Connect with us

Komunálne voľby 2014

Ako voliť? Treba krúžkovať, krížiky neplatia

Published

on

Reklama

V blížiacich sa komunálnych voľbách Piešťanci rozhodnú, kto bude najbližšie štyri roky riadiť ich mesto. Už v sobotu 15. novembra vyberú 21 členov mestského zastupiteľstva a jedného primátora alebo primátorku. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 20.00 h.

volby3

Reklama

Právo voliť majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky vrátane cudzincov, ktorí majú v Piešťanoch trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Bezprostredne pred voľbou musia preukázať svoju totožnosť. Občania SR predložia občiansky preukaz, cudzinci povolenie na trvalý pobyt.

Každý volič dostane dva hlasovacie lístky. Na prvom z nich vyberie jedného z kandidátov na primátora a to zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Ak volič neoznačí ani jedného kandidáta, alebo označí dvoch, alebo viacej kandidátov, jeho hlas je neplatný.

Reklama

Podobne na druhom hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla tých kandidátov, ktorí by sa podľa jeho názoru mali dostať do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode č. 1 (okrsky č.1 – 15) môžu voliči vybrať najviac 11 kandidátov. Vo volebnom obvode č. 2 (okrsky č.16 – 28) môžu voliči vybrať maximálne 10 kandidátov. Volebný lístok je však vyplnený správne aj v prípade, že zakrúžkujú menej ako 11, resp. 10 kandidátov. Ak na hlasovacích lístkoch volič zakrúžkuje viacerých kandidátov, ako je prípustné, hlasovací lístok je neplatný!

Volič 2 hlasovacie lístky označí v priestore pre úpravu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok na primátora a hlasovací lístok na poslancov vloží do úradnej obálky a obálku vhodí do volebnej schránky.

Pokiaľ sa volič z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, okrsková komisia na jeho požiadanie vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

(inf)

Populárne články