 h
Statické ukážky múzejnej techniky na voľnej ploche (v prípade nepriaznivého počasia v hale č. 1-3)
13,00 – 20,00 h
Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou
24,00 h
Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

-th- Zdroj: www.vhu.sk

 

Populárne články