Connect with us

Blogy

Z nápojových kartónov kuchynské utierky aj izolácia

Published

on

Reklama

Triedenie odpadu je v súčasnosti jeden zo základných návykov moderného človeka. Ďalší diel seriálu o recykláciije venovaný nápojovým kartónom.

[singlepic id=24998 w=320 h=240 float=left]Zapájaním sa do separovaného zberu papierových obalov chránime lesy, prispejeme k zníženiu vypúšťaných emisií zo závodov na výrobu papiera, šetríme tým energie potrebné na výrobu stále nových papierových obalov a vyprodukujeme z domácností menej komunálneho odpadu.

Reklama

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom, inými slovami, nie sú vyrobené z jedného materiálu. Sú tvorené približne z 75% papiera, 20% plastu (polyetylén – PET) a z 5% hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Pretože väčšinu obalu tvorí papier, tak sa dajú nápojové kartóny spracovávať ako starý papier z modrých kontejnerov.

Reklama

[singlepic id=24999 w=320 h=240 float=left]Prvým spôsobom spracovania je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť i pri výrobe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty na drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vyspanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vláken s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky, či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda široké využitie – stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.

Do oranžových nádob je potrebné vhodiť: Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod. (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením).

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy.

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Spracoval: Jozef Malík Zdroj: www.zelenybod.skwww.separujodpad.sk

Populárne články