Úvod Koktail Traja králi nepriniesli len vzácne dary, ale aj rôzne zvyky a tradície

Traja králi nepriniesli len vzácne dary, ale aj rôzne zvyky a tradície

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Traja králi boli vlastne tromi mudrcmi, ktorí navštívili novonarodeného Ježiša Krista v Betleheme. Do daru mu priniesli zlato, kadidlo a myrhu 바보의 스카이림 다운로드. V rímskokatolíckej cirkvi sa ich príchod oslavuje 6.januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Jednou z dlhoročne zaužívaných tradícií vo svete je posväcovanie domov, počas ktorého kňaz napíše podľa aktuálneho roka nápis, tentokrát to bude 20-C+B+M-17 Download The Castle of The Sky. Nápis v latinskom znení Christus mansionem benedicat znamená Kristus nech žehná tento dom a mená mudrcov Gašpar(Caspar), Melichar a Baltazár, mu boli prispôsobené až v 12 Lineage Plaque. storočí. 

mp-01-06-12-49344

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Okrem žehnania domovov k zvykom patrilo aj svätenie vody, ktorou sa kropili príbytky, maštale a piť sa dávala i hospodárskym zvieratám 캐시비 다운로드. Kruh nakreslený posvätenou trojkráľovou kriedou vytvoril miesto, kam nemali prístup zlé sily. V minulosti chodievalo na návštevy kráľov viac a okrem detí medzi nimi bolo i veľa dospelých, medzi nimi často miništranti, ale aj učitelia so žiakmi 묻지 마세요 다운로드. Dievčatá sa v tento deň ešte pred východom slnka umývali snehom a večer sa predpovedala budúcnosť. Keď sa ľudia chceli dozvedieť kto ako prvý zomrie, zapálili si rovnako dlhé sviečky a komu vyhasla ako prvá, ten mal umrieť najskôr video on your smartphone Naver. Stúpajúci alebo naopak klesajúci plameň sviečky mal znamenať cestu duše do neba alebo pekla.

w_MG_5315

Zaujímavým zvykom bolo aj veštenie pomocou siedmych hrnčekov, pod každý z nich sa dal kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba origin 8 0 다운로드. Obyvatelia domácnosti si potom vybrali po jednom z nich a podľa toho čo pod prevráteným hrnčekom našli, vedeli čo ich čaká. Z liturgického hľadiska je tento deň koncom Vianoc až na druhú nedeľu v januári na Krst Krista Pána. TH_20141225_174240

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna instagram frame psd. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo je doteraz aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25 초대장 양식 다운로드. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania Download the convenience store. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,1-11). Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ a krieda.

Na Slovensku bola tradičnou pieseň, ktorá sa spievala pri trojkráľových návštevách:

„My traja králi ideme k Vám,
šťastie, zdravie, vinšujeme Vám.
Ďaleko je cesta Vaša?
Do Betléma myseľ naša.
Čože ty čierny stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
Ej, ja nie som žiaden čierny,
som len od slnka opálený.
Slnko je toho príčina,
že je moja tvár opálená.
Keby´s na slnko nechodil,
nebol by´s sa tak opálil.
Maličké sme zavinuli,
do jasličiek uložili.
Dobre sa tu mávajte,
s Pánom Bohom bývajte.“wth_20101210_9473

Trojkráľové pranostiky

Ak je jasno a v noci vidieť veľa hviezd, bude dobrá úrodu zemiakov, pšenice, ale aj veľa oviec a dobytka.

Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.

Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.

Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.

Traja králi prinášajú vlahu na polia.

-lt/Zdroj: slovenske-zvyky.webnode.sk, pranostikyprachomzapadnute.blogspot.sk, gemerland.sk, zivotopisysvatych.sk/Foto: archív-

REKLAMA